Kalevalatalo: 15 vuotta kielen ta kulttuurin hyväkši

Kalevalatalo: 15 vuotta kielen ta kulttuurin hyväkši

Nadežda Vasiljeva
23.06.2023
Kešäkuun 18. päivänä Kalevalatalo-etnokeškuš juhli 15-merkkipäivyäh.
Kalevalatalo-etnokeškukšen juhlašša esiinnyttih viisikielisen kantelen harraštajaklubin jäšenet. Kuvat: Nadežda Vasiljeva
Kalevalatalo-etnokeškukšen juhlašša esiinnyttih viisikielisen kantelen harraštajaklubin jäšenet. Kuvat: Nadežda Vasiljeva

Kalevalatalo-etnokeškukšen yštävät ta ihailijat keräyvyttih kentällä tunnetun karjalaisen runonlaulajan Marija Remšun talon luona. Ennein še talo šeiso Vuokkiniemen Kaskol’anlammin rannalla, a šiitä oli šiirretty Kalevalah.

Pruasniekan pitopaikka oli valittu ei šattumalta. Vuotena 1984 Marija Remšun entiseššä talošša oli avattu enšimmäini tašavallašša Runonlaulajien musejo. Še jo melkein 40 vuotta ottau vaštah vierahie – Kalevalan piirin eläjie šekä monilukusie vierahie ta turistija.

Tuntuu, jotta 15 vuotta ei ole pitkä taival. Ka još kaččuo niih aseih ta tapahtumih, mit oli šuoritettu vuosien mittah etnokulttuurisešša keškukšešša, ni tulou šelvä, jotta šen johtokunta ta ruatajat luajittih šuurta työtä. Kalevalatalo-etnokeškukšen šeinissä piettih monilukusie opašmatkoja, näyttelyjä ta ekspositijoja, toimenpitoja ta muasteri-luokkija. 

Etnokeškuš otti ošua ta voitti eri projektien kera monešša kilpailušša, niijen luvušša ni kanšainväliseššä. Šemmosekši šuurekši ta tärkiekši projektiksi tuli “Pieni ihmini šuurešša šovašša”. Projektie aktiivisešti toteutetah jo kakši vuotta, ta kaččomatta kanšainväliseh tilanteheh še lopetetah tämän vuuvven lopušša.

Kalevalatalo-etnokeškuš tuli mukavakši tapuamisien ta yhtevyön paikakši, missä ihmiset löyvetäh ičellä homma mieltä myöten.

Etnokulttuurisen keškukšen ovet ollah aina yštävällisešti avattu kävijillä. Keškukšeh käyväh ihmiset, jotta tuttavuštuo oman šeuvun istorijah ta kulttuurih. Horeografijan harraštajat tutkitah šielä rahvahan tanššija, a omatoimiset musikantit opaššutah šoittamah viisikielisellä kantelella. Etnokeškukšešša emännät kerrotah toini toisella perintehellisen karjalaisen keittijön omie reseptijä ta kuvotah kaunehie mattoja. 

‒ Viime vuosina myö voitamma ta toteutamma enemmän projektija. Še tuou lisämahollisukšie karjalan kielen, istorijan ta kulttuurin šäilyttämisekši. Myö piemmä tapahtumie, muasteri-oppija, opašretkijä lapšilla, järješšämmä näyttelyjä ta kerromma omamualaisista, entisistä laitokšista, kumpaset nyt on pantu kiini, ka vielä ollah elošša ihmiset, kumpaset niissä ruattih, kertou etnokeškukšen johtaja Nadežda Vasiljeva.

Kalevalatalo-etnokeškuš tuli mukavakši tapuamisien ta yhtevyön paikakši, missä kuin päiväkotien kašvatit ta koululaiset, niin ni aikuhiset ihmiset löyvetäh ičellä homma mieltä myöten.

Kalevalan muan ta keškukšen maagisešta voimašta paistih omissa onnittelušanoissa turistiyritykšen “VeLT – karjalaisie matkoja” piämieš Edgar Ozolin ta Kotiranta-turistifirman johtaja Ol’ga Lehtinen šekä Svetlana Staskoit’, kumpani oli etnokeškukšen alkuhpanijien joukošša.

Karjalan kieli kalevalaisittain on kaunis, šitä himottau kuunnella.

Šamoin “Kalevalataluo” onniteltih Kalevalan kirjašton, Lapšien luomistyön talon, paikallisien musiikki- ta keškikoulujen etuštajat. Kaikin hyö koroššettih, jotta keškukšen karjalan kielen ta rahvahan perintehien šäilyttämiseh šuunnattu ruato on hyvin tärkie.

Juhlašša oli šanottu monta lämmintä šanua etnokeškukšen johtajalla Nadežda Vasiljevalla ta laitokšen ruatajilla. Pruasniekašša kuulu kanšanlauluja ta kaunista karjalaista pakinua.

– Karjalan kieli kalevalaisittain on kaunis, šitä himottau kuunnella, šillä himottau paissa, koroššettih juhlan vierahat.

Kalevalatalo-etnokeškukšen merkkipäivällä omissettu pruaniekka loppu. Keškukšen ruatajilla ieššä on monta tärkietä hommua. Heijän ruato konšana ei lopu, ka hyö mielelläh annetah omie tietoja, neroja ta šyväimien lämpyö oman laitokšen šekä karjalan kielen, kulttuurin ta istorijan hyväkši.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Toivon lentta. Oza 1
Artikkelissa kirjuttaja kertou Marina Takalon ta hänen tyttären Stepanie Kemovan kohtaloista šekä heijän toivon lentoista.
Oma Mua
Natalja Čikina: karjalaisen kirjallisuon yštävä
Kirjallisuon tutkija Natalja Čikina on tutkin, luatin tunnetukši ta eistän Karjalan kanšallista kirjallisutta melkein vuosinellännekšen ajan. Hiän viettäy merkkipäivyäh 29. šyyškuuta.
Karjalan Sanomat
Erikoinen muuttaa käsitystä näyttelijäntyöstä
Petroskoissa kymmenen vuotta sitten perustettu teatteriryhmä yhdisti hammaslääkäreitä, opettajia, kampaajia, psykologeja, taloustieteilijöitä, lääkäreitä ja urheilijoita.
Karjalan Sanomat
Kieltä oppii pelaamalla
Kalmukiassa luotiin Kansallisaarre-mobiilipeli, jonka avulla opiskellaan Venäjän vähemmistökieliä.
Oma Mua
Potakašta tuli hyvä šato Šuojun lähellä
Muanviljelijä Andrei Sosunkevič šuau noin 800 šiemenpotakkua ta 600 tonnie ruokapotakkua 60 hehtarilta.
Karjalan Sanomat
Tervetuloa oppimaan kieliä
Periodika-kustantamon talossa ilmaiseksi pidettäville karjalan, suomen ja vepsän kielen kursseille on hakeutunut yli sata ihmistä.
Karjalan Sanomat
Työ on minulla etusijalla
Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun johtaja Natalja Barkalova täytti 14. syyskuuta 55 vuotta. Merkkipäivän kynnyksellä haastattelimme häntä.
Kodima
Rad minai om ezmäižel sijal
14. sügüz’kud Petroskoin Suomalaiž-ugrilaižen školan pämez’ Natalja Barkalova praznuiči ičeze 55-vottušt jubilejad. Kanman necidä znamasišt päiväd mö vastsimoiš hänenke.
Karjalan Sanomat
Nikolai Roerichin jalanjäljillä
Taidehistorioitsija Helena Soini käsittelee kirjassaan Roerichin taidetta Sortavalan vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä.
Oma Mua
Nero kaikkiel pädöy
Anuksen pirin Ylägien kyläzes eläy tovelline karjalaine nerokaššali Šidarev Vladimir Andrejevič. Sulakuul häi täytti 60 vuottu.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль