Suomen kieli tulee Tulvojan kyläkouluun

Suomen kieli tulee Tulvojan kyläkouluun

Julia Veselova
14.04.2021
Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu pitää oppitunteja Zoom-sovelluksessa Tulvojan koululaisille ja kerää kaunokirjallisuutta koulukirjastoa varten.
Tulvojan kyläkoulussa opiskelee yhteensä 137 lasta 1.—11. luokilla. Kuva: Natalia Barkalova
Tulvojan kyläkoulussa opiskelee yhteensä 137 lasta 1.—11. luokilla. Kuva: Natalia Barkalova

Ensi lukuvuodesta alkaen Karhumäen piirin Tulvojan kyläkoulun alaluokkalaiset alkavat opiskella suomea kielikerhossa oppituntien jälkeen. Koulussa työskentelee nuori suomen kielen opettaja.

— Parhaillaan olemme keskustelemassa tulevien ekaluokkalaisten vanhempien kanssa siitä, että lapset lukisivat koulussa kaksi kieltä: suomea ja englantia. Valitettavasti jotkut vanhemmat eivät ole tyytyväisiä ehdotukseen ja luulevat, että lisäkieli voisi olla rasittavaa lapsille, Tulvojan kyläkoulun rehtori Viktoria Stafeikova kertoo. 

Suomen kieltä luetaan ensin vain kielikerhossa, jokaisella lapsella on oikeus kieltäytyä opiskelemasta suomea.

Suomen kielen opiskelu Tulvojassa on Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun ja kyläkoulun yhteistyön tulos. Suomalais-ugrilainen koulu ryhtyi kyläkoulun kummiksi.

— Haluamme jakaa kokemustamme. Autamme pientä kyläkoulua kehittymään, Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun rehtori Natalja Barkalova sanoo.

Olemme keskustelemassa tulevien ekaluokkalaisten vanhempien kanssa siitä, että lapset lukisivat koulussa kaksi kieltä: suomea ja englantia.
Viktoria Stafeikova, Tulvojan kyläkoulun rehtori

Suomalais-ugrilaisen koulun opettajat miettivät, miten he pystyvät auttamaan pientä koulua.

— Tuskin se olisi atk-laitteiden hankkiminen tai epäkunnossa olevan kuistin tai lattian korjaaminen. Aloitimme siitä, että tutkimme koulun tarpeita, jotka koskevat oppimateriaaleja sekä psykologista ja pedagogista tukea, Barkalova kertoo. 

— Meillä on suuria suunnitelmia vuodeksi 2021. Kyläkoulussamme on suomen kielen opettajien puute. Petroskoilaiset opettajat voivat pitää online-oppitunteja oppilaillemme, Stafeikova sanoo.

Huhtikuusta alkaen Tulvojan oppilaat alkavat valmistautua valtiollisiin loppututkintoihin suomalais-ugrilaisen koulun opettajien johdolla Zoom-sovelluksen kautta. 

Psykologit pitävät interaktiivisia tapaamisia, jotka koskevat niiden lasten opettamista, joilla on terveysongelmia. 

— Koulumme lapset ja vanhemmat jatkavat kaunokirjallisuuden keräämistä Tulvojan koulukirjastoa varten, Barkalova kertoo. 

Tutkimme koulun tarpeita, jotka koskevat oppimateriaaleja sekä psykologista ja pedagogista tukea.
Natalja Barkalova, Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun rehtori

Suomalais-ugrilainen koulu ja kyläkoulu osallistuvat suureen venäläiseen hankkeeseen, jossa hyvin menestyvä suuri koulu auttaa pienempää koulua kehittymään.

Valtiollisten loppututkintojen tuloksien mukaan Tulvojan koulu tarvitsee apua. Pieni koulu on kuitenkin pyrkinyt kehittymään ja nousemaan uudelle tasolle, vaikka siinä ei ole nykyaikaisia laitteita.

— Suomalais-ugrilainen koulu haluaa parantaa Tulvojan koulun opettajien ammattitaitoja ja opettaa heitä toimimaan uudella tavalla, Barkalova sanoo.

Tulvojan heikosta Internet-yhteydestä huolimatta kyläkoulun opettajat pyrkivät tutustumaan uusiin opetusohjelmiin ja käyttämään kiinnostavia opetusmenetelmiä lasten opetuksessa.

Koulut tekivät yhteisen toimintasuunnitelman ja alkoivat toteuttaa sitä. Hanke kestää noin vuoden, mutta kyläkoulu toivoo, että yhteistyö jatkuu hankkeen päätyttyä.

Palautetta petroskoilaisilta opettajilta

Vuonna 2020 Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun opettajat tutkivat Tulvojan kyläkoulun opettajien työn vahvuuksia ja haasteita sekä koululaisten motivaatiota opiskeluun ja vanhempien suhtautumista kouluun.

Kaupungin koulun opettajat kävivät ensimmäisen kerran Tulvojan koulussa maaliskuun lopussa. Opettajat vierailivat venäjän kielen ja ympäristöopin oppitunneilla alakoulussa sekä matematiikan ja venäjän kielen oppitunneilla yläkoulussa.

— Tutustuimme opettajien opetusmalliin sekä analysoimme oppitunteja valtion koulutusstandardien näkökulmasta. Annoimme koulun opettajille palautetta, Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun rehtori Natalja Barkalova sanoo.

8.—11. luokilla pidetyt tapaamiset motivoivat oppilaita opiskeluun ja auttoivat heitä löytämään oikeat ratkaisut ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin. Petroskoilaiset opettajat pitivät kyläkoulussa venäjän kielen ja kirjallisuuden oppitunteja.

— Iltapäivällä keskustelimme opettajien kanssa opetusprosessista ja uusista opetusmuodoista, jotka auttavat lisäämään lasten kiinnostusta opiskeluun. Katsoimme myös verkkosivuja, joita voi käyttää oppitunneilla, Barkalova kertoo.
POJAVAD KIRJUTESED
Karjalan Sanomat
Verkkotunnit yhdistävät oppilaita kieliviikolla
Karjalan suomen kielen viikkoon osallistuvat Kostamuksen 1. koulu ja sen ystävyyskoulut Kuhmosta, Sotkamosta ja Oulusta sekä Kainuun opisto.
Oma Mua
Lumetoin kešä tai matka Karjalan ta Murmanskin alovehella
Pohjosešta kešäštä rikeneh šanotah, jotta še on lyhyt ta vähän lumini. Kešä 2021 oli lumetoin. Näyttäy šiltä, jotta še oli kuumin kešä, min olen muistan. Tänä kešänä ihaššuttavava šeikkailuna oli matka Karjalan ta Murmanskin alovehella.
Karjalan Sanomat
Teriberka häviää katsojien nähden
Petroskoilainen taiteilija Sergei Terentjev kertoo Teriberkan-matkastaan yllättävällä tavalla. Näyttelyssä Vyhod-mediakeskuksessa tekijän tahdosta maalaukset muuttuvat päivä toisensa jälkeen.
Oma Mua
Galina Jevdokimova: puoli vuozisadua školas
Ven’al 5. ligakuudu pietäh Opastajan päivy. Jessoilan školan opastaja Galina F’odorovna Jevdokimova on ruadanuh školas puolen vuozisadua.
Karjalan Sanomat
Kielikurssit edelleen vankassa suosiossa
Periodika-kustantamon karjalaisten, suomalaisten ja vepsäläisten resurssi ja kielikeskuksen järjestämät kansalliskielten kurssit ovat täydessä vauhdissa.
Oma Mua
Työ runoperintehen šäilyttämisekši ei piety
Kieliresurssikeškukšešša vietettih karjalaisella runoperintehellä ta pohjosen kantakanšojen eeppisellä perinnöllä omissettu seminari. Tilaisuš on Karjalaisien runojen vuuvven piätapahtumie.
Karjalan Sanomat
Visakoivut kasvavat nyt Ruskealassa
Istutukset olivat osa Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen ja marmoripuiston yhteistyötä.
Kipinä
Paginad pätoimitajanke
Täl vodel meiden kulehtesele täudub jo 35 vot! Kanman jubilejad mö pagižim ”Kipinän”-pätoimitajanke Jana Filimonkovanke hänen rados kulehteses lapsiden täht.
Karjalan Sanomat
Oma Media -portaali: vuosi verkossa
Vuoden aikana portaalissa on julkaistu lähes 3 000 uutisjuttua ja artikkelia suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Lähisuunnitelmissa on avata uusia osioita.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana