Tilaisuuš: Karjalaini pirtti -musejo tuttavuššutti kieleh ta kulttuurih

Tilaisuuš: Karjalaini pirtti -musejo tuttavuššutti kieleh ta kulttuurih

14.03.2023
Kiestinkin karjalaisien šeura piti vaštautumisen kirjašton ruatajien ta paikallisien karjalaisien kera.
Toimenpito piettih Kiestinkin kirjaštošša ta musejošša. Kuva: Kiestinkin karjalaisien šeuran VK-šivu
Toimenpito piettih Kiestinkin kirjaštošša ta musejošša. Kuva: Kiestinkin karjalaisien šeuran VK-šivu

Kiestinkin karjalaisien šeura piti vaštautumisen kirjašton ruatajien ta paikallisien karjalaisien kera. Piäteemana oli karjalan kielen šäilyttämini ta kehittämini, kulttuurin šiirto nuorilla, männyön ajan tapahtumien tutkimini.

Vaštautumisen vierahat tuttavuššuttih Karjalaini pirtti -musejoh, missä näkyy, kuin ennein ihmiset elettih ta mitä vehkehie käytettih. 

Vierahilla tarittih arvata mimmosie tehtävie oli erilaisilla musejošša esillä olijilla näytökšillä ta mitein niitä šanotah karjalakši. 

— Erikoista huomijuo myö antoma kalaššušvaruštehilla. Niitä kaikešta enemmän käytettih meijän järvien ta jokien šeuvulla. Oli mukava, jotta eri kylistä šyntynyöt miehet ta naiset šanottih šamoja vehkehie eri nimilöillä, šelitti vaštautumisen järještäjä Tatjana Frolenkova.

Karjalaisen kulttuurin musejošša L’udmila Sem’onova, Zinaida Timohova, Tatjana Prokopjeva ta Galina Kundozerova luvettih runoja karjalan kielellä vaštautumiseh tulluilla ta kaikin yheššä laulettih lauluja. 

Karjalan kirjakielen ilmeštymiseštä ta istorijašta kerto Kiestinkin kirjašton spesialisti Marina P’avina.

Tilaisuš oli vietetty kantakanšojen muamonkielien vuosikymmenen rajoissa.

Karjalaisen kulttuurin šeura toimiu vuuvvešta 1992. Nyt šen johtajana on Tatjana Frolenkova. Šeuralaiset pietäh karjalan kielen ta kulttuurin tuntija ta tilaisukšie lapšilla ta aikuhisilla. Kiestinkiläiset voijah tiijuštua oman šuvun istorijua, opaštuo ompelomah pukuja ta luatimah käsitöitä karjaisien šeurašša.ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Mua
Vanha kylä: Ihmiset tiijetäh kulttuurie paremmin
Sortavalašša loppu Vanha kylä -etnofestivali. Še oli omissettu Kalevala -eeppisellä runoelmalla.
Oma Media
Финляндия предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Контрольно-пропускные пункты ”Париккала” и ”Инари” не работают уже в течение нескольких лет. Изначально погранпереходы были созданы для импорта российской древесины.
Karjalan Sanomat
Isänmaan puolustajan päivä VDNH-keskuksessa – Karjala onnittelee maan asukkaita
Venäjä-näyttelyssä pidetään juhlatilaisuus, jonka aikana tasavallassa varusmiespalveluksen suorittaneille miehille luovutetaan matkamuistoja ja lahjoja.
Karjalan Sanomat
Olisitko uskonut? – Ruskealasta maan alta löytyy jäägalleria
Pietarilaiset veistomestarit ovat kaivertaneet Kalevala-aiheiset hahmot maanalaisen järven jäälohkareista esiin. Tänään jäänveistofestivaali avataan marmoripuistossa.
Karjalan Sanomat
Piirimuseo uudistaa ilmeensä – Segežan museokeskusta alettiin modernisoida
Museokeskus varustetaan uusilla laitteilla ja tekniikalla Kulttuuri-kansallishankkeen tuella.
Oma Mua
Hahmot autetah ymmärtämäh Kalevalua
Tuiskukuušša Petroskoissa on juokšomašša Kalevala: hahmojen šelvityš -projektin marafoni.
Karjalan Sanomat
Lakiehdotus: Asuintaloissa toimivat kaupat siivoamaan kaupan edustan
Viranomaiset aikovat tehdä muutokset tasavallan lakiin ja velvoittaa vuokralaisia siivoamaan tilojensa lähellä olevaa aluetta.
Oma Mua
Muoti, šyömiset ta arvautukšet: Petroskoissa piettih luventojen ilta
Kanšainvälisenä muamonkielen päivänä Petrovskii-kulttuurikeškukšešša piettih luventojen ilta. Niistä voipi tiijuštua pohjoiskarjalaisešta puvušta, šyömisistä ta Karjalan arvautukšista.
Oma Media
СМИ: у владельцев российских автомобилей остался месяц, чтобы вывезти машину из Финляндии
В сентябре прошлого года финские власти запретили въезд зарегистрированных в России автомобилей.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль