Periodika-kuštantamon päivyä pietäh Venäjä-näyttelyššä

Periodika-kuštantamon päivyä pietäh Venäjä-näyttelyššä

18.04.2024
Tänäpiänä VDNH-keškukšen Venäjä-näyttelyššä esiinnytäh Periodika-kuštantamon toimittajat. Hyö valmissettih mukava ohjelma näyttelyn vierahilla.
Periodika-kuštantamon päiväkši toimittajat valmissettih interaktiivini ohjelma. 6+ Kuva: Maikki Remšujeva
Periodika-kuštantamon päiväkši toimittajat valmissettih interaktiivini ohjelma. 6+ Kuva: Maikki Remšujeva

Šulakuun 18. päivänä Venäjä-näyttelyššä pietäh Periodika-kuštantamon päivyä. Kuštantamon toimittajat esiinnytäh Karjalan tašavallan paviljonissa. Hyö varuššettih mukava ohjelma interaktiivisine tehtävineh Venäjä-näyttelyn vierahilla. 

“Periodikan” johtaja Natalja Sinitskaja kertou kuuntelijilla ainutluatusen kuštantamon toiminnašta. Periodika-kuštantamon šeinissä valmissetah kanšalliskielisie julkaisuja ta kirjoja, šamoin šielä toimitah Karjalan kanšojen yštävyštalo ta Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškuš. Näyttelyn kävijillä esitetäh kušantamon julkaisuja ta šanellah kirjoja.

— Folkloristi Valentina Mironova kertou kirjoista, kumpasie kuštantamo paino hänen avulla. Še on Pedri kuulužu kuningas -kokomuš, Aleksandra L’ubarskajan “Kalevala lapšilla kerrottuna” šekä Valentina Kuznetsovan Oneganiemen bilinoja -kirja. Valentina Petrovna tahto kertuo täštä teemašta, šentäh kun Karjala on ainutluatuni aloveh, missä šäily äšen kakši eepossua: Venäjän eepossa – bilinojen muuvvošša ta Karjalan – eeppisien laulujen muuvvošša. Toista šemmoista alovehta ei ole olomašša, koroštau Natalja Sinitskaja.

“Oman Muan” ta “Kipinän” toimittaja Maikki Remšujeva muasteri-opissah tuttavuštau vierahie Kipinä-kuklah ta šen karjalaiseh ta vepšäläiseh pukuh. Šamoin muasteri-opin Vil’l’a-aitta-ošašša tulou mahollisuš šuaha tietyä karjalaisien muanviljelykšeštä ta šyömisistä leikkimuuvvošša.

Käsityömuasteri Margarita Kemppainen kertou perintehelliseštä XIX vuosišuan ta keškiaikasešta karjalaisešta puvušta šekä viettäy omua muasteri-oppie “Paikka-transformeri”, kumpasen aikana esittäy, kuin yhtä paikkua voipi šituo eri keinoin ta käyttyä eri taloušhommissa. 

Šamoin “Periodikan” ruatajilla tulou aikua tutuštuo Venäjä-näyttelyn toisihki ošaštoih. Šuuri näyttely auttau kaikkie ymmärtyä, kuin šuuri ta mahtava meijän mua on. Šen jälkeh monella kävijällä šyntyy mieli matkuštua enemmän Venäjän loittosilla alovehilla ta nähä aivan erillistä elämäntapua ta luontuo.

Periodika-kuštantamon toimittajien matka Venäjä-näyttelyh oli šuoritettu Karjalan tašavallan rahotukšella. Še on toimenpitošarjan oša, kumpasen rajoissa šulakuun alušša VDNH-keškukšešša vietettih Luminaisen livvinkarjalan kielikurššija, 16.–18. šulakuuta piettih vepšän kielen kurššija ta oraškuušša järješšetäh vienankarjalan kielikurššija.


Aihiešta voit lukie niise šuomekši ta venäjäkši.

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Karjalan päämies kertoi Kemin ja Belomorskin piirien kehityksestä Venäjä-näyttelyssä
Tasavallan hallitus aikoo kehittää liikenneinfraa. Belomorskin piiriin suunnitellaan satamaa.
Karjalan Sanomat
Laatokan Karjala: vanhasta kartanosta tulee hotelli
Kartanon rakennukset peruskorjataan. Kartanon aluetta kunnostetaan. Investointihankkeen toteuttamiseen on myönnetty 650 miljoonaa ruplaa.
Karjalan Sanomat
Tulipalot Kriitinässä ja Belomorskissa: tasavallan hallitus auttaa asukkaita, joiden asuintalot vaurioituivat
Kriitinässä vaurioitui tulipalossa 12 rakennusta ja Belomorskissa 4 asuintaloa. Tulipalot syttyivät 24. toukokuuta. Ne eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja.
Kipinä
Sarjakuvamaailma: Karjalassa jatkuu Komiksburg-kilpailu
Kilpailu kutsuu tyttöjä ja poikia piirtämään eriaiheisia sarjakuvia.
Karjalan Sanomat
Vodlajärvi: Taidesaarelle syntyvät uudet taideteokset
Elokuussa taiteilijatiimi lähtee taas Velikostrovin saarelle veistämään puusta ja raudasta.
Karjalan Sanomat
VDNH-näyttelykeskus: hyväntekeväisyystempaus järjestetään Belgorodin asukkaiden tueksi
Kerättyä rahaa käytetään Belgorodin loukkaantuneiden asukkaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä vahingoittuneiden talojen kunnostukseen.
Karjalan Sanomat
Kostamuslaiset opiskelevat lisää teknisiä tieteitä – Kaupungin kymnaasissa avataan insinööriluokat
Hankkeen tavoitteena on syventää koululaisten tietämystä teknisistä tieteistä. Hanketta toteuttavat Kostamuksen Karelsky Okatyš -rikastamokombinaatti ja Petroskoin valtionyliopisto.
Oma Mua
Kondieloin eloksen tutkimine jatkuu Karjalas
Vodlajärven kanzallizes puustos  jatkuu Kondiet susiedoinnu -projektan ruado. Projektan tarkoituksennu on tutkie kondieloin elostu da luadie rauhu ristikanzan da kondieloin välil.
Karjalan Sanomat
Kiintopalloja käytetään Venäjän ja Suomen rajan valvonnassa
Kiintopallot voivat pysyä ilmassa useita päiviä, mikä auttaa Karjalan rajavartijoita ylläpitämään järjestystä raja-alueella.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль