Mučči

Mučči

Juakko Rugojev
18.11.2023
Koiralla oli Mučči-pentu. Erähyänä päivänä Mučči lähti pihalla juokšentelomah ta näki kolme kikkie.
Mučči ryhtyi lakkimah maituo. Kuva: Ol’ga Ikkonen
Mučči ryhtyi lakkimah maituo. Kuva: Ol’ga Ikkonen

Emäkoiralla oli pentu. Pennulla oli kakši pientä korvua, kakši pientä šilmyä, yksi pieni šuu ta šen šilmät oltih niin pienet, jotta pentu ei nähnyn niillä mitänä. Emäkoira šyötti šitä maijollah, ta kahen netälin piäštä pennun šilmät avauvuttih. Še näki nyt enši kerran oman muamon ta kopin, ta kopin loukošta pihamuan.

Pentu oli väriltäh pikimušta. Šentäh šitä ruvettih kuččumah Mučiksi.

Erähyänä päivänä Mučči šano:

— Mie lähen pihalla juokšentelomah.

— Mäne, ka juokšentele vain kopin ympärillä. Muitein ekšyt, emäkoira vaštasi.

Mučči unohti heti, mitä muamo oli šanon. Še juoksi pihamuan yli ta näki, kuin kolme kikkie lakki maituo mal’l’ašta. Mučči kyšy:

— Ketä työ oletta?

— Olemma kiššanpentuja.

— Mitä työ ruatta?

— Juomma maituo.

— Mieki tahon maituo.

— Juo täštä, meijän kera.

Mučči mäni mal’l’an luo, tyrkkäsi kikit šyrjäh ta šano:

— Maito on makie. Mie juon šen kaiken yksin.

Mučči aštu käpälineh mal’l’ah ta ryhty lakkimah maituo.

Mučči mäni pahoilla mielin koppih ta uinahti šurušša. Šeuruavana huomenekšena še kyšy tuaš pihalla.

Kiššanpennut alettih n’aukuo ta itkie. Niijen Mirri-muamo kuuli pentujen valitukšen. Še tuli paikalla. Nähtyön Mučin käpälineh maitomal’l’ašša Mirri šiänty. Šen niskakarvat ta häntä pörhissyttih. Mirri šihasi ta löi käpälälläh Muččie turpah.

Mirrin kynnet kruaputettih kipiešti Mučin turpua. Še šäikähty pahanpäiväsekši ta juoksi vinkuon koppih.

— Mitä šie itet? muamo kyšy huolissah.

— Šuuri kišša kruaputti milma kynšilläh.

— Mitä šie ruavoit šillä?

— Ajoin kikit pois ta join niijen maijon.

— Aihieštapa šilma rankaistih, tyhmä pentu. En piäššä šilma enyä yksin juokšentelomah. Painu koppih omalla pahnalla!

Mučči mäni pahoilla mielin koppih ta uinahti šurušša. Šeuruavana huomenekšena še kyšy tuaš pihalla.

— Kopin luota ei šua männä loitoš, emäkoira šano tottelomattomalla lapšellah.

Pentu näki, kun talon emäntä tuli pihalla, tiputteli pihamualla jyvie ta hänen ympärillä keräyty pienie keltasie pallosie. Kun emäntä mäni pois, Mučči juoksi niijen luo.

— Ketä työ oletta?

— Tipasie.

— Olettapa pienie ta nakrettavie, Mučči šano halvekšivašti. — Mitä työ n’okitta?

— Makeita jyvie.

Ajan ollen Mučista kašvo šuuri kuulijaini nuori koira. Še oli niise rohkie.

Mučči maisteli jyvie, ka ne ei maissuttu miltänä, hiekka vain kričasi hampahissa.

— Kylläpä työ oletta tyhmie. Läkkä leikkimäh!

Mučči alko tunkie kananpoikie turpallah ta käpälöilläh, tipaset šäikähyttih ta juoštih piipittyän pakoh.

Kukko kuuli kananpoikien valitukšen ta tuli vihasena paikalla juuri konšan Mučči tallasi käpälilläh jyvie muah. Kukko n’okkasi Muččie kipiešti piälakkah. Mučči alko ulata kivušta ta juoksi koppih.

— Mitä šie itet, oletko tuaš ruatan pahua? emäkoira kyšy.

— Mie šotin vain niijen jyvät hiekkah ta kučuin šiitä tipasie leikkimäh. Ne juoštih pois ta kukko löi milma kovalla koukkun’okallah.

— Olet ašnin šenki rankaissukšen. Konša šie alat käyttäytyö kunnollisešti? muamo päivitteli.

Še ei piäštän Muččie moneh päiväh kopista uloš. Šiitä Mučči lupasi olla kilttinä. Šen jälkeh Mučči pitiki oman šanan eikä kiušannun enyä heikkoimpieh.

Ajan ollen Mučista kašvo šuuri kuulijaini nuori koira. Še oli niise rohkie. Še ei piäštän repuo tipasie hätyyttelömäh ta šuojeli pienie kikkijä vihasilta kylän koirilta.


Kiänti Maikki Remšujeva


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Šl’op ta Ščolk
Starina šiitä, kuin Ks’uša tyttö loukkasi kakši kirjainta, eikä voinun lukie ilman niitä yhtänä starinua. Tyttö piätti löytyä ne ta tulla kaikkien kirjaimien yštäväkši.
Oma Mua
Runolois – romuanassah: Eino Karhun 100-vuozipäiväkse
Tänävuon 27. kylmykuudu täydyy 100 vuottu tundietun kriitiekan, kiändäjän, Karjalan kirjalližuon tutkijan Eino Karhun roindas.
Karjalan Sanomat
Eino Karhu: kirjallisuuden Michelangelo
27. marraskuuta on tullut kuuluneeksi 100 vuotta inkeriläisen kirjallisuudentutkijan ja kääntäjän syntymästä.
Kipinä
Karjalan silmät
Pagizemmo Karjalan vezistölöih nähte. Paiči jogiloi Karjalan mua on rikas järvil da suoloil, on vezistyö muan ualgi. Meijän Tazavallan pindualan 18 prosentua ollah vezistöt.
Karjalan Sanomat
Kansojen aloitteille apurahaa
Karjalan päämiehen rahasto tukee vepsänkielisten tuotteiden luomista, karjalaisista kertovan näytelmän syntymistä ja nuorten yhteistyön kehitystä.
Oma Mua
Vaigiet arbaitukset Vieljärvi da Vuohtanjogi
Vieljärven ymbäristös on kerätty da pandu tallel viizisadua puolenke pienembiä da suurembua kohtiennimie. Vieljärvi on kylä dai järvi. Tämä paikannimi on toven vaigei arbaitus.
Kodima
Usko sihe, midä teged, i vägi löudase
Jubilejaks: Tetabale Karjalas etnografale, vepsläižele aktivistale Zinaida Strogalščikovale täudui 75 vot.
Karjalan Sanomat
Usko siihen mitä teet, ja voimia löytyy
Tunnettu kansatieteilijä, vepsäläinen aktivisti Zinaida Strogalštšikova täytti 75 vuotta.
Karjalan Sanomat
Tavoitteena vaalia, sivistää ja kouluttaa
Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa -kansalaisjärjestö on täyttänyt viisi vuotta.
Oma Mua
Maitotalouš kehittyy Mäkikylän perehfermissä
Leila Guseinova on nuori fermeri Onegarannan piiristä. Erikoini rakkahuš heposih yllytti Leilua muuttamah Mäkikyläh. Šiitä ilmešty enšimmäisie kosie ta šynty ajatuš kehittyä maitoalua.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль