Veškelykses oli kummua

Veškelykses oli kummua

Ol’ga Ogneva
11.03.2024
Muamankielen päivän nimeh Veškelykses piettih rahvahan teatran pruazniekku “Kukastu kummua”.
Yksi kolmes Kudžoimätäs-teatran spektaklis on luajittu Vladimir Brendojevan Kyl’mil-kerdomuksen pohjal. Kuva: Ol’ga Ogneva
Yksi kolmes Kudžoimätäs-teatran spektaklis on luajittu Vladimir Brendojevan Kyl’mil-kerdomuksen pohjal. Kuva: Ol’ga Ogneva

Muamankielen päivän nimeh Veškelykses piettih rahvahan teatran pruazniekku “Kukastu kummua”. Veškelys-etnokul’tuurukeskukses ruavahat artistat da lapset ozutettih pienii spektakliloi karjalan kielel. 

Tänävuon teatrupruazniekas oli vai oman kylän rahvastu, teatrujoukot toizis kylispäi ei piästy tulemah. Ga pruazniekku oli ylen hyvä, vessel da lämminhengine, kui ainos tännesäh on olluh. 

Sen avattih kaikis nuorimat artistat – Veškelyksen keskiškolan 2. kluasan opastujat yhtes oman opastajan Oksana Serebr’annikovanke. Heijän joukon nimi on “Karjalaizet”. Hos lapset ei paista karjalakse, ga ollah rakkahat ozuttamah suarnoi da joga kerdua hyväl mielel opastutah sen-tämän virkehen spektaklih niškoi.

— Joga vuottu meijän kyläs pietäh festivualii “Kukastu kummua”. I sit myö lapsienke joga vuottu varustammo pienen suarnazen. Tänävuon myö varustimmo suarnan “Kenbo sanoi “n’au!” Ylen suuri ruado oli. Ezmäi valličimmo suarnan, sit pidi kiändiä sanat. Sit opastuimmo sanat. Vie luajimmo kodizen da koiran kodazen, da tuhjozen. Kaikkie meni kaksi kuudu, sanou spektaklin ohjuaju, Veškelyksen keskiškolan karjalan kielen opastai Oksana Serebr’annikova.

Kolme keksua” ozutti yhtel aigua ven’akse da karjalakse. FM-ruadivoh äijän kerdua peräkkäi soittau eräs brihačču L’oša da kyzyy panna yhty samua pajuo kuunneltavakse. Ruadivon ruadai pagizou ven’akse, L’oša-karjalakse.

Oksana autoi luadie tostugi lapsien spektaklii. Häi kiändi karjalakse L’oša-spektaklin erähät sanat. Tämän ozutuksen varustettih suurembat lapset yhtes opastajan Julija Jefimovanke. Heijän joukko “Kolme keksua” ozutti yhtel aigua ven’akse da karjalakse. FM-ruadivoh äijän kerdua peräkkäi soittau eräs brihačču L’oša da kyzyy panna yhty samua pajuo kuunneltavakse. Ruadivon ruadai pagizou ven’akse, L’oša-karjalakse, ga toine tostu hyvin ellendetäh. Ga L’oša sinnesäh nyrviy ruadivonruadajua sil yhtel pajol, ga lopus se juoksou pagoh radopaikaspäi.

— Myö yhtes keksimmö tämän, emmo ni tiedänyh, ku moine nimi roihes. Dai harjaittelimmo vai yhten kerran. Minul ei olluh jygei paista spektaklis karjalakse, hos minä iče en pagize, ga meijän kyläs puaksuh paistah karjalan kielel, sanou L’ošan roulin ozuttai Kirill Stel’mah.

Karjalankielizen teatrupruazniekan Veškelykses pani alguh kirjastonruadai L’ubov’ Prisoškova 18 vuottu tagaperin, vuvvennu 2006. Häi ohjai Omamualazet-kluuban ruaduo. Kluubalazet rakkahal ottavuttih teatruruadoh omal kielel da sidä tiedy ni yhty vuottu ei jätettä pruazniekkua pidämättäh.

— Ga se pidäy sikse pidiä, štobi karjalazien kieli hätkembän kuulus da vie eräs vie moužet ven’alaine tahtou paista karjalakse. Anna enämbi rahvastu kuultah karjalazien kieldy. Sehäi on hyvä eläjes! muhahtah Kudžoimätäs-teatran artistu da pruazniekan juondai Lev Vorobjov.

Joga vuottu meij än kyläs pie täh festivualii “Kukastu kummua”. I sit myö lapsienke joga vuottu varustammo pienen suarnazen. Tänävuon myö varustimmo suarnan “Kenbo sanoi “n’au!”. Ylen suuri ruado oli.
Oksana Serebr’annikova, Veškelyksen keskiškolan karjalan kielen opastai

Veškel’cät iče ečitäh kniigois, midä ozuttua, iče kirjutetah da ohjatah, iče ozutetah. Omamualazet-kluuban Kudžoimätäs-teatru varusti tänävuon kolme ozutustu. Yksi niis on “Pädevy – pädemätöi” Vasili Firsovan kerdomuksen mugah. Sen ohjai Larisa Kulikovskaja.

— Meil ollah ukot pädemättömät. Vot on ukko. Häi on minul pädemätöi. Sit minä hänel latettu pezen, eigo voi nimidä ruadua. Halgoloi hallon hänel. Larisal on toine ukko. Ylen hyvä on yksi ukko hänel. Hänel on tožo kaksi ukkuo. Yksi ukko jalloin ual, jalgoi pyhkiy häi. A toine ukko on häbälehen. Syöttäy händy da juottau. Nu štobi olis meile kummu rahvahal, sendäh sen otimmo spektaklizen, štob rahvas nagrettas, sellittäy spektaklih yhtynyh L’udmila Ivanova. 

Ga se pidäy sikse pidiä, štobi karjalazien kieli hätkembän kuulus da vie eräs vie moužet ven’alaine tahtou paista karjalakse. Anna enämbi rahvastu kuultah karjalazien kieldy. Sehäi on hyvä eläjes!
Lev Vorobjov, Kudžoimätäs-teatran artistu

Vladimir Brendojevan Kylmil-kerdomuksen pohjal keksittih oma vessel ozutus, kudaman nimi ven’akse on “Brusakat da rakkahus”. Sen kirjutti da ohjai Valentina Popova. Galina Juppijeva Kindahan zuakkunoin pohjal keksi Akat mečäs -spektaklizen. Ližäkse vie lugiettih kaksi zuakkunua. Artistat kirjutettih net iče hyväl karjalan kielel da maltettih muga sanuo, ga rahvas nagrettih vačan halgiendassah. Kenlienne ei ellendännyh karjalastu paginua, ga rinnal istuju kiändi hänele kaiken. Lev Vorobjov “Veräi näykkäi” zuakkunal täytti kahten ozutuksen väliaijan, Valentina Popova loppi kogo pruazniekan.

— Zuakkun on minun “Häkki”. Se häkki minul oma häkki piäh tuli. Ammuine jo. Kos minä händy ajoin meččäh, sarviloil nosti. Nosti sarviloil. Hyvä hot’ kanuavu oli, sinne kirboin, minuu lykkäi, sie i kadoin. Sit ečči, ečči, minuu ei löydänyh. Vot se istourii minul tuli piäh, i tožo kummanluaduzen luajin, sanou Valentina Popova.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Karjalan Sanomat
Nuoret oppivat laulamaan joikuja
Petroskoissa maanantaina käynnistyneellä etnoleirillä tutkitaan karjalaista kansanlauluperinnettä. Tänä vuonna saatiin ennätysmäärä hakemuksia laulunharrastajilta eri puolilta Venäjää.
Oma Mua
Rohkeimmat otettih ošua talvikalaššukšeh
Kalevalašša piettih perintehellini talvikalaššukšen kilpailu.
Karjalan Sanomat
Balettitanssijat rikkoivat myytin Lumitytöstä
Nykybaletti Vertikaali ensiesitettiin Karjalan musiikkiteatterissa osana Lumityttö: myytti ja todellisuus -hanketta. Baletti esitetään myös kansainvälisellä DanceInversion-nykytanssifestivaalilla Moskovassa.
Karjalan Sanomat
Liitto yhdistää, opettaa ja valistaa
Karjalan rahvahan liitto on täyttänyt 35-vuotta. Järjestön tuella tasavallan asukkaat lukevat karjalaa, omaksuvat kulttuuria ja osallistuvat hankkeisiin.
Oma Mua
Vienan ta Repol’an Karjalan käsitöitä opaššettih Petroskoissa
Viime netälillä Petroskoissa piettih käsityökurššija. Trajektorija-fondin joukko opašti kaikkie halukkahie leikkuamah puušta ta ompelomah.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura aikoo lopettaa toimintansa
Karjala–Suomiystävyysseuran puheenjohtaja kutsuu jäseniä kokoukseen päättääkseen seuran kohtalosta. Järjestön toiminta lienee loppusuoralla.
Oma Mua
Vaiku pagizemal suau tiijustua, midä rahvas tahtotah
Karjalan Rahvahan Liitto täyttäy tänä vuon 35 vuottu. Vuvvennu 1989 Liitto on yhtistännyh lujii karjalazii, Karjalan muan suvaiččijoi, oman rahvahan uskottavii puolistajii, oman kielen kandajii.
Karjalan Sanomat
Kostamuksen teatteri: 66 näytelmää yleisölle
Kostamuksen draaman ja komedian kansanteatteri juhli pyöreitä vuosia aidolla italialaisella komedialla.
Karjalan Sanomat
Koirat parantavat lasten hyvinvointia
Koirat auttavat lasten fyysisessä ja psyykkisessä kuntoutuksessa Petroskoissa. Tänä vuonna koiraterapiaan on jo osallistunut yli 90 lasta.
Oma Mua
Mustu kaži Markiz
Jo tahtoin heittiä paginan meijän pienembih velleksih näh, ga uvvessah nouzi silmien edeh mustu kaži – valgei bantu kaglas da viizahat kullankarvaizet silmät.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль