Vuuvven tulokšet: Vladimir Putin piti perintehellisen lehistötilaisuon

Vuuvven tulokšet: Vladimir Putin piti perintehellisen lehistötilaisuon

14.12.2023
Yli nellä tuntie keštänyön šuoran lähetykšen aikana Venäjän presidentti vaštasi 67 kyšymykšeh.
Venäjän presidentti Vladimir Putin piti perintehellisen lehistötilaisuon, missä kerto vuuvven tulokšista. Tapahtuma piettih lähimuuvvošša Moskovašša. Mukana oli yli 500 toimittajua venäläisistä ta ulkomaisista joukkotiijotušvälinehistä. Kuva: kremlin.ru
Venäjän presidentti Vladimir Putin piti perintehellisen lehistötilaisuon, missä kerto vuuvven tulokšista. Tapahtuma piettih lähimuuvvošša Moskovašša. Mukana oli yli 500 toimittajua venäläisistä ta ulkomaisista joukkotiijotušvälinehistä. Kuva: kremlin.ru

Tänäpiänä 14. talvikuuta Venäjän presidentti Vladimir Putin piti perintehellisen lehistötilaisuon, missä kerto vuuvven tulokšista. Tapahtuma piettiin lähimuuvvošša Moskovašša. Mukana oli yli 500 toimittajua venäläisistä ta ulkomaisista joukkotiijotušvälinehistä.

Yli nellä tuntie keštänyön šuoran lähetykšen aikana Venäjän presidentti vaštasi 67 kyšymykšeh. Kyšymykšet košettih esimerkiksi erikoista šotaoperatijuo Ukrainašša, Venäjän kehityštä ta muan ulko- ta šisäpolitiikkua. Presidentti kerto niise taloušaseista.

— Arvijojen mukah vuuvven loppuh šuaten Venäjän bruttokanšantuoteh kašvau 3,5 prosenttie. Tämä on hyvä tuloš, Putin korošti.

Presidentin mukah infl’atijo Venäjällä on kuitenki kašvan.

— Vuuvven loppuh šuaten infl’atijo vuotetah olijan noin 7,5 prosenttie tai hieman enemmän ili 8 prosenttie, Putin šano.

Venäläisien elinajan šuunnitelma on 74 vuotta.

— Vuotena 2021 elinajan šuunnitelma Venäjällä oli 70,06, vuotena 2022 še oli 72,73 ta tänä vuotena še voit olla 74 vuotta, Putin kerto.

Tällä kertua lehistötilaisuon ominaisuona oli še, jotta toimittajien kyšymykšien lisäkši presidentti vaštasi Venäjän eläjien kyšymyksih, kumpasie eri viessintäkanavien kautta oli tullun yli kakši miljonie.

Tilaisuon järještäjät koroššetah, jotta kaikki presidentillä lähetetyt kyšymykšet šuahah vaštaukšie. Näin šentäh, jotta perintehellistä Putinin Šuorua linjua ei tänä vuotena järješšetä.


Aihiešta voit lukie niise šuomekši ta vepšäkši.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
СМИ: финско-русский класс в Турку будет закрыт в следующем году
Родители учеников считают действия властей политически мотивированными.
Oma Mua
Šuomelais-ugrilaiset kanšat šuahah kannatušta etnokulttuurikehitykšeh
Venäjän hallituš hyväkšy šuomelais-ugrilaisien kanšojen etnokulttuurikehitykšen kannatušmiärien kokomukšen.
Периодика
KniiguMelličču — "Периодика" представила свои книжные новинки
В 2023 году издательство выпустило 16 книг, среди которых как книжные новинки, так и переиздания произведений.
Karjalan Sanomat
Tukea perheille ja nuorille – Venäjällä toteutetaan uusia kansallishankkeita
Perheitä tukevia liittovaltion ohjelmia on jatkettu vuoteen 2030 asti. Linjapuheessaan presidentti Putin esitteli myös uusia kansallishankkeita.
Kodima
”Kirjmel’nic” uziden kirjoiden ezitelend
29. uhokud Karjalan Rahvahiden sebruden kodiš mäni “Kirjmel’nic” – “Periodika”-painišton uziden kirjoiden ezitelend.
Karjalan Sanomat
Höyryvetureiden museo Sortavalaan – Ensimmäinen näyttely avataan kesällä
Sortavala saa uuden nähtävyyden, jossa saa tietoa rautateiden ja höyrykoneiden ja -vetureiden historiasta.
Karjalan Sanomat
Karjala on valmistautumassa ammattikilpailuihin Abylimpics-2024
Osallistujat kilpailevat 19 ammattitaitolajissa 25.–29. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisia kutsutaan osallistumaan hiihtomaratoniin
Perinteinen hiihtotapahtuma järjestetään Petroskoissa 10. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Karjalan Arktinen alue: tasavalta kiinnostaa investoijia
Lähes 25 prosenttia sijoittajista toteuttaa matkailuhankkeita tasavallan arktisella alueella.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль