"Karjalaisia satuja. Карельские сказки"
Karjalaižed sarnadKirjaha mülüb viž karjalašt sarnad, miččid om kirjutanu  Unelma Konkka sarnoičijoilpäi ("Karjalaižed rahvahaližed sarnad" / U.S. Konkka, toim.V.Ja. Jevsejeva Moskva, Leningrad, 1963). Jelena Barbašina kirjuti sarnoid literaturkelel. Kuvid kirjaha om tehnu tetab karjalaine taidehpirdai Tamara Jufa, Karjalan rahvahan taidehpirdai, Venäman arvostadud taidehpirdai.

400.00
KEL':
RUS, FIN
JÜGU:
415 гр
PAINUZVOZ':
2019
IGÄ:
6+
LEHTPOLED:
60
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana