Modkuviden peitjüvä

Modkuviden peitjüvä

Larisa Smolina
05.12.2023
Šoutjärven muzei tarjoičeb kacta vepsläižiden modkuvid.
Ozutelusel voib nägištada eri-igäižiden vepsläižiden fotoid. 0+. Kuva: Ilja Timin
Ozutelusel voib nägištada eri-igäižiden vepsläižiden fotoid. 0+. Kuva: Ilja Timin

Šoutjärven vepsän etnografižes muzejas necen voden lophusai radab tetaban fototegijan Ilja Timinan foto-ozuteluz, miččen nimi om “Vepsläižed modod”. Kacmaha sidä tuleskeleba ei vaiše šoutjärvelaižed, no mugažo adivod susedkülišpäi da Petroskoi-lidnaspäi.

Foto-ozutelusel om todud ezile 27 kuvad, nelläs niišpäi oma Änižröunan vepsläižed küläd — Sür’g, Šoutjärv’, Toižeg, Kaskez. Fotod om tehtud dronal ani taivhalpäi. No päfotoradod ozutaba vepsläižid, kudambad eläba erazvuiččiš vepsläižiš küliš, hö oma eri-igäižed ristitud da erazvuiččiden radoiden tegijad.

Fotokuviš voib nägištada vepsläižiden školiden openikoid, norid vepsän kelen opendajid, keskigäižid ristituid, mugažo ukoid da akoid, kudambiden sil’miš om kogonaine elo, melevuz’ da tarkuz’.

Kaikid nenid ristituid ühtenzoitab vaiše üks’ azj — armastuz vepsän maha. Hö kaik oma vepsläižed, vähäluguižen pohjoižrahvahan kul’turan da kelen kaičijad.

— Tehta ristituiden modkuvad om kaikid jügedamb azj. Neciš rados ei voi olda vaiše üks’ mez’. Konz sinä teged ristitun modkuvad, nece om sur’ process, miččehe ühtneb kaks’ mest, fototegii Ilja Timin sanub.

Ku sinä löudad ühthižid temoid da pagižed ristitunke, ku sinä tedištad hänen elon polhe, löudad ühthižid tutabid, ühthižid armhid azjoid, ristit avaidase sinei i siloi ei ole tärged, äjak hänele om vot.
Ilja Timin, fototegii

— Konz sinä zavodid rata, sinei om jüged eskai kuvitelda päs, mitte linneb necen ristitun fotokuva. No ku sinä löudad ühthižid temoid da pagižed ristitunke, ku sinä tedištad hänen elon polhe, löudad ühthižid tutabid, ühthižid armhid azjoid, ristit avaidase sinei i siloi ei ole tärged, äjak hänele om vot.

Erašti oleskeleb muga, miše iče elo abutab sinei avaita ristitun da kacta hänehe ani toižil sil’mil. Siloi sinä void kuvitelda ičeiž päs, miččen nece ristit voiži olda modkuvas. Sinä näged händast ei vaiše irdpolelpäi, no sinä el’gendad, mitte taba om necil ristitul.

Hän nikonz ei unohta Mihail Pidžakovad Šokš-posadaspäi.

— Ezmäks mö tulim hänen pertihe da tegim snimkoid hänenke päčinno, a konz läksim veriile, minä nägištin übuses finkad-regut. Minä siloi en voind eskai meletada, miše necil regudel voib ajada rauh mez’. Minä meletin, miše nece vanh regut igän seižuba übuses i niken ei aja niil, sanub Ilja.

— No kut-žo minä čududelimoi, konz poles časus päliči toižen sjomkan tegemižen aigan taivhalpäi dronan abul minä nägištin, kut Mihail Pidžakovan pertišpäi läksi mez’, heredašti heiti lunt regudelpäi da ajaškanzi külädme.

Nece sportsmen oli Mihail Aleksandrovič Pidžakov, kudambale om 92 vot i kudamb kaikuččel homendesel ajeleb rižamaha ičeze tütärt külän toižehe agjaha.

— Nece azj tartui minun muštho da lujas abuti avaita minei Mihail Aleksandrovičad. Minä el’genzin, miččed vahvad, vägekahad oma meiden pohjoižmehed!

Ilja Timin om vepsläine. Hänen jured maman polespäi oma kahtes vepsläižes agjaspäi – Änižröunaspäi da Vologdan agjaspäi. Ilja iče paksus ajeleb kodimale, saskeleb hengenlibutandad ičeze uziden fotoradoiden täht.

Ilja Timin om tetab fototegii kut Karjalan mal, muga sen irdpolel-ki. Hän navedib tehta sjomkoid londusel, radab erazvuiččiš pohjoižmaiš. Hän om mugoižiden suriden fotokonkursoiden vägestai, kut “Zolotaja Čerepaha”, “Wikipedia Rossia”, “Wikipedia Mir”, “Russkoje Geografičeskoje Obščestvo”, “National Geographic”. Hänen fotokuvid voib nägištada erazvuiččiš muzejoiš, turistoiden keskusiš, tedokirjoiš, Venäman lehtesiš.

Ilja Timin om vepsläine. Hänen jured maman polespäi oma kahtes vepsläižes agjaspäi — Änižröunaspäi da Vologdan agjaspäi. Hänen baboi Valentina F’odorovna Petuhova om sündunu Kaskezaha, a hänen dedoi Anatolii Vasiljevič Petuhov om Šimjärv’-küläspäi.

Ilja iče paksus ajeleb kodimale, saskeleb hengenlibutandad ičeze uziden fotoradoiden täht.

— Vepsläižes londuses om magine vägi, hän sanub.

”Vepsläižed modod” -foto-ozuteluz nece om suren radon satuz. Ved’ kogonaižen voden Ilja Timin ajeli vepsläžid külidme da vedi fototegemižen mastar’-klassoid školan openikoile, starinoiči norištole ekspozicijan, lämoin, kuvahaižen, fotokameran da dronan polhe, andoi nevondoid da ozuteli kaiken fotoiš, valiči lapsiden keskes parahimid fototegijoid da pani heile korktoid arvznamoid.

Kaikuččele školale Ilja lahjoiči ičeze čomid fotokuvid, miččed nügüd’ čomenzoitaba školan seinid da, voib olda, libutaba openikoile henged tehmaha ičeze fotoid.

”Vepsläižed modod”- foto-ozuteluz om tehtud Vepsän kul’tursebran abul "Kel’ — minun Kodima"-projektan aigan Karjalan man pämehen grantoiden fondan rahatugel.

Ozuteluz radaškandeb Šoutjärven muzejas uden voden augotišehesai, a sid’ ajab Änižröunan vepsläižid külidme.

Ilja Timinan ueded vägestused

Ei amu Ilja Timin udes sai pauksijan rahvahidenkeskeižes fotokonkursas, miččen nimi om “Kuldaine čerepah”. Kaiked siš om 39 vägestajad 13 sädandrubrikas. Ilja Timinan viž fotod putui konkursan ”100 parahint londusen fotokuvad” -lugetišhe. Üks’ neniš fotoišpäi sai koumanden sijan “Londusen taideh da irdnägo”-sädandrubrikas.

— Vodel 2017 jo ühtnin neche konkursaha, siloi minun foto, mitte oli tehtud Arhangel’skan agjas, sai ezmäižen sijan. No minai oli uništuz, miše oliži arvostadud meiden čoman Karjalan londuzkuva. Täl vodel se ozastui, sanub Ilja.

Foton nimi om “NLO — tundmatoi jäine objekt”. Se oli tehtud Oloncan rajonas Olonka-jogen päl.

Ilja ajoi Moskvaha necen projektan festivalin avaidusele, kus sai ičeze pauklahjan.

Festivalin aigan om avaitud konkursan parahimiden fotoiden ozuteluz da mäneba mastar’-klassad. Ozutelusel om ezitadud londusen, linduiden, živatoiden da kazvmusiden kuvid da erašti sihe om ližatud hajumujatesid.


POJAVAD KIRJUTESED
Kipinä
Lapšien ta nuorison talvihuvija
Karjalaisilla lapšilla ta nuorilla talvella oli kaikenmoisie kisoja pirtissä. Niistä tekstin luatijalla kerto muamoh Santra Remšujeva viime vuosišuan lopušša.
Karjalan Sanomat
Omin Silmin käynnisti uuden ohjelman
Suomenkielinen luento kielen kehityksestä avasi Tietoja talteen -ohjelman Karjalan vähemmistökielillä. Seuraava luento on karjalaksi.
Oma Mua
Jänöiselgy armas
Vieljärven kyläkunnan Jänöisellän kylän ainavo eläi 85-vuodehine Viktor Sumkin saneli kylän da oman perehen jygies elaijas.
Karjalan Sanomat
Fokuksessa Vienan kuolleet kylät
Paanajärven hävinneet kylät -näyttely kertoo kahdesta kansallispuiston kuolleesta kylästä ja niiden kautta Vienan Karjalan historiasta.
Kipinä
Karjalaisie valehšuarnoja
Petroskoin Oneženka-päiväkojin kašvattajat valmissettih mukavie kertomukšie Karjalaisie valehšuarnoja -šarjašta.
Oma Mua
Pitkyjärven sillan mustokse
Sillat, sillat…, pienet dai suuret, raudubetonahizet dai puuhizet, rippujat sillat, telat dai suodu myöte poikkizin lykätyt parret…
Karjalan Sanomat
Tulevat opettajat kilpailevat voitosta
Yrittäjät ja työnantajat osallistuvat mestaruuskilpailuihin. He laativat tehtäviä kilpailijoille ja toimivat tuomareina.
Oma Mua
Kalevalan muan laulut
Koštamukšešša piettih Kanšainvälini šuomelais-ugrilaisien kanšojen kulttuurin Kanteletar-festivali.
Oma Mua
Arheolougii avuau histourien peittožuksii
Arheolougu on tiedomies-histouriekku, kudai kaivamizien avul sellittäy mainazien rahvahien elostu, tävvendäy histourien. Arheolougien tiijon vie sanotah “tiijokse labjanke”. Arheolougan ruavos sanelou tutkii Tatjana Vasiljeva.
Karjalan Sanomat
Marilainen runo soi lyydiksi
Kolme runoa on käännetty lyydin murteelle venäjästä ja yksi marin kielestä. Käännökset ovat osa kahta suurta kirjallisuushanketta.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana