Mul’tfil’m Essoilaspäi vägesti Rahvazkeskeižel festivalil

Mul’tfil’m Essoilaspäi vägesti Rahvazkeskeižel festivalil

20.09.2021
Komin pälidnas lopihe VII Suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden vizualižen taidehen rahvazkeskeine festival’.
Vägestajid pauklahjoitihe festivalin lopindpraznikal. 6+  Kuva: Arto Rinne
Vägestajid pauklahjoitihe festivalin lopindpraznikal. 6+ Kuva: Arto Rinne

Festivalin nimi om ”Tuivež”, mi komin kelel znamoičeb ”tesar’t”. Tuivež om sija, kus vasttasoiš heimrahvahiden kul’turad da sädairistitud, kudambad puhuba ”ühtehe hil’he”. Nece festival’ pidetas vodelpäi 2009, täl kerdal se mäni Siktivkaras 14.-17. sügüz’kud. Vizualine taideh nece om socialižed rolikad, animacii, klipad, dokumentaližed fil’mad da vändfil’mad. Täl vodel festivalile oli oigetud 190 pakičust nelläspäi maspai da Venäman 25 regionaspäi. Niišpäi 5 pakičust oli Karjalaspäi.

– Kaikuččes nominacijas valitihe kaks’ vägestajad. Ned jagatihe kacujiden igän mödhe: 6+ da 18+, sanub žurijoukun ühtnik Arto Rinne.

Nominacijas ”Lühüdaigaine animacii ” kategorijas 6+ sai vägestusen  ”Domik sveta”-studijan avtoroiden jouk Essoilaspäi ” Kyykky”- animacionižes fil’mas.

Mugažo specialižel diplomal ”Professionaližes tegendas da suomalaiž-ugrilaižen stil’an popul’arizoičendas” pauklahjoitihe Petroskoin avtoroiden jouk ”Kozittu”-vändfil’mas. 


POJAVAD KIRJUTESED
Kodima
Uz’ kirj: čomad sarnad vepsän kelel ihastoitaba lugijoid
”Vepsläine sarn”-festivalikš om paindud vepsläižen kirjutajan Natalja Silakovan uz’ kirj lapsiden täht. Kirjaha mülüb 13 sarnad vepsän kelel.
Karjalan Sanomat
Koronarajoituksia lievennetään – Urheilutoiminta on mahdollista ulkona
Määräyksen mukaan neljässä Karjalan piirissä voi järjestää urheilutapahtumia ja harjoituksia ulkona.
Karjalan Sanomat
Apua koronasta – Tasavallan tukipaketti luovutetaan yrityksille, joilla on laumasuojapassi
Liittovaltion tukipaketti tarjotaan yrityksille marraskuun alusta. Tähän mennessä laumasuojapassi on luovutettu 300 tasavallan yritykselle.
Karjalan Sanomat
VR-laitteilla kierrokselle Kansalliseen teatteriin
Petroskoilaiset teatterin ystävät pääsevät tutustumaan Kansallisen teatterin arkeen VR- lasien kautta.
Kodima
Karjalan ezinikad – 2021: superfinalaha putui 16 parahimad projektad
”Karjalan ezinikad – 2021”-konkurs jatktase. Superfinalaha putui 16 mest, niiden keskes Anna Anhimova-ki, kudamb ezmäižen kerdan ezitab vepsläižid konkursal.
Karjalan Sanomat
Suomen kielen viikko: kieltä ja kulttuurintuntemusta halukkaille
Meliorativnyin ja Järventakuisen kylän koulut ovat myös mukana Karjalan suomen kielen ja kulttuurin viikolla.
Karjalan Sanomat
Koronapandemia: Venäjällä on kehitetty Sputnik V-nenäsumutekoronarokote
Venäjän Generium-lääkeyhtiö aikoo aloittaa testaus ihmisille. Lääkeyhtiö jätti hakemuksen Venäjän terveysministeriölle kliinisten kokeiden suorittamiseksi.
Karjalan Sanomat
Lämmityskausi: polttoaineet on hankittu tarvittavassa määrin
Karjalan päämies Artur Parfentšikov kertoi Venäjän presidentin täysivaltaiselle edustajalle Luoteis-Venäjällä Aleksandr Gutsanille Karjalan valmiudesta lämmityskauteen.
Karjalan Sanomat
Kansan yhtenäisyyden päivä: juhlatilaisuuksia järjestetään verkossa
Kirjastot, kulttuuritalot, päiväkodit, musiikkikoulut tarjoavat kilpailuja, juhlatilaisuuksia, flashmobeja ja työpajoja kaupunkilaisille.
Kodima
Vepsän eposan henged pagižeškanziba franciaks
Opendai Franciaspäi Gijöm Žiber (Guillaume Gibert) kändi vepsläižen eposan francian kel’he.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana