Joka ruato alkau tiijošta

Joka ruato alkau tiijošta

10.10.2022
Tämän netälin aikana Karjalan tašavallan ta Murmanskin alovehen etnokulttuurikeškukšien spesialistija ta muasterija varoin pietäh opaššuš- ta käyttännöllis-seminarija.
Seminarin joka teema šynnytti pitkie ta kiinnoštajie pakinoja seminarin ošanottajen kešen. 16+ Kuva: Uljana Tikkanen
Seminarin joka teema šynnytti pitkie ta kiinnoštajie pakinoja seminarin ošanottajen kešen. 16+ Kuva: Uljana Tikkanen

Enšimmäini vaštautumini etnoalan ruatajien kera tapahtu Petroskoissa ta Priäžäššä. 

Luventojen lisäkši oli vierailuretkijä Priäžän järještöih, kumpasissa ihmiset voijah šuaha etnotietuo ta sosialista kannatušta, šemmoset ollah Lastu-keškuš, Elämä-etnokulttuurikeškuš ta Art-selo -luova tila. 

— Seminarin ošanottajat ečittih vaštaukšie kyšymykših, mitä pitäy välttämättömäšti tietyä kantakanšoista, konša alotat ta jatat ruatuo etnokulttuurialalla, mitein järještyä ta šuunnitella etnokeškukšien toimintua ta kehittyä šen mahollisukšie, kuin kertuo omašta paikašta ta ruavošta internetissä, šelitettih seminarin järještäjät ECHO-liiton spesialistit.

Priäžän Lastu-keškuš oli järješšetty monilapšisien tuattojen ta heijän lapšien kannatušta varoin. Šielä pojat ta miehet käsin luajitah kaikenmoisie puuvehkehie. Keškukšen järještäjä Leonid Jakovlev korošti, jotta tuntija lapšie varoin tiälä pietäh makšutta, anna vain hyö tullah, a šuurempana proplemana on rahotukšen ečintä toiminnan kannatušta ta jatkuo varoin.

Elämä-etnokeškukšen ruataja Tatjana Seppänen piti opašretkie keškukšen näyttelyjä myöten, näytti mitein ne on järješšetty, kerto mitä ihmiset ruatah keškukšešša, mimmosissa projektiloissa ta mitein keškuš niih ošallistuu.  

Šuovatan iltapitoja ta pyhäpäivän huomenešohjelmua vietettih Art-selo -paikašša. Šielä on kaikki, mitä tarviččou, jotta viettyä toimenpitoja lapšie ta aikuhisie varoin. Šamoin šielä voipi jiähä muutomakši päiväkši – on makuuhuonehie ta keittijö.

Paikan johtaja Jekaterina Jefremova kerto keškukšen šyntymiseštä kaikkine vaikeukšineh ta iloine hetkilöineh. Oman ruavon esimerkkinä hiän tovistau, jotta kaikki on mahollista ta joka ajatukšen toteuttamiseh šuau löytyä käytännöllisie keinoja. 

Seminarin ošallistujat lähettih omih kotiloih täyšinä uušie tietoja ta ajatukšie. Joka šuurempi tai pienempi ruato alkau juuri tiijošta. Seminarin ošanottajat nyt tiijetäh äijyä enemmän mitein käyttyä näitä tietoja toiminnaššah. 

Tällä netälillä seminarija pietäh Murmanskin alovehen Luujärveššä 12.–13. šajekuuta ta Koštamukšešša 15.–16. šajekuuta. Kirjuttautuo voit ECHO-liiton šähköpoštin kautti. Seminarija pietäh Merkitykšien ta tietojen šäilyttäjät- ta Interaktiivini kotišeutututkimuš -projektien rajoissa. ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Karjalan Sanomat
Vähälukuiset alkuperäiskansat fokuksessa – Salehardissa käynnissä nuorten foorumi
Venäjän vähälukuisten alkuperäiskansojen nuorten foorumissa Karjalaa edustaa Petroskoin valtionyliopiston opiskelija Denis Laidinen.
Karjalan Sanomat
Talousarvioesitys: opetusalalle osoitetaan yli 15 miljardia ruplaa
Määrärahaa käytetään opettajien palkkoihin, oppikirjojen hankintaan, oppilaitosten remonttiin ja koululaisten kuljetukseen.
Karjalan Sanomat
Vieraanvaraisuuden mestarit -kilpailu: Karjalan edustaja pääsi finaaliin
Marina Sokolova on yksi 39 kilpailun finalistista. Kilpailijat esittelivät monipuolisia matkailupalveluja, projekteja ja matkailun kehitysmahdollisuuksia.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль