Paginad pätoimitajanke

Paginad pätoimitajanke

Galina Baburova
27.09.2021
Täl vodel meiden kulehtesele täudub jo 35 vot! Kanman jubilejad mö pagižim ”Kipinän”-pätoimitajanke Jana Filimonkovanke hänen rados kulehteses lapsiden täht.
”Kipinä”-kulehtesen radnikad tegeba ühtes surt radod. Kuva: Kipinä
”Kipinä”-kulehtesen radnikad tegeba ühtes surt radod. Kuva: Kipinä

– Äjak vot radad ”Kipinä”-kulehteses?

– Toimištos radan 12 vot, niišpäi 9 vot radan pätoimitajan.

– Midä pidab mahtta lapsiden kulehtesen pätoimitajale? Mitte taba tarbiž olda pätoimitajal?

– Pätoimitajale pidab olda sädaimehen. Pätoimitajale pidab äjan teta. Ližaks, nece rad om vastusenpidäi. Kacmata neche kaikehe, lapsiden kulehtesen pätoimitajale pidab henges olda lapsen, miše el’geta, mi om mel’he lapsile, mi heile om melentartušt. No päazjan pätoimitajale pidab armastada lapsid! Kundelta heid. Ku kacud miruhu lapsen korktudespäi, ka rata-ki om kebnemb.

Mugažo pidab hüvin teta i tehta ičeze radod, kehitoittas siš. ”Kipinä”-lehtesen toimitajile pidab sündutada lapsiš armastust kodikelihe. Kut toižiden-ki lapsiden kulehtesen toimitajile, meile pidab mahtta ”azotada” lapsid, miše hö kacuižiba ümbri da nägištaižiba neciš kehujas mirus tarbhašt. Lujas navedim, konz lapsiden kazvatajad abutaba meile neciš. Ved’ meidennoks paksus tuleskeleba  otmaha kulehtesed vanhembad penikaižiden lapsidenke. Hö ühtes lapsidenke ühtneba meiden konkursoihe, abutaba heile.

– Miččele lapsen igäle om oigetud ”Kipinä” kulehtez?

– Päazjan ”Kipinä” om oigetud keskškolan openikoile. No mö tedam, miše meid lugeba penembad lapsed da vanhembad openikad, sikš mö naprim kerata materialad eri-igäižile lapsile, miše kaikutte lugii löudaiži kulehteses midä-se melentartušt ičeleze.

– Kut keradat materialad? Om-ik valičusen kriterijad?

– Materialad keradab ei üks’ toimitai. Paksus diskutiruim materialoid kaikuččel toimištkundal. Sikš ku kulehtez tehtas aigvodhe, ka kacum, linneb-ik aktualižen nece vai toine  kirjutez, konz lehtez lähteb. Nece ei koske runoid, sarnoid da starinoid. Om žal’, no paksuba meiden avtorad oma venäkeližed, sikš toimitajile pidab käta tekstoid karjalan, suomen da vepsän kelihe. Om mel’he, konz meile abutaba meiden lugijad, oigendaba meile ičeze kirjuteztöid.

– Kut paksus vastatoi ičetoi lugijoidenke? Mikš nece om tarbhašt?

– Meiden toimišt paksus tehleb vastusid školiden openikoidenke. Mö starinoičem lapsile siš, kut keradam kulehtesen, tegem erazvuiččid käzitöiden mastar’-klassoid. Meiden toimištod kuctas ei vaiše Petroskoin školihe, no Karjalan rajonoiden-ki školihe. Meile oma tarbhaižed nene vastused lapsidenke. Sikš ku vastusil mö el’gendam, mi om melentartušt nügüdläižile lugijoile. Ližaks, mö tegem kosketusid opendajidenke. ”Kipinä” om hüvä abunik opendajile. Opendajad-ki sanuba meile, miččid tegendoid hö tahtoižiba nähta kulehteses. Lapsed lujas navediba väta uroikoil, sen-žo aigan opetes erasid uzid sanoid kodikelel. Hö ühtneba meiden konkursoihe. Vastusil kaiken aigan tegeba äi küzundoid lehtesen rados.

– Kut tö radat taidehpirdajidenke?  Kut mäneb nece rad? Kut, meletad, miččed kuvad tarbiž olda lapsiden kulehteses?

– Kuvad oma tarbhaižel sijal meiden kulehteses. Kuva om kulehtesen imidž, voib sanuda, miše kuva om lehtesen mod. Mö lujas tarkas valičem taidehpirdajid. Heid om lujas äi meil. Meiden toimištos radab Margarita Jufa, mö radam Nikolai Truhinanke, Ol’ga Ikkoženke, Jelena Agafonovanke, Anastasia Trifanovanke, Vladimir Lukkoženke – necen taidehpirdajanke meil om ičeze, äivozne ühthižradon istorii. Kaikuččel taidehpirdajal om ičeze stil’, kaikutte tob lehtesehe ičeze hengen palašt. Pidab sanuda, miše mö radam taidehpirdajidenke, kudambad eläba toižiš-ki Venäman lidnoiš. Ozutesikš, Jekaterina Jefimik, Sergei Beloz’orov, Lidia Žukova. Mö lujas kitäm heid neciš ühtesrados. Lapsiden täht kuvad oma ezmäižel sijal, ned oma tarbhaižed lapsile. Laps’ voib ei el’geta tekstad, no el’gendab tegendad kuvan abul. Meil om ”Pähkmed aivoile”-rubrik, miččes kaiken voib el’geta tedamata kel’t. Tarbiž, miše kuva kingitaiži lapsen homaitust. Meletan, miše hüväd kuvad laps’ voib kacta pordon.  

– Mitte om ”Kipinän” päsabustuz 35 vodes?

– ”Kipinä” om üksjaine mirus kulehtez, mitte paindas koumel kodikelel. Ičeze istorijas lehtez om sanu lujas äi premijoid da diplomid, pauklahjoid. Meletan, miše meiden kulehtesen päsbustuz om siš, miše se eläb, miše sil om tarbhaine sija Karjalan kul’turas. Se kehitoitase, vajehtase, no ”Kipinän” tegijan Jakko Rugojevan idei eläb. Hän oli mugošt mel’t, miše kulehtesen pätegend om lapsiden armastuses kodikelehe, kul’turaha, ičeze rahvahan tradicijoihe. Erased meiden lugijoišpäi tegesoiš taidehpirdajikš, kirjutajikš, lehtezmehikš, kändajikš. Ku ”Kipinä” hot’ vähäižin vajehtab lapsiden elod hüvüdeks i abutab löuta ičeze sijan elos, ka se om-ki lehtesen päsabustuz.

– Midä toivotad ”Kipinä”-kulehtesele jubilejaks?

– Toivotan meiden kulehtesele kaita sadud neniš voziš mahtištod, toivotan sille kehitoitust. Tahtoin, miše kulehtez oliži aktualine, tarbhaine, eläb da mujukaz. Tahtoin, miše ”Kipinäl” kaiken oliži äi lugijoid, melentartuižid idejoid da projektoid!


Lisää aiheesta
Oma Mua
“Rubiemmo pajattamah – rubiemmo elämäh”
Čalnan kyläs 21. kylmykuudu piettih Bes’odaine-ansamblin 30-merkipäiviä. Kuibo rodih da eläy nygöi ainavoluaduine pajojoukko?
Karjalan Sanomat
Videosarja tutustuttaa karjalaisiin tansseihin
Karjalaisista kansantansseista kertova video-opas ilmestyy ensi vuonna verkossa ja DVD-levyillä.
Kipinä
Kuin puola ta karpalo tultih yštäviksi
Tänä vuotena Karjalan luonto lahjotti meilä äijän meččämarjoja. Vaikka nyt ympäri vuuvven voipi oštua kaupašta kaikenmoisie ulkomualaisie makijaisie, ka karjalaisella mitänä parempua ta hyövyllisempyä, mitä meijän pohjoismarjat, vielä ei oltu kekšitty.
Kodima
Kut kaik zavodihe
Opendai Franciaspäi Gijöm Žiber (Guillaume Gibert) kändi vepsläižen eposan francian kel’he.
Karjalan Sanomat
Vanhat puutalot uuteen loistoon
Kaksi historiallista puurakennusta Petroskoin keskustassa korjataan lähiaikana. Niissä avataan Karjalan Unesco-kohteiden, Kižin saaren ja Karjalan kalliopiirrosten, opastuskeskukset.
Karjalan Sanomat
Moottoripyörällä Karjalasta Altain vuoristoon
41-vuotias Dmitri Sivuha ajoi moottoripyörällä Kostamuksesta Altain tasavaltaan yli 14 000 kilometriä.
Oma Mua
Aleksandra Kornilova: “Rodu on meijän vägi”
Videlen kyläh rodivunnuh karjalaine neičyt tostu vuottu hivuou omua virguporrastu Moskovas Ven’an kuulužimas, tiijonkandaizes biznesškolas “Skolkovo”. Kui naizen elokseh pujoittuu karjalan kieli?
Oma Mua
Vaikeukših kaččomatta ruato tuou iluo
Pimiekuun 21. päivänä Karjalan ratijo täytti 95 vuotta. Merkkipäivän kunnivokši kanšalliskielisen toimitukšen ruatajat juteltih oman ruavon erikoisukšista.
Karjalan Sanomat
Pitkärannan luterilaiset yhdessä 30 vuotta
Urut soivat nyt uudestaan Pitkärannan luterilaisessa puukirkossa. Soittimen lahjoitti Suomen Luodon seurakunta.
Oma Mua
Mie olen muššalla listalla
Pimiekuun 18. ta 19. päivinä Karjalan kanšallisešša teatterissa pietäh Mie olen muššalla listalla -spektaklin enši-iltua.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana