“Karjalan Rahvahan liitto”: kokouš Uuvven vuuvven kynnykšellä

“Karjalan Rahvahan liitto”: kokouš Uuvven vuuvven kynnykšellä

12.12.2022
Karjalan Rahvahan liitto -kanšalaisjärještö piti kokoukšen vuuvven lopušša.
Kakši tärkietä muutošta oli piätetty KRL:n iäneššykšellä. Kuva: Uljana Tikkanen / Oma Mua
Kakši tärkietä muutošta oli piätetty KRL:n iäneššykšellä. Kuva: Uljana Tikkanen / Oma Mua

Viime netälin lopušša Karjalan Rahvahan liiton johtokunta ta jäšenet keräyvyttih, jotta keškuššella ta pityä avoiäneštämini kahešta muutokšešta. Enšimmäini muutoš koški kanšalaisjärješšön peruškirjua: piti šelittyä pykälä luvašta viettyä kauppatoimintua. Toisena kyšymykšenä oli piättyä, ket jatketah ruatua Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, šuomelaisien ta vepšäläisien etuštajien neuvošton jäšeninä šekä kuunnella KRL:n kahen projektin toteuttamisen tulokšista ta šuunnitelmista.

— Kokoukšen jäšenet myönteisešti iäneššettih peruškirjan kauppatoiminnan luvan šelittämiseštä. Niise iäneššettih šiitä, jotta Karjalan Rahvahan liitolta Karjalan piämiehen rinnalla toimijah karjalaisien, šuomelaisien ta vepšäläisien etuštajien neuvoštoh rupieu kuulumah entiset jäšenet: Viktor Bogdanov, Tatjana Klejerova, Natalja Sinitskaja ta Tatjana Izotova, šano Karjalan Rahvahan liiton johtaja Anna Jakovleva.

Šen jälkeh oli esitetty Opaššumma yheššä -projektin tulokšet. Šen johtaja Valentina Mironova kerto mitä oli ruattu projektin aikana, mimmoista jatkuo še voipi šuaha ta mitein käyttyä projektin toiminnan tuottehie.

Anna Jakovleva kerto Karjalaini etnoklasteri -projektista, kumpani ruvetah toteuttamah enši vuotena.

Lopušša oli pietty pruasniekka Uuvvekši vuuvvekši. Kanšalaisjärješšön jäšenet laulettih ta tanšittih Kajahuš- ta Karjala -yhtyvehien kera, juotih čäijyö ta ošallissuttih arpajaisih.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Louvre-museo rajoittaa turistimäärää
Maailman vierailluin museossa voi vierailla enintään 30 000 ihmistä päivässä.
Karjalan Sanomat
Talviurheilufestivaali Karelia SkiFest etsii vapaaehtoisia
Tänä vuonna urheilutapahtuma pidetään 10.–19. maaliskuuta. Kilpailun järjestämiseen aiotaan houkutella tuhat vapaaehtoista.
Karjalan Sanomat
Veistokoulu aloitti toimintansa Äänisen rantakadulla
Koulu tarjoaa jääveistosten tekemisen työpajoja.
Karjalan Sanomat
Projekti: Pitkärannan piirin koulut saavat Kasvupiste-koulutuskeskukset
Vuonna 2022 tasavallan piirien kouluissa avattiin 31 koulutuskeskusta.
Karjalan Sanomat
Verkkokilpailu: nuoret lausuvat Kalevala-runoelman runoja
Kilpailuun osallistuu ensimmäistä kertaa Udmurtian tasavallan asukkaita.
Karjalan Sanomat
Karjalan kansojen satuja — Kirjasarja tutustuttaa lapsia kansojen eroavuuksiin
Sarjan ensimmäinen osa sisältää viisi kansansatua selkokielellä ja opettajan oppaan.
Kodima
Associacijan pätegend – kaita vähäluguižiden rahvahiden kodikelid
Piteriš mäni III konferencii ”Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman igähižiden vähäluguižiden rahvahiden kodikeliden, fol’kloran, literaturan da kul’turan kaičend globalizacijan aigan.
Oma Mua
Georgii Kert – 100: muisselmie tutkijašta kuulu Karjalan tietokeškukšešša
Filologijan tietojen tohtorin, šuomelais-ugrilaisien kielien, erityisešti šaamelaisen kielen tutkijan Georgii Kertin šyntymäštä täytti 100 vuotta.
Karjalan Sanomat
Musiikki yhdistää nuoria – Petroskoissa järjestään Torvi-CAMP-etnoleiri
Musiikkileirin osallistujat tutustuvat tasavallan alkuperäiskansojen perinteisiin soittimiin ja oppivat valmistamaan paimentorven.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль