Runonlaulajilla omissettih muistomerkki

Runonlaulajilla omissettih muistomerkki

21.07.2021
Sohjanankošen kyläššä piettih kalaštajan pruasniekka, šamoin še on pos’olkan päivä. Toimenpivošša avattih Louhen piirin runonlaulajilla omissettu muistomerkki.
Uuvven muistomerkin avajaiset piettih kyläpruasniekkana. Kuva: Marija Kundozerova
Uuvven muistomerkin avajaiset piettih kyläpruasniekkana. Kuva: Marija Kundozerova

Sohjanankošen kyläššä piettih kalaštajan pruasniekka, šamoin še on pos’olkan päivä. Toimenpivošša avattih Louhen piirin runonlaulajilla omissettu muistomerkki.

Tänä vuotena pruasniekan ohjelma oli erikoini. Karjalaisien runojen vuuvven rajoissa kylän kulttuuritalon lähellä avattih Runonlaulajien ta starinankertojien muistomerkki – veneheššä istuja Väinämöini.

– Enšin oli ajatuš luatie muistomerkki vanhašta laivašta. Sohjanankošešša ennein oli kalatehaš ta šiitä jäi äijän vanhua laivua, yksi niistä vois šeisuo kyläššä ta muissuttua tehtahan entiseštä šuurešta ruavošta. Täštä ajatukšešta paikallini eläjä Aleksandr Zaikov kerto Piäjärveštä kotosin olijalla tietomiehellä Marija Kundozerovalla, hiän kehitti tätä idejua ta ehotti luatie muistomerkki veneheštä. Još on veneh, ni šiinä pitäis olla šoutajaki. Raisa Kundozerova luati olkiloista ta vanhoista vuatteista Väinämöisen ta issutti šen veneheh. Näin šynty tämä muistomerkki, kerto Sohjanankošen kulttuuritalon ruataja Jelena Ligotskaja.

Muistomerkin lähellä on tiijotuštaulu. Šiitä šuau lukie Nisan, Tunkujärven, Sohjanankošen ta lähikylien starinankertojista, runonlaulajista.

Muistomerkki valmissettih Karjalan Šivissyššeuran kannatukšella yhteisruavošša Vienan virta -kanšalaisjärještön kera. Projektin valmistajana on Karjalan tietokeškukšen ruataja Marija Kundozerova.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Turistad lebaidase Karjalan mecoiš kacmata kel’dändoihe
Läz Šoutjärved Änižen randal om äi turistoid, kudambad keskustaba kel’dändoid olda mecas i tehta nodjoid. Administracijan polespäi tehtas kaik tarbhaižed azjad, miše oliži järgestuz.
Karjalan Sanomat
Kalevala yhdistää vanhoja ja uusia asukkaita
Hopea Kalevala -lastenkirjan kuvitusten näyttely siirtyy syksyllä Karjalan toisesta piiristä toiseen. Näyttelyn avajaisissa asukkaat tutustuvat työpajoissa myös karjalaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen.
Karjalan Sanomat
Kyykkä: Petroskoissa opetetaan pelin hienouksia lapsille
111. päiväkodissa esiteltiin hanke Kyykkä leikki-ikäisille: pelin kehityksen uusi vektori.
Oma Mua
Petroskoin kašvattija ruvetah opaštamah kyykkä-pelih
“Kyykkä kašvattija varoin” on uuši projekti, kumpasen tarkotukšena on opaštua peluamah kyykkäh 5–7-vuotisie lapšie.
Karjalan Sanomat
Ruskeala Symphony: alle 18-vuotiailta ei vaadita PCR-testiä
Musiikkifestivaalille tulevilla aikuisilla vierailla pitää olla PCR-testin negatiivinen tulos, todistus sairastetusta koronasta tai rokotustodistus.
Karjalan Sanomat
Periodika-kustantamon työntekijät auttoivat palomiehiä
Karjalan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten resurssi- ja kielikeskuksen johtaja Andrei Kuznesov ja PR-aiantuntija Anton Sokolov auttoivat palomiehiä Naistenjärvellä.
Oma Mua
Karjalan kallivopiirrokset hyväksyi UNESCO-liitto
Karjalan kallivopiirrokset pandih muailman perindölöin UNESCO:n luvetteloh.
Kodima
Kalagen kul’turpert’ vaumištase kohendusehe
Karjalan valdkundan b’udžetaspäi anttihe 5,5 millionad rubl’ad Kalagen kul’turpertin kohendusen täht.
Karjalan Sanomat
Karjalan kalliopiirrokset liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon
Asiasta päätettiin Unescon yleiskokouksen 44. istunnossa eilen.
Karjalan Sanomat
Budjettimuutos: 142 miljoonaa ruplaa apurahaa metsäpalojen torjuntaan
Tänään ylimääräisessä Karjalan lainsäädäntökokouksen istunnossa lainsäätäjät hyväksyivät budjettimuutokset muun muassa apurahan myöntämisestä metsäpalojen torjuntaan.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль