Kiži-sarel tehtas ”Änižröunan vepsläižed”-sekcii

Kiži-sarel tehtas ”Änižröunan vepsläižed”-sekcii

03.09.2022
Nügüd’ ”Kiži”-muzejas diskutiruidas uden arhitikturižen kompleksan tegemišt. Se sijadase pigai saren pohjoižes poles Pudožan sektoran da Preobraženijan časoun’an keskes.
Kevädel oli tehtud Larionovoiden pertin tarbhaižid märičusid, pigai se vaumitas sirtta sarele. Kuva om ottud ”Kiži”-muzejan arhivaspäi
Kevädel oli tehtud Larionovoiden pertin tarbhaižid märičusid, pigai se vaumitas sirtta sarele. Kuva om ottud ”Kiži”-muzejan arhivaspäi

Larionovoiden pert’ oli saudud vodel 1908 Vehkojas. Pigai se tegese ”Kiži”-saren vepsläižiden tradicionaližen eländpertin ozuteluseks. Necen voden kevädel oli tehtud tarbhaižid märičusid, pigai pert’ vaumitas sirtta sarele.

— Muzei osti Larionovoiden pertin, miše tulijal aigal tehta sarel ”Änižröunan vepsläižed”-ekspozicii. Läz 40 vot muzejaha ei sirttud pertid da ei tehtud niiš kohendusid. Nügüd’ necidä radod ohjandab arhitektor Viktor Eduardovič Jandovskii, sanub ”Kiži”-saren projektiruindan erišton pämez’ Aleksandr Kuusela.

— Nügüd’ vepsläižiš pertišpäi sarel oma kaks’ aitad da kül’bet’. Üks’ ait oli saudud Oloncan rajonas, a toine — Bel’ajevan ait — oli sirrtud sarele Matvejan Sel’gaspäi. Foškinan kül’bet’ om Kaskezaspäi, sel’genzoiti ”Kiži”-muzejan radnik da ”Änižröunan vepsläižed”-sekcijan tegemižen radgruppan ühtnik Anna Anhimova.

Muzejan planoiš om sirrta sarele völ kaks’ vepsläšt pertid. Nügüd’ tehtas neniden pertiden ecindradoid. ”Änižröunan vepsläižed”-ekspozicijas linneb koume eländpertid, kaks’ aitad, hebotanaz da kaiv.

Nügüd’ ”Kiži”-muzejas diskutiruidas uden arhitikturižen kompleksan tegemišt. Se sijadase pigai saren pohjoižes poles Pudožan sektoran da Preobraženijan časoun’an keskes.


POJAVAD KIRJUTESED
Karjalan Sanomat
Uspenskin kirkon ikonostaasin kunnostushanke käynnistyi
Moskovalaiset asiantuntijat työskentelevät Kižin museon varastoissa kirkon ikonostaasin kunnostushankkeen parissa.
Oma Media
СМИ: Балтийский завод требует 5 миллионов евро с финской Wärtsilä
Финская компания получила авансовые платежи, но не выполнила часть взятых на себя обязательств по договору.
Karjalan Sanomat
Talvikunnossapito: Petroskoissa aurataan 15 000 tonnia lunta tänä talvena
Petroskoin teiden kunnossapitoon on myönnetty lisärahoitusta. Poistettavan lumen määrää arvioidaan kaksinkertaiseksi viime vuoteen nähden.
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana