Vanha pruasniekka on elvytetty Vuokkiniemeššä

Vanha pruasniekka on elvytetty Vuokkiniemeššä

13.09.2021
“Kuokan kolkkajaiset” on perintehellini šyyšpruasniekka Vienan Karjalan kylissä. Arhippa Perttusen šiätijön Yhteinen Viena -projektin rajoissa Vuokkiniemeššä piettih netälinloppuo etnotyylissä.
Vuokkiniemeššä juhlittih Kuokan kolkkajaiset -pruasniekkua. Nyt še juhla on elvytetty. Kuva: Uljana Tikkanen
Vuokkiniemeššä juhlittih Kuokan kolkkajaiset -pruasniekkua. Nyt še juhla on elvytetty. Kuva: Uljana Tikkanen

Šyyškuun 12. päivänä Vuokkiniemeššä piettih Kuokan kolkkajaiset -pruasniekka, min aikana muissuteltih potakan kuokinnan tapoja. Viena-šeuran jäšenet löyvettih mainintoja Kuokan kolkkajaiset -pruasniekašta ta piätettih elvyttyä vanhua perinnehtä. Pruasniekan alušša oli näytetty, mitä pitäy ruatua, jotta Jumala antais äijän potakkua enši vuotena.

– Myö löysimä Arhippa Perttusen šiätijön julkaisomašta Priusan kolkkajaiset -kirjašta Lempi Lyytisen lyhyön kuvitukšen täštä pruasniekašta. Šemmoni perinneh oli ennein – enšin piti kolahtua kuokkie, panna ne ristih ta šiitä heittyä ne šelän tuakše päin pellolla, kerto Vuokkiniemen kylätalon ruavon kurattori Julija Filippova.

Perintehellisešti pruasniekkana vain šyötih potakkašyömisie kyläläisien ta nuapurien joukošša, eikä tanššittu ta laulettu. Nyt ilman konserttiohjelmua pruasniekkua ei pietty. Kylätalošša esiinnyttih Viena-šeura ta Anna Korsakova johtama lapšien ryhmä “Pohjolan lapšet” Mujejärveštä. Hyö kučuttih piirileikkih kaikkie vierahie ta iče näytettih mimmosie tanššija šuatetah tanššie.

Šamoin pruasniekakši oli valmissettu lapšien piiruššukšien ta käsitöijen näyttely. Lapšet käytettih käsitöissä kašviksie tahi piiruššettih niitä. Piiruššukšien kilpailušša voitti Taisija Krasikova ta käsitöijen kilpailušša – Mark Remšu. 


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Sähköiset viisumit: Leningradin alue mukana
Venäjän hallitus on lisännyt Leningaradin alueella sijaitsevat Torfjanovkan ja Brusnitšnojen kansainväliset raja-asemat niiden rajanylityspaikkojen listaan, joiden kautta Venäjälle voi jatkossa matkustaa e-viisumilla.
Kodima
Vepsläine sarn kucub lapsid ühteta festivalihe
20. sügüz’kud – 30. kül’mkud mäneb regionankeskeine festival’ “Vepsläine sarn” online-formatas.
Kodima
Mul’tfil’m Essoilaspäi vägesti Rahvazkeskeižel festivalil
Komin pälidnas lopihe VII Suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden vizualižen taidehen rahvazkeskeine festival’.
Karjalan Sanomat
Vienan reitti on yhdistänyt historian ja matkailun yli rajan
Vienan reitti tutkimuksen valossa -seminaari Suomen Suomussalmella omistetaan tänään ja huomenna reittialueen historialle, kansanperinteille ja nykyisyydelle.
Oma Mua
Karjalan Kielen Kodih avatah taido-ozuttelu
Tänäpäi, 18. syvyskuudu, 13. 00 aigah, Vieljärvel Karjalan Kielen Kodih avatah Karjalazet eeppizet pajot -nimine ozuttelu. Tai on Karjalan taidoilijoin da Karjalan Kielen Kodi -yhtistyksen yhtesruavon ezmäine kogemus.
Karjalan Sanomat
Lahdenpohjan piiri: juuston valmistusprosessia voi seurata livenä
Lahdenpohjan piirissä yksinäistilalla sijaitsevaan juustolaan rakennetaan uusi juustorakennus, jonka yksi seinä tehdään lasista.
Karjalan Sanomat
Petroskoin joukkoliikenne: johdinautot on säilytettävä
Petroskoin kaupunginhallitus tukee joukkoliikennettä muuttamalla johdinautoreittejä ja myöntämällä apurahaa.
Kipinä
Uusi lukuvuosi: Kipinä-lehti avasi ovensa
Karjalan-, suomen- ja vepsänkielinen lastenlehti järjesti tapaamistilaisuuden lasten kanssa Periodika-kustantamon resurssikeskuksessa.
Karjalan Sanomat
Runoseminaari tuo esiin karjalaisuutta koskevia teemoja
Seminaariin osallistuu Suomen johtavia tutkijoita. Seminaari striimataan Karjalan Sivistysseuran YouTube-kanavalla.
Karjalan Sanomat
Karjalan taidemuseon näyttely sai Kultainen fotoni -palkinnon
Kalevala-aiheisen taiteen suurnäyttelystä tuli paras Kultainen fotoni -palkinnon Vuoden projekti -sarjassa.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль