Vesläžed-folkloriyhtyveh täytti 20 vuotta

Vesläžed-folkloriyhtyveh täytti 20 vuotta

26.01.2022
Venäjän kanšantaitehen anšijoitunut kollektiivi, Karjalan esimerkillini taitoyhtyveh “Vesläžed” täytti 20 vuotta.
Nyt folkloriyhtyveheššä on 34 lašta. Hyö harjotellah kolmešša ryhmäššä. 0+ Kuva: Polina Ivanova
Nyt folkloriyhtyveheššä on 34 lašta. Hyö harjotellah kolmešša ryhmäššä. 0+ Kuva: Polina Ivanova

Lapšien folkloriyhtyvehen merkkipäiväkši oli valmissettu konserttiohjelma “Pajol ištun, pajol astun, pajol aigad mänetan”. Luovailta oli omissettu častuškoilla.

– Vielä vuotena 2005 myö kuulima Aunukšen piirin Kuujärven kyläššä kuin ämmöt šuatetah kekšie častuškoja joka tapahukšeh. Esimerkiksi, konša tervehtiy šilma, tahi konša vieraš lähtöy kotih. Kollektiivissa myö oikein tykkyämmä častuškoja. Pandemijan aikana oppituntiloilla myö kertasima niitä ta šentäh ni valiččima častuškat juhlaillan teemakši, šelitti yhtyvehen johtaja Ol’ga Gabukova.

Kaikki 20 vuotta lapšie ta opaštajie yhistäy rakkahuš Kuujärven lyydiläisien lauluperinteheh. Ol’ga Sergejevna tutkiu tätä perinnehtä ta kiinnoššuttau lapšie karjalaiseh kulttuurih.

– Lyydiläisien kulttuurie myö šanomma meijän nävökši, ka tietyšti on mukava tuttavuštuo ni toisien karjalaisien ryhmien kulttuurih. Konša yhtyveheh tultih pojat, myö ottima tutkittavakši vienankarjalaisien kulttuurie ta opaštuma pohjoistanššija. Nyt tahon opaštua lapšilla tanššilauluja, lisäsi Ol’ga Sergejevna.

Folkloriyhtyveheššä on 34 lašta. Hyö harjotellah kolmešša ryhmäššä: opaššutah laulamah, tanššimah ta šoittamah kanšallisilla šoittimilla. Lapšien opaštajina ollah Ol’ga Gabukova, Andrei Anisimov ta Polina Vorobjova.

Vesläžed-kollektiivi on monien kilpailujen voittaja ta laureatti. Šillä on myönnetty Venäjän kanšantaitehen anšijoitunut kollektiivi- šekä Karjalan esimerkillini taitoyhtyveh -arvonimet. Yhtyveh toimiu Petroskoin Balakirevilla nimitetyššä musiikkikoulušša.


POJAVAD KIRJUTESED
Oma Media
В Сортавала открыли речной вокзал
Построенный в 2022 году речной вокзал и причал для судов находятся на новой улице города.
Oma Mua
Jevgrafovien pereh on omien tapojen šäilyttäjä
Kanšainvälisen perehpäivän kynnykšellä Jevgrafovien karjalaini pereh voitti Vuuvven paraš pereh -kilpailun Perintehien šäilyttäjät -nominatijošša.
Karjalan Sanomat
Uusi elämä: Belomorskin löytöeläinkoti liitettiin sähköverkkoon
Löytöeläinkoti on tarkoitettu koirille. Se rakennettiin Belomorskin piirin budjettirahalla.
Karjalan Sanomat
Eri kansojen sananparret kootaan yksiin kansiin
Hankkeen osana valmistellaan nyt Venäjän kansojen kirjallisuusantologian uutta osaa.
Oma Mua
Tervehyšlaitokšien uuvvissuš jatkuu Karjalašša
Karjalašša tervehyšlaitokšet šuatih uušie varuštehie šekä autoja.
Karjalan Sanomat
Sortavala: kaupunkiin ilmestyi Valamonkatu
Uuden kadun tuntumaan on rakennettu uusi satama. Kadun kunnostustyöt päättyvät kesäkuun puolivälissä.
Karjalan Sanomat
Toukokuun vapaat: Karjalassa kävi lähes 100 000 turistia
Tasavallassa yli varattu yli 80 prosenttia majoituspaikoista vielä pari viikkoa ennen toukokuun vapaapäiviä.
Karjalan Sanomat
RZD: Karjalan-turistijuna liikennöi toukokuun loppuun asti
Junamatkan aikana turistit käyvät Petroskoissa, Sortavalassa ja Viipurissa.
Karjalan Sanomat
Metamorfoosit: Moninaisuus kiehtoo uudessa näyttelyssä
Petroskoin näyttelysalissa avatussa näyttelyssä näkee teoksia taiteilijoilta Petroskoista, Lahdenpohjasta, Novgorodista, Pietarista ja Norjan Altasta.
Oma Mua
Karjalan kanšallisešša musejošša esitettih ainutluatuini tevoš
Tänäpiänä Karjalan kanšallisešša musejošša šai nähä Osmo Borodkinin toimittaman Kalevala-eepossan valitut runot -kirjan malli.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana