Kindahan zuakkunat on elavutettu festivualis

Kindahan zuakkunat on elavutettu festivualis

Jelena Ruppijeva
22.06.2022
Mennyt pyhänpiän, 19. kezäkuudu, Kindahan kyläs jo 36. kerdua piettih juumorufestivuali. Tänävuon se oli omistettu syömizile da syöndytavoile.
Juumorupruazniekas petroskoilaine Karjalan rahvas -teatru on nerokkahasti ozutannuh spektaklin Kindahan zuakkunoin mugah. Kuva: Jelena Ruppijeva
Juumorupruazniekas petroskoilaine Karjalan rahvas -teatru on nerokkahasti ozutannuh spektaklin Kindahan zuakkunoin mugah. Kuva: Jelena Ruppijeva

Pyhänpiän jo huondestu myöte nägyi, ku vihmusiä voi rikkuo festivualin luadijoin da gostien pluanat. Ga eibo sidä roinnuh. Pahah siäh kaččomattah rahvastu Kindahan kyläh, 36. juumorufestivualih tuli äijy da kaikkielpäi. Oli tulluzien joukos eri Karjalan linnois da kylispäi tulluzii da Karjalan ulgopuolel eläjii. Festivualin aigah vaihtelii siä nikelle ei olluh tiel. Kaikin suadih huogavuo, pidiä iluo da suaja uuttu neruogi muasteripajois. 

Tämän vuvven festivualin teemakse sen luadijat vallittih syömizii da syöndytaboi, sendäh enimät festivualin aigah ruadanuot vesseldys- da kižuandulagevot da kohtat oli omistettu tälle teemale. Erähäs kižakohtas lapset da nuoret mielihyväl suadih kalua kalarokakse, kannettih vetty korendol, opastuttih panemah päččih piiraiproutivuo. Toizes voidih viessata suuril puuhizil lauččuviesoil kai, midä tarvitah keittäjes libo tiijustua gadaičendan vuoh sidä, midä ei pidäs syvvä da mi ei ole tervehys ozua ennustannuole ristikanzale. 

Suurel laval toine toizele jälles tuldih pajattamah karjalan da ven’an kielel Karjalan kuulužat pajojoukot. Heijän ezityksien välis festivualin vedäjät yhtytottu opittih ihaškoittua rahvastu, kučuttih heidy lavale ozuttamah omii neroloi eri kilvois. Net tietty dielo oli omistettu syöndäle da syömizile. Yksil kilbuniekoil pidi silmät salvas vaiku n’uustandan vuoh ovvostua, mittumua syömisty taritah heile kilvan pidäjät. Toizil pidi yhtes minuutas syvvä enämbän kaikkii pel’menii. Rahvas ei painettu lauččou, mielihyväl nostih lavale ozuttamah omii neroloi da suadih sit hyvät lahjat kilvois. Pruazniekan piälimäzenny lahjannuhäi oli delegy höštötty, sen omistai sai tiijustua arbajazis.

Konzu pihal täytty vägie pajatettih, tansittih, kižattih da kilbailtih, kylän ei suurehkos muzein talois petroskoilaine Karjalan rahvas -teatru ihaškoitti festivualin gostii omal spektaklil. Se oli mielenkiinittäi da mielehpainui ozutus Kindahan zuakkunoin mugah. Näbielöih karjalazih ruuttih šuorivunnuot artistat ylen maltajen da nerokkahasti ozutettih yhtes spektaklis mondu Kindahan miehile tapahtujua priiččua da kummua. Kaikile tuttavat Kindahan zuakkunat – “Oligo piä?”, “Juotattau”, “Voi aitas”, “Mužikku kadoi”, “Zirkalozeh näh”, “Mučoi” – tuldih ezile yhten ozutuksen aigua. Rahvas ylen äijäl miellyttih teatran ozutukseh, pläkytettih käzii artistoile da kučuttih vie kerran lavale. Artistat rouno ku vai kaksi kerdua huavattih ozuttua omua spektaklii, sen sai lugie spektaklin kučunduilmoitukses, ga ozutettih äijiä enämbän, moine kuulužu da kyzyttävy rodih heijän ozutus festivualin gostien keskes. Nerokkahat petroskoilazet artistat Kindahan kylän festivualin jälles jo suadih kučun tulla ezittymäh toizih kohtih. Himoittas ku heijän neros tiijustettas muijal. ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Kodima
Miš voib starinoita Venäman Pohjoižen verokeramik?
Petroskoiš radab Venäman Pohjoižen verokeramikan ozuteluz, kus om ezitadud enamba 50 harvinašt kalud savespäi.
Karjalan Sanomat
Petroskoin yliopisto: kiinasta uusi linja
Petroskoin valtionyliopisto avaa uuden opintolinjan. Opiskelijat oppivat kiinaa, englantia ja venäjää. Tänä vuonna linjalle pääsee 15 ihmistä.
Kipinä
”Kuki-rikku” - videožurnal lapsile
Maria Šašinal da Galina Baburoval sündui-ki idei tehta ilosine ”Kuki-rikku”-videožurnal vepsän da karjalan kelil. Projektan tegijad starinoičeba sen polhe tarkemba:
Karjalan Sanomat
Kuoromusiikki kaikui Petroskoissa viikonlopun yli
Kansainväliset laulujuhlat keräsivät yhteen noin 2 000 laulajaa Venäjältä ja Valko-Venäjältä.
Oma Mua
Voibigo piästä teillyö?
Kunne suahah piästä Karjalan tazavallas eläjät invaliidat? Sidä kačotah Dostupnaja Karelija -projektan hantuzis.
Karjalan Sanomat
Puhemalleja on esillä teksteissä ja äänitteissä
Karjalan kansalliskielten tutkijat jatkavat työtä vepsän- ja karjalankielisen korpuksen parissa uudessa hankkeessa. Erityyppisiä tekstejä voi nyt kuunnella.
Kipinä
Matkuštamini juhlallista Karjalua myöten
Petroskoin Oneženka-päiväkojin Solniško-ryhmän kašvatit kerrotah “Kipinän” lukijilla mitein heilä ilmešty ajatuš juhlie Karjalaisen kalitan päivyä.
Karjalan Sanomat
Matka Karjalaan: uudet reitit tarjolla
Tänä matkailukautena Karjalassa käyvät turistit voivat lähteä purjevenematkalle Karjalasta Murmanskin alueelle. Tarjolla on muitakin matkailureittejä.
Oma Mua
Kindahan kyläh huavatah luadie uidai vezimelliččy
Sih ruadoh on ottavunnuh Vmeste-fondu Histourien ratas -projektan hantuzis. Projektan on kannatannuh Ven’an piämiehen kul’tuurualguhpanoloin fondu.
Karjalan Sanomat
Asfalttitie vie pian Jukankoskelle
Tänä vuonna aletaan rakentaa kymmenen kilometrin tietä putoukselle. Rakentaminen maksaa 1,5 miljardia ruplaa.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль