Kodima
Vepsän kelen kursad zavodisoiš
Lahjakahad vepsläižed lapsed lebaižihe etnokul’turižes lageriš
Kalagen škol sab vähäluguižen statusan
”Kipinä” praznuičeb Tedoiden päiväd lapsidenke
Vepsän kelen kursad varastaba uzid openikoid
Kalarand möst vastsi adivoid
Karjalan školiš lasktihe pideta praznikkogomusid Tedopäiväl
Änižröunan školad vaumičesoiš udeks openduzvodeks
Rahvahan kirjutamine tugeb igähižid rahvahid
Igähižiden rahvahiden päiväks kuluba runod vepsän kelel
UZIŠTOD
KIRJUTESED
Päžar’-külän elo: eglai i tämbei
Meiden elo: Fil’m Päžar’-külän da sen eläjiden polhe starinoičeb, kut vajehtihe elo der’ounas 15 vodes.
Один день в этнопарке «Kаларанд»
На территории этнопарка в Рыбреке проходят мастер-классы для детей, а также продолжается благоустройство территории. ...
Matkoiš külidme opendam kodikel’t
Podporožjen rajonan Järved-küläs mäniba vepsän kelen kursad. Nece projekt sai toižen sijan konkursas, miččen tegi Piterin agjan sijaližen ičenaižen va...
Nored tundištasoiš Karjalanke
Norišt matkustab Karjaladme, tundištase igähižiden rahvahiden istorijanke, kelenke, kul’turanke, tradicijoidenke.
Hö ei ehtnugoi vojuida…
Šoutjärven muzejas kerazihe äi rahvast. Vastusen sü oli tärged – eloho läksi Viktor Loninan kirj.
Opeta lapsid vätes
Šokšun školas oli tehtud mastar’-klass lapsiden täht. Lapsid opetihe vändmaha vepsläižihe vändoihe. Mastar’-klassan tegii om nor’, aktivine neižne Jel...
Endevanhan vepsläižen naižen sädod
Tedat-ik tö, mitte irdnägo oli vepsläižel naižel äi vozid tagaze? Miččed sädod oliba da miččes kanghaspäi ned oli tehtud? Sen polhe mö pagižem Natalja...
Hüvä vaumičuz – korktad satused
Joga voden sulakus Karjalan opendusen kehitoituzinstitut tegeb kodikeliden olimpiadan, miše lapsed voižiba kodvda ičeze mahtoid vepsän, karjalan da su...
Портрет поэта без ретуши
Воспоминаниями о классике вепсской литературы Николае Абрамове.
Vepsläižed muštatišed tedomehen sil’mil
Piterilaine tedomez’ da pirdai Anastasija Vaganova andoi ristituile voimusen ei vaiše lugeda muštatišid, no nägištada-ki niid ičeze sil’mil. Kuviden s...
Pohjoižtaba abutab elontel
Männudel vodel ”Venäman pohjoižen čomuz’”- da ”Venäman čomuz’”-konkursoihe ühtni čoma vaugedpäine neižne, kudamb eziti vepsläižid. Nece neižne om pite...
Uden voden da Sünduman verod
Kaikuččel rahvahal oma ičeze Uden voden da Raštvoiden verod. A kut praznuičiba  nenid praznikoid vepsläižed?
Vepsläine karg ozutadihe Moskvas
Kantelen ansambl’an Norišton studii ühtni “Sured da pened”-lapsiden konkursaha.
Enččed kalud ozutaba meile istorijad
“Muzejan volont’oroiden desant Karjalas” – mugoine nimi om udel projektal. Kiži-muzejan da Karjalan rahvahaližen muzejan radnikad tegeba ekspedicijoid...
300 vot andab kaikile tervhut
Karjala om čudokaz agj, miččen čoma londuz i unikaližed sauvotused muga manitaba-ki turistoid. Tämbei minä tahtoin starinoita ičein matkas Marcial’nij...
Сенокос как часть жизни вепсов
Почти каждая вепсская семья в деревне была связана с сенокосом. У Озёрских вепсов были свои особенности сенокосной поры....
Mänetam kezapäivid hüviš meliš
Vepsän kul’tursebr vaumiči erazvuiččid vastusid i mastar’-klassoid ”Pagin kulub, sana lendab”-projektan ühtnikoiden täht. Lapsil i noril om voimuz ope...
Большая жизнь карельского поэта
Александр Волков – один из самых ярких и деятельных представителей карельской национальной литературы, внёс большой вклад в сохранение и развитие каре...
Народная кухня как вид искусства
Анна Анхимова, коренная вепсянка, сотрудница музея «Кижи», открыла свою кулинарную онлайн-школу и делится некоторыми рецептами традиционных блюд финно...
Čoma lahj vepsläižiden täht
Spektakl’ vepsän kelel ”Kodi iknoil pöudolepäi” ozutadihe Rahvahaližes teatras. Se sai korktoid arvostelusid. Sen täht Nina Zaiceva kändi vepsäks Alek...
Muštsijad, kuti voinan jäl’ged
Kalages om völ kaičenus sijoid, miččed starinoičeba voinan aigoiš da kaičeba istorijad. Suomalaižed batarejad Kalag’-posadas vahvištoitaba ristituiden...
Vepsläine delegacii ajoi Salehard-lidnaha
Sulakun 4.-8. päivil vepsläine delegacii Karjalaspäi radoi Salehard-lidnas. Sigä mäni Venäman Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman igähižiden r...
Kül’bet’ vepsläižiden elos
Vepsläižil kül’bet’ kaiken oli pühän sijan. Se kävutadas äjiš rahvahan veroiš. Sigä ei vaiše pestas, no puhtadas ičtaze i sadas tervhut. Sikš se zaimi...
Uništuz – opeta kelid
Tradicijan mödhe mö kirjutam uziš Petroskoin universitetan Baltianmeren-suomaližiden keliden kafedran üläopenikoiš, kudambad tuliba opendamha vepsän k...
Nored vepsän kelen opendajad
Ken-se jo amu sidoi ičeze elod radonke školas. Oma opendajad, ked vaiše zavodiba necidä matkad. Nored vepsän kelen opendajad, starinoičiba, mikš hö pä...
Kel’ kaičese, konz sidä kävutadas
Petroskoiš eläb melenatartuine nor’ priha, kudamb kaikel südäimel armastab vepsän kel’t i pagižeb sil kaikiš sijoiš, kus vaiše händast el’getas. Mugoi...
Tehtud käzil bobaižel om ičeze heng
Šoutjävren muzejan radnikad tegeba äjan sen täht, miše adivoil oliži taht tulda tänna. Üks’ mugoižiš radnikoišpäi om L’ubov’ Ivanova. Hänen radod voib...
Mi om meiden elo? Vänd!
Petroskoin universitetan pästnik Jelizaveta Makarova sai aburahad projektale, miččen aigan hän oppib süvemba vepsän rahvahan vändoid.  Mičče...
Sured toivod ”Värtin”-keskusele
Kalages avaitihe etnokul’turine ”Värtin”-keskuz, kus nügüd’ külän eläjad voiba vastatas, pagišta i pajatada kodikelel, opeta vepsän kel’t, ühtneda era...
Kodikelen tedo bohatoitab meid
Udeks openduzvodeks paindas koume abukirjad vepsän opendamižen täht: ”Lugem vepsäks” 3.-4. klassoiden täht, ”Vepsän kelen openduzkirj” augotižškolan t...
  meiden polhe
”Kodima”-lehtez paindas kerdan kus vodespäi 1993 vepsän da venän kelil. Sen pätegendad oma kehitoitta vepsän kirjkel’t, kaita tradicionališt kul’turad i ühtenzoitta vepsläižid, kudambad eläba koumes regionas – Karjalas, Piterin i Vologdan agjoiš.
Lehtesele 25 vot
Lehtesele 25 vot
Ühtenzoitab koumen agjan vepsläižid
Ühtenzoitab koumen agjan vepsläižid
Üksjaine lehtez mirus vepsän kelel
Üksjaine lehtez mirus vepsän kelel
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana