Lapšien ta nuorison talvihuvija

Lapšien ta nuorison talvihuvija

Raisa Remšujeva
22.02.2024
Karjalaisilla lapšilla ta nuorilla talvella oli kaikenmoisie kisoja pirtissä. Niistä tekstin luatijalla kerto muamoh Santra Remšujeva viime vuosišuan lopušša.
Karjalaisilla lapšilla ta nuorilla talvella oli kaikenmoisie kisoja pirtissä. Piiruššuš: Lida Žukova
Karjalaisilla lapšilla ta nuorilla talvella oli kaikenmoisie kisoja pirtissä. Piiruššuš: Lida Žukova

Čunalla luijettih

Talvella, konša ei liene hyvin pakkani ollun, lapšet čunalla luijettih, čurnittih. Myö ruštasima korkan lumešta, hyvin korkien, šentäh kun meilä Kyyröläššä ei ollun termyä läššä. Šiitä vierettimä šitä lumikurkkuo, konša oli šuvipäivä. Ta šen ašettima hyvin korkiekši, niin kun šillan. Vanhemmat pojat šielä vielä oltih apuna.

Vielä keškikohalla pantih lauvat ta lautojen piällä šiitä lunta. Šiih jäi vielä šieltä korkašta alačči kulkutie. No še oli niin kun termä šemmoni, väki korkie. Šieltä oli toini piä šuora, šinne luajittih niin kun rappuset. Šiitä šinne völjäyhyit čunaš keralla. Elikkä konša kun jiäty, korkkua myöte alahakši ihan niin luijettih.

Tai lumiukkoja luajittih.

Šukšet ta luistimet

Šukšie iče luajittih. Omatekosie oli šukšet tai kepit. Kepit luajittih juštih šen kepin pakšuvuošta koivun vešašta, elikkä huapaset oltih. Vielä vičašta luajittih šompa kepin piäh. Ei ollun meilä tyttölöillä hyvin äijä šukšija. Kun oli äijä miehie hiihtäjie, šiitä konša lienöy annettu pojat omie šukšijah pityä.

Oli i luistimie. Iče luajittih ta luisseltih, jotta oi-joi-joi. Mie muissan, kun vielä Juakko oli koissa, še oli kuutta vuotta milma vanhempi. Šehän oli muasteri luatimah šekä šukšie, jotta luistimie, kenkie ta kaikkie jo nuorešta šuaten. Konša läksi luistelomah, šiitä miun otti čunan kera jälkeh, miula kun oli pikkaraini čuna. Vain šiinä kačo šitä šai kyytie! A-voi-voi!

Konša jiä oli il’l’enellä, šiitä kun luisteli ympäri muailmat ta mie peräššä. Šiitä tulemma šieltä, a ämmö šanou:

— Joko nyt vakautu Vassin koiran piä?

— Šain mie kyytie, mie vaštuan.

Peittosillah kisuanta

A peittosillah voipi kisata kešällä tai talvella. Šielä oli peittopaikkoja hoš kuin äijä, kun oli äijä niitä huonehie ta sarajat, ta tanhuot, ta kaikki. Enimmäkšeh pihalla oli še peittosillah kisuanta. Ta pienempänä ollešša pirtissäki kisattih peittosillah, pirtit kun oltih šuuret. Peitteliyvyttih ta kisattih peittosillah.

Yksi rupieu kuuruttamah ta šiitä šieltä kyšyy:

— Kuuru-viiru, kuuru-viiru. Joko-o?

Šiitä tulou hoš mistä vaštauš, jotta: “Noh”.

Ta še kuurottaja lähtöy eččimäh niitä peitošša olijie.

Šiinä peittosih piti lukeutuo. Niitä lukuja oli äijä. Toisin ajoin luvettih, kuni kaikki piäštih pois. Ta šiitä še viimeni ken jäi, še tuli šiksi kuurottajakši.

Peittosih kisattih jo ihan šuurenaki. Šuuremmat šiitä jo pihalla, šielähän oli tilua tai peittopaikkoja.

Mäne tiijä, mistä niitä oli kulkeutun. Ta ken niitä oli kekšin. Lienöykö ollun lappalaisien, kun niissä ei ollun tolkun šanua.

Lukuja peittosillah kisatešša

Lukuja oli äijä, ka muutomie juohtuu šieltä mieleh toko. Še oli meilä enšimmäini:

Ipečikkä-topečikka,
toupiu, loupiu,
isverina katerina,
šiuštari vom.
Šieš, mieš,
mäne mieš meččäh,
hakkua puita,
hampun luita.
kirjava käsi,
koukku šormi,
pois.

Še šiitä piäsi pois.

Mäne tiijä, mistä niitä oli kulkeutun. Ta ken niitä oli kekšin. Lienöykö ollun lappalaisien, kun niissä ei ollun tolkun šanua, muuta kun šemmosie:

Itten-latten,
vemmel-vetten,
kurtin-murtin,
reimun käpšy.

Ta vielä yksi:

Ito-ito, mato-mato,
Čimpura-čampura,
viečera-vuačera,
voijat voo.

Hippasillah

Hippasillah kisatešša yksi tavotti toisie. Šini šen piti juošša, kuni šai košettua toista. Ken lienöy ollun oikein paha juokšomah, ka še šai pitälti olla hippana.

Šiinä voitih kaikki juošša hoš kuin loitoš, ka ei šitä nyt ilmoih ijättömih pitän männä. Totta še oli še kenttä, jotta missä juoštih hippasillah. Tai pirtissähän šitä niise juoštih hippasillah.

Šiinä niise lukeuvuttih, jotta še yksi jäi pyytäjäkši enšin.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Karjalan Sanomat
Periodika esittelee itsensä Venäjä-messuilla
Karjalan suomen-, karjalan- ja vepsänkielisiä lehtiä ja kirjoja julkaiseva kustantamo Petroskoista tutustuttaa messuvieraita tuotteisiinsa ja karjalaiseen kulttuuriin.
Karjalan Sanomat
Nuoret oppivat laulamaan joikuja
Petroskoissa maanantaina käynnistyneellä etnoleirillä tutkitaan karjalaista kansanlauluperinnettä. Tänä vuonna saatiin ennätysmäärä hakemuksia laulunharrastajilta eri puolilta Venäjää.
Oma Mua
Rohkeimmat otettih ošua talvikalaššukšeh
Kalevalašša piettih perintehellini talvikalaššukšen kilpailu.
Karjalan Sanomat
Balettitanssijat rikkoivat myytin Lumitytöstä
Nykybaletti Vertikaali ensiesitettiin Karjalan musiikkiteatterissa osana Lumityttö: myytti ja todellisuus -hanketta. Baletti esitetään myös kansainvälisellä DanceInversion-nykytanssifestivaalilla Moskovassa.
Karjalan Sanomat
Liitto yhdistää, opettaa ja valistaa
Karjalan rahvahan liitto on täyttänyt 35-vuotta. Järjestön tuella tasavallan asukkaat lukevat karjalaa, omaksuvat kulttuuria ja osallistuvat hankkeisiin.
Oma Mua
Vienan ta Repol’an Karjalan käsitöitä opaššettih Petroskoissa
Viime netälillä Petroskoissa piettih käsityökurššija. Trajektorija-fondin joukko opašti kaikkie halukkahie leikkuamah puušta ta ompelomah.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura aikoo lopettaa toimintansa
Karjala–Suomiystävyysseuran puheenjohtaja kutsuu jäseniä kokoukseen päättääkseen seuran kohtalosta. Järjestön toiminta lienee loppusuoralla.
Oma Mua
Vaiku pagizemal suau tiijustua, midä rahvas tahtotah
Karjalan Rahvahan Liitto täyttäy tänä vuon 35 vuottu. Vuvvennu 1989 Liitto on yhtistännyh lujii karjalazii, Karjalan muan suvaiččijoi, oman rahvahan uskottavii puolistajii, oman kielen kandajii.
Karjalan Sanomat
Kostamuksen teatteri: 66 näytelmää yleisölle
Kostamuksen draaman ja komedian kansanteatteri juhli pyöreitä vuosia aidolla italialaisella komedialla.
Karjalan Sanomat
Koirat parantavat lasten hyvinvointia
Koirat auttavat lasten fyysisessä ja psyykkisessä kuntoutuksessa Petroskoissa. Tänä vuonna koiraterapiaan on jo osallistunut yli 90 lasta.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль