Drakoni tuou intuo ta lykkyö joka taloh

Drakoni tuou intuo ta lykkyö joka taloh

Maikki Spitsina
29.12.2023
Vihrie Drakoni aštuu Muššan Kanin (Kiššan, Jäniksen) tilalla 10. tuiskukuuta 2024. Drakoni on viiješ vuosi Itähoroskopin 12-vuotisešša šarjašša
Pakkaine ta Lumineitoni otetah vaštah Drakonin vuotta. Kuva: Margarita Kemppainen
Pakkaine ta Lumineitoni otetah vaštah Drakonin vuotta. Kuva: Margarita Kemppainen

Vihrie Drakoni aštuu Muššan Kanin (Kiššan, Jäniksen) tilalla 10. tuiskukuuta 2024. Drakoni on viiješ vuosi Itähoroskopin 12-vuotisešša šarjašša. Legendan mukah Drakoni viijentenä tuli Buddan luokše, konša hiän lahjotti elukoilla hallitušvuosija. 

Kiinalaisešša kulttuurissa Drakoni on onnen ta lykyn, tervehyön ta korkien ašeman simvoli. Drakoni ei voi šietyä tyhmyttä, hänen idealina on täyvellisyš. Drakoni tykkyäy loistua, löytyä vaštaukšie vaikeih kyšymykših, ratkaissa eri proplemoja.

Drakonin vuosi tuou lykkyö ta kukoissušta. Ihmiset, kumpaset ollah varmat omissa tarkotukšissa, piäššäh hyvih tulokših. Uutena vuotena meitä vuotetah mukavat tapahtumat: šujuva työ, lapšien šynty, šopu pitkien riitojen jälkeh, talouvellini kašvu.

Onnakko pitäy muistua, jotta Drakoni voit olla vuarallisena. Šentäh Drakonin vuotena ei pie ottua ošua valehuškonštiloih ta epyältävih pelilöih, šilloin elukka tuou onnie.

Kuuši, kuušen okšat, hopielankat, helmet, lumitähet ikkunoissa niise ollah tärkeitä atribuuttija. Kaikki tämä tuou pruasniekkatunnelmua ta miellyttäy Drakonie.

Uuvvenvuuvven pruasniekakši pitäy niin koristua talo, jotta še tulis valosakši, kirkkahakši ta lämpimäkši. Šopivimmat värit ollah ruškie, kultani ta vihrie. 

Talon koristamisešša käytä hyvin äijän šähkögirl’andija šekä paperista luajittuja girl’andija, kynttilöjä, värikkähie katteita ta pielukšie, vihreitä kašviksie. Muissa oštua taloh drakonin muotosie korissukšie ta drakoni-kuvijoita šekä lahjottua niitä yštävillä. 

Kuuši, kuušen okšat, hopielankat, helmet, lumitähet ikkunoissa niise ollah tärkeitä atribuuttija. Kaikki tämä tuou pruasniekkatunnelmua ta miellyttäy Drakonie. 

Ruškie skuatteri ylen hyvin paššuau pruasniekkastolan koristehekši. Joka luuvvan alla voit panna pienen kortin, mih etukäteh kirjuta lämpimie šanoja ta toivomukšie joka vierahalla. 

Drakoni on karnavalieläin ta hiän tykkyäy kultasešta ta ruškiešta väristä, ka šamoin muissa, jotta kuiteski juhlapuvun pitäy olla ennein kaikkie kirkaš ta fantastini.

Tulijan vuuvven väri on vihrie. Onnakko kiinalaiset ehotetah panna piällä rušken-, muššan-, hopien- ta kullanvärisie pukuja ta korissukšie. Niin Drakonin voima aktivisoituu ta šen vuosi tulou voimakkahakši, tarmokkahakši ta onnellisekši. 

Drakoni on karnavalieläin ta hiän tykkyäy kultasešta ta ruškiešta väristä, ka šamoin muissa, jotta kuiteski juhlapuvun pitäy olla ennein kaikkie kirkaš ta fantastini. Valiče kallehie kankahie: atlassie, šamettie, šulkkuo, šifonie. 

Još šie jyrkäšti et tykkyä kultaista ta ruškieta värie, ni pane piällä vihrie puku. Täššä jokahini voit valita vivahukšen mavun mukah, vet vihrien värin paletti on niin rikaš!

Drakoni tykkyäy korissukšista. Starinoissa še ušeičči on eri uartehistojen vahti. Niin jotta rohkiešti pane piällä kultasie kiiltäjie helmijä, šuurie korvarenkkahie, nipšijä, rannehrenkahie, šolkija, hiemanšuunappija, ripukšie. Kullan ta kallehien kivien kiilleh lumotah Drakonie ta koko vuuvven še antau šiula voimuah ta viisahuttah.

Drakonie miellyttäy ruokastolan moninaisuš, šentäh laita pruasniekakši vähintäh 12 ruokalajie. Lisyä enemmän mauštehie.

Drakoni on kaikkiruokani eläin, ka še šiäntyy, još pannet stolalla ei ihan vereštä ruokua. Niin jotta ruokalajiloista voit valita kaikkie, mitä iče tykkyät, ka šyömisien pitäy olla verekšinä. Ekliset ruuvvat vinnua koiralla. 

Drakonie miellyttäy ruokastolan moninaisuš, šentäh laita pruasniekakši vähintäh 12 ruokalajie. Lisyä enemmän mauštehie: ruškieta ta muštua perččuo, basiliikkua ta kardamonie, imbirie ta neilikkua, jotta šuuta polttais. Juhlan lopušša muissa tarita kaikilla vihrietä čäijyö.

Kešellä stolua drakoni-kuvijon eteh ašeta luota apelsiinien, mandariinien ta hurman kera. A konša tulou lahjojen aika, ni muissa Drakonillaki antua apelsiinipalasen, še oikein ihaštuu. 

Drakoni on Itähoroskopin ainut starinallini eläin. Astrologit ollah varmat, jotta Drakonin vuosi on erikoini ta merkillini.

Drakoni on Itähoroskopin ainut starinallini eläin. Astrologit ollah varmat, jotta Drakonin vuosi on erikoini ta merkillini. Šitä pitäy ottua vaštah aktiivisešti ta positiivisešti, šukulaisien kera. Pruasniekašša voit olla äijän nykymusiikkie. Yštävien kera voit kekšie šemmosie huvija ta kisoja, kumpasissa ois äijän liikkehie ta intuo. 

Drakoni tykkyäy aukeita paikkoja, niin jotta još šie otat vaštah Uutta vuotta pieneššä korttierissa, ni heti kuranttien lyönnin jälkeh juokše pihalla ta karju: “Hurraaaa!”

Muissa, jotta uuvvenvuuvven yönä on tärkeintä pruasniekkamieli ta lähiset ihmiset vierellä. Vet Uuši vuosi on perehjuhla.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Karjalan Sanomat
Karjalan Vozduh lähtee Talviukon pajakylästä
Musiikkitapahtuma järjestetään kolmipäiväisenä 14.—16. kesäkuuta Petroskoissa. Festivaalin ensimmäiset esiintyjät on jo julkistettu.
Karjalan Sanomat
Ennätysluminen talvi lisää kevättulvariskiä
Suuret lumimäärät edellyttävät varautumista kevään tulviin. Huoltoyritysten tulee olla valmiita siivoustöihin.
Oma Mua
Paavo Lesonen: Hänen kotišeutu
Kalaštajašta, kirvešmieheštä, rakentajašta ta hyväštä imehniseštä Paavo Lesosešta voipi kertuo äijän. Konša pakajat hänen kera, ni aina šuat kuulla mukavan karjalaisen šananlašun taikka šananpolven. Niitä Pavel Aleksandrovičin muississa on äijän.
Karjalan Sanomat
Petroskoi lauloi viittomakielellä
Ensimmäinen viittomakielinen Tunne rytmi -laulufestivaali järjestettiin Petroskoissa.
Oma Mua
Jiämäen harjas
Kielen, literatuuran da histourien instituutan tilois on avvoi arheolougien muzei. Muzeih on kerätty kallehimat arheolougizet materjualat, kudamat kuvaillah Karjalan muinazien eläjien eloksentabua.
Karjalan Sanomat
Lääkärit palvelevat lähellä asuinpaikkaa
Karjalan terveysministeriön suunnitelmissa on rakentaa tänä vuonna kaksi ja korjata kymmenen terveysasemaa.
Karjalan Sanomat
Työmatka 1900-luvulle: kolmas osa julki
Uudessa osassa journalisti ja kotiseuduntutkija Juri Šleikin kertoo 1900-luvun sekä 2000-luvun Karjalan merkkihenkilöistä ja -tapahtumista.
Kipinä
Lapšien ta nuorison talvihuvija
Karjalaisilla lapšilla ta nuorilla talvella oli kaikenmoisie kisoja pirtissä. Niistä tekstin luatijalla kerto muamoh Santra Remšujeva viime vuosišuan lopušša.
Karjalan Sanomat
Omin Silmin käynnisti uuden ohjelman
Suomenkielinen luento kielen kehityksestä avasi Tietoja talteen -ohjelman Karjalan vähemmistökielillä. Seuraava luento on karjalaksi.
Oma Mua
Jänöiselgy armas
Vieljärven kyläkunnan Jänöisellän kylän ainavo eläi 85-vuodehine Viktor Sumkin saneli kylän da oman perehen jygies elaijas.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль