“Kipinä” vuottau kešyä ta keittäy horšmačäijyö

“Kipinä” vuottau kešyä ta keittäy horšmačäijyö

17.05.2022
Piäsi ilmah karjalankielisen Kipinä-kuvalehen oraškuun numero. Leheššä aina on äijän arvailtavua, luvettavua, leikattavua ta muistih pantavua.
Kipinä-kuvalehen oraškuun numeron kanšikuvan luatijana on nuori taiteilija Vasilisa Jakovleva. 6+
Kipinä-kuvalehen oraškuun numeron kanšikuvan luatijana on nuori taiteilija Vasilisa Jakovleva. 6+

Kuvalehen šivuja šelaillen šie löyvät Skokku-Skokuna läksi muailmalla -starinan enšimmäisen ošan ta opaššut šoittamah kantelella, luvet runoja kevyäštä ta viisahašta hiireštä, šuat tietyä mitein karjalaiset varuššettih horšmačäijyö, käytih Šuomeh laukunkantajina šekä kalaššettih. Šen lisäkši “Kipinäššä” on mukava loto-peli ta tehtävie kešäštä, piiruššukšie šekä Kusbo on parembi eliä- ta Matkuštamini juhlallista Karjalua myöten -juttuja.

– Vuuvven alušša kuvaleheššä oli ilmotettu Ole hyvä, ole terveh -kilpailu. Uuvvešša leheššä on esitetty enšimmäisie “Kipinäh” työnnettyjä kilpailuruatoja tervehyöštä ta urheilušta. Šie niise vielä kerkiet ošallistuo kilpailuh! Lähetä aihien mukasie runoja, kertomukšie, piiruššukšie tai valokuvie Kipinä-lehen toimitukšeh 30. šyyškuuta šuaten. Parahat työt palkitah ta julkaissah leheššä ta “Kipinän” nettišivulla, koroštau kuvalehen toimittaja Ol’ga Smotrova.ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
Финнам объяснили, на каких условиях будет вводиться принудительное отключение электроэнергии
В Финлядии наращивают объемы производства собственной электроэнергии. При работе на полную мощность АЭС Олкилуото-3 способна превысить объем импортируемой из России электроэнергии.
Karjalan Sanomat
Esteetön ympäristö: uudistetut liikennevalot helpottavat kadun ylittämistä näkövammaisille
Petroskoissa liikkennevaloihin asennettiin ääniavustajia, joita voi ohjata mobiilisovelluksella.
Karjalan Sanomat
Pellettituotanto: tuottajat tarvitsevat valtion tukea
Karjalan hallitus aikoo siirtää puupellettien käyttöön 15 lämpökeskusta, jotka palvelevat sosiaalitiloja.
Karjalan Sanomat
Matkailu: Karjalan ja Suomen rajanylittävä yhteistyöprojekti on keskeytetty
Nyt kansainvälisen projektin toimintaa jatketaan vain Karjalan puolella.
Oma Media
АТОР: большая часть россиян оформляют финский шенген для поездки именно в эту страну
Специалисты Ассоциации оценивают транзитный поток в страны ЕС через Финляндию как незначительный: от трех до пяти процентов от общего числа путешествующих за рубеж.
Karjalan Sanomat
Mestarien saari: Kižillä järjestetään käsityöammattien festivaali
Kižin saarella esitellään 12.—14. elokuuta perinteisiä käsityöammatteja ja järjestetään käsityömarkkinat.
Kipinä
Murginakse laukkupainin, ildazekse - kieliloruloi
On piässyh ilmah karjalankielizen “Kipinän” veres noumeru. Uvves žurnualas on lugiettavua, mustoh pandavua, leikattavua da pastettavua.
Oma Mua
Karjalan nuorison EtnoPRO-issunto jatkuu Petroskoissa
Karjalan eri piirien nuorison etnoissunto jatkuu Petroskoissa. Nuoret spesialistit tuttavuššutah kielen ta kulttuurin eistämiseh mediašša šekä kulttuurin, perinnön ta etnokulttuuriturismin popularisoinnin ta kehittämisen keinoih.
Karjalan Sanomat
Kampanja: Petroskoi keräsi kirjoja Donetskin ja Luhanskin lapsille
Petroskoilaiset ovat keränneet 150 kirjaa yleisvenäläisen Kirjat Donbassille -tempauksen aikana.
Karjalan Sanomat
Jätehuolto: hyönteisten avulla on käsitelty ensimmäiset neljä tonnia biojätettä
Petroskoihin rakennettu jätteenkäsittelylaitos tuottaa proteiinirehua ja lannoitteita.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль