Karjalan ta Murmanskin alovehen muasterie kučutah seminarih

Karjalan ta Murmanskin alovehen muasterie kučutah seminarih

08.10.2022
Kulttuuriperintö ta paikalliset merkitykšet paikallisien šeurojen kehittämistä varoin -nimiset seminarit pietäh Priäžäššä, Luujärveššä ta Koštamukšešša.
Seminarit pietäh Merkitykšien ta tietojen šäilyttäjät ta Interaktiivini kotišeutututkimuš projektien rajoissa. 18+ Kuva: Uljana Tikkanen
Seminarit pietäh Merkitykšien ta tietojen šäilyttäjät ta Interaktiivini kotišeutututkimuš projektien rajoissa. 18+ Kuva: Uljana Tikkanen

8.–9. šajekuuta enšimäini seminari pietäh Petroskoissa ta Priäžäššä. Seminari pietäh etnokulttuurikeškukšien, kulttuurilaitokšien, paikallisien järještöjen spesialistija varoin. Piäteemana on etnokulttuurini kehityš.

— Seminarin tarkotukšena on šuurentua kantakanšojen järještöjen ta paikallisien šeurojen mahollisukšie kulttuuriperinnön šäilyttämiseššä, perintehellisien tietojen šiirtämiseššä, arvojen ta henkillisyön eistämiseššä. Ohjelman rajoissa ošallistujat šuahah metodista ta opaššuškannatušta, šelitettih seminarin järještäjät ECHO-liiton spesialistit.

Seminarin ekspertiloina ollah kantakanšojen oikeukšien, kielien šäilyttämisen ta etnokulttuuriperinnön, toimenpitojen järještämisen ta ohjamisen spesialistit Moskovašta, Murmanskin ta Kirovin alovehelta šekä Karjalašta.

Priäžäššä seminari pietäh 8.–9. šajekuuta, Muranskin alovehella Luujärveššä 12.–13. šajekuuta ta Koštamukšešša 15.-16. šajekuuta. Kirjuttautuo šuau ECHO-liiton šähköpoštin kautti.ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
СМИ: Балтийский завод требует 5 миллионов евро с финской Wärtsilä
Финская компания получила авансовые платежи, но не выполнила часть взятых на себя обязательств по договору.
Karjalan Sanomat
Talvikunnossapito: Petroskoissa aurataan 15 000 tonnia lunta tänä talvena
Petroskoin teiden kunnossapitoon on myönnetty lisärahoitusta. Poistettavan lumen määrää arvioidaan kaksinkertaiseksi viime vuoteen nähden.
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Karjalan Sanomat
Vähälukuiset alkuperäiskansat fokuksessa – Salehardissa käynnissä nuorten foorumi
Venäjän vähälukuisten alkuperäiskansojen nuorten foorumissa Karjalaa edustaa Petroskoin valtionyliopiston opiskelija Denis Laidinen.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль