Kalevalan piirin musiikkikoulun johtajašta tuli Karjalan anšijoittunut kulttuuriruataja

Kalevalan piirin musiikkikoulun johtajašta tuli Karjalan anšijoittunut kulttuuriruataja

17.03.2023
Karjalan kulttuuriministeri myönti Karjalan tašavallan anšijoittunut kulttuuriruataja -nimen Kalevalan piirin musiikkikoulun johtajalla Nina Saburovalla.
Karjalan kulttuuriministeri myönti palkinnon Nina Saburovalla. Kuva: Kalevalan uutiset -lehen Vkontakte-šivu
Karjalan kulttuuriministeri myönti palkinnon Nina Saburovalla. Kuva: Kalevalan uutiset -lehen Vkontakte-šivu

Kalevalan piirin musiikkikoulun johtaja Nina Viljevna Saburova šai Karjalan tašavallan anšijoittunut kulttuuriruataja -arvonimen. Še oli hyväkšytty Karjalan piämiehen käšyllä monivuotisešta ahkerašta ruavošta, korkiešta ammattitaijošta ta kulttuurikehitykšen tulokšista ta še on korkein Karjalan tašavallan kulttuuriruatajien palkinto. Karjalan kulttuuriministeri Aleksei Lesonen myönti palkinnon Kalevalašša.

Nina Viljevna on aktiivini kulttuurivaikuttaja. Karjalašša ta Venäjällä pietäh äijän erilaisie taitokilpailuja ta luovie toimenpitoja. Nina Viljevna šeuruau niitä ta mahollisukšien mukah lähettäy oppilahie ta opaštajie oššallistumah.

— Meijän opaštujat, opaštajat ta koko koulu opaššušlaitokšena aina ošallistuu kilpailuissa. Kakši kertua myö voittima raha-apuo piäštyän kyläšeutujen parahakši kultturilaitokšekši, rahalla oli ošettu šoittimet Borovoin kouluh. Meijän opaštujat šuahah korkiet tulokšet, ošallissutah monih festivaliloih ta kilpailuih ta tuuvvah niistä palkintoja, diplomija ta lahjoja. Opaštajatki mäneššykšellisešti esiinnytäh kilpailuissa tahi konferenššiloissa, kertou koulun johtaja Nina Saburova.

Koulun työkollektiivilla on äijän šuunnitelmie tulovaisuoh: ošallistumini festivaliloih ta kilpailuih, seminariloih ta konferenššiloh, esitykšie paikallisissa tilaisukšissa ta konserttiloissa. 

Luovie mahollisukšie ois vielä enemmän, još koulušša ajoissa uuvvissettais šoittimie. Še on loittopiirin laitokšen johtajan šuurin unelma. 

Nina Viljevna on ruatan musiikkikoulušša vuuvvešta 1987, heti musiikkiopiston lopetettuo hiän myöšty kotipas’olkan kouluh opaštajakši. Vuotena 2003 opaššušlaitoš šai eriksen juridisen statussan ta Nina Saburova oli hyväkšytty johtajan virkah. Vuotena 2009 Kalevalan musiikkikoulušta tuli piirin opaššušlaitoš, šentäh kun šiih oli liitytty Borovoi-pos’olkan musiikkikoulu.


POJAVAD KIRJUTESED
Karjalan Sanomat
Maailman TOP99 nähtävyyttä – Eremitaaši on parhaiden joukossa
Unkarin parlamenttitalo on ensimmäisenä maailman nähtävyyksien rankinglistalla.
Oma Mua
Šuihkulähtiet: uuši paikka perehlevolla
Petroskoissa šuunnitellah järještyä uuši paikka urheiluo ta lepuo varoin.
Karjalan Sanomat
Kohdeohjelmat Karjalassa – Kunnostushankkeisiin on myönnetty 200 miljoonaa ruplaa
Suurin osa rahoista käytetään paikallisten aloitteiden tukiohjelman toteuttamiseen.
Karjalan Sanomat
Investointihankkeet: Karjalassa avataan 10 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä
Tänä vuonna tasavallassa aletaan toteuttaa 25 investointihanketta.
Karjalan Sanomat
Teatterifantasiat: Tunnettu saksofonistien kvartetti esiintyy Petroskoissa tänään
Konsertin ohjelmisto tarjoilee harvinaista herkkua, Rossinin ja Piazzollan, Bizetin ja Hatšaturjanin, Straussin ja Mercuryn teoksia.
Kodima
Uden Venäman projektan aigan tehtihe videorolikad Karjalan igähižiš rahvahiš
Venäman Rahvahiden azjoiden federaline agenstv tegi ”Audiovizualine Venäman rahvahiden enciklopedii”, miččen pätegendan om starinoita igähižiš rahvahiš.
Karjalan Sanomat
Budjettimuutokset: menot kasvavat kahdella miljardilla ruplalla
Karjalan tasavalta on saanut Venäjän budjetista yli miljardi ruplaa apurahaa lisää.
Karjalan Sanomat
Kulttuuri-kansallishanke: Uudet soittimet ja laitteet hankitaan taidekouluihin
Kyseessä ovat Petroskoin Sinisalo-musiikkikoulu, Kemin piirin lasten taidekoulu ja Prääsän piirin kansallinen Kalaberda-taidekoulu.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana