Kalanviljely elinkeinona kannattaa

Kalanviljely elinkeinona kannattaa

Oleg Gerasjuk
08.09.2020
Alan vuosittainen kasvu vaihtelee seitsemästä kymmeneen prosenttiin.
Kirjolohen ja sammen viljely Pioneeri-nimisen kanavan rannalla on sujunut vuodesta 1991. Kuva: Oleg Gerasjuk
Kirjolohen ja sammen viljely Pioneeri-nimisen kanavan rannalla on sujunut vuodesta 1991. Kuva: Oleg Gerasjuk

Kirjolohen kasvatus Karjalan sisävesillä on ollut yrittäjien suosiossa aina 1990-luvulta alkaen. Nyt kalanviljelyä harjoittaa tasavallassa lähes 70 yksityisyrittäjää. Suurin osa kalanviljelylaitoksista on keskittynyt Äänisen ja Laatokan vesialueille, mutta suuria ja menestyviä laitoksia on myös Kostamuksen tienoilla, Mujejärven ja Belomorskin piireissä. 

— Kirjolohen viljely on aika hankalaa järjestyksen mielessä ja lisäksi se on hyvin pääomavaltainen toimiala alkuvaiheessa. Vaikeudet ovat johtuneet kotimaisten mädin ja kalanpoikasten puutteesta, Karjalan maa- ja kalatalousministeri Vladimir Labinov kertoo. 


Ministerin mukaan riippuvuus ulkomailta hankittavista mädistä ja kalanpoikasista on oikein suuri. Sama koskee rehuja, joiden tuonti on ylittänyt 90 prosenttia. Siinä mielessä riskit ovat johtuneet lähinnä valuuttavaihteluista. Kalanviljelyssä tarvittavia tavaroita on ostettu etupäässä Pohjoismaista ja Ranskasta. Suomi on pysynyt alusta lähtien tärkeimpien toimittajien listalla, vaikka naapurimaan osuus onkin hieman laskenut 1990-lukuun verrattuna.

Karjalan kalanviljelijöiden riippuvuus mädin, kalanpoikasten ja rehujen toimituksista ulkomailta ei häviä kokonaan, mutta sen uskotaan vähenevän jossain määrässä lähivuosina. Kemin ja Belomorskin piireissä monta vuotta toimineet kalanpoikasten kasvatuslaitokset voisivat jatkossa kasvattaa poikasia myös kirjolohen viljelijöitä varten. 

— Venäjän kalastusvirasto Rosrybolovstvoon kuuluvat Kemin ja Uikujoen kalankasvattamot ovat haudottaneet lohen ja muiden kalojen mätiä, kasvattaneet kalanpoikasia ja päästäneet niitä luonnollisiin vesitöihin. Laitosten päätehtävänä on ollut alusta lähtien täydentää eri kalojen kantaa, Vladimir Labinov kertoo.

Maa- ja kalatalousministerin mukaan nämä laitokset voisivat kasvattaa ja myydä kirjolohen poikasia kalanviljelijöillekin, mutta suuremmalta osin kasvattamot toteuttavat nykyisin edellä mainittua tehtävää. 

— Rosrybolovstvo on pyrkinyt muutaman viime vuoden aikana rakennuttamaan Uikujoen kalankasvattamon yhteyteen uutta osastoa. Rakennushankkeeseen on huomioitu rahaa viraston budjetissa, ministeri kertoo. 

Labinovin mukaan tarvittavat suunnitteluasiakirjat on tehty ja hyväksytty. Nyt kohteelle haetaan urakoitsijaa tarjouskilpailun kautta. Tämän rakennushankkeen aloittaminen on pitkittynyt pahasti ja koko juttu on ollut jumissa vuodesta 2017. 

Rosrybolovstvo on pykinyt rakennuttamaan Uikujoen kalankasvattamon yhteyteen uutta osastoa.
Vladimir Labinov, Karjalan maa- ja kalatalousministeri

Viime vuonna tasavallan kalanviljelylaitokset tuottivat yhteensä 32 000 tonnia kalaa, joista 97 prosenttia kirjolohta. Muita viljeltyjä kalalajeja ovat olleet siika, karisiika ja sampi.

Keskivarakkaiden kalanviljelylaitosten osuus on suurin. Kalankasvattamojen joukossa on eteviä, joista toiset ovat ryhtyneet perkaamaan ja käsittelemään kalaa ja toiset myös jalostamaan ja valmistamaan valmiita kalatuotteita.

Tällä hetkellä tasavallassa toimii kymmenkunta kalan jalostusyksikköä. 

— Kontupohjalainen yksityisyrittäjä Fedorenko, kostamuslainen yritys Kala ja marjapojat, lahdenpohjalainen yritys Kalaranta ovat edenneet muita pidemmälle, Labinov luettelee. 

Maa- ja kalatalousministerin mukaan nyt Laatokan kalanviljelylaitos, Priladožje-yritys ja belomorskilainen VAK-yritys ovat rakentamassa kalanjalostusyksiköitään. Tari-Bari-yrityksellä on kalanhautomo Kentjärvellä Kontupohjan piirissä.

— Meille on tärkeää, että kalanviljelijät ovat osallistuneet valtion kohdeohjelmaan ja käyttäneet tukivälineitä sopimusta vastaan, jonka ytimenä on turvata kasvatettavan ja jalostettavan kalan määriä, ministeri Labinov kertoo. 


Kirjolohen kasvatus on kehittynyt Karjalassa hyvin pitkälle kolmenkymmenen vuoden aikana myös suomalaisten kalanviljelijöiden antamien neuvojen ja avun ansiosta. Naapuruussuhteet ovat edistäneet alan kehitystä 1990-uvulla niin, että Karjalasta on tullut maan yksi johtavimmista alueista kalanviljelyssä. Tasavallan osuus kirjolohen kasvatuksessa maan mitassa on nykyisin suurin eli 90 prosenttia.

— Kirjolohen valinta määräytyy vallitsevan kysynnän mukaan. Tietysti voidaan kasvattaa enemmän siikaa ja muita arvokaloja, mutta kirjolohen viljely on mennyt paljon pidemmälle kuin muiden, Labinov myöntää.

Kirjolohen viljelykustannukset ovat lähes samaa luokkaa kuin muidenkin Karjalassa kasvatettavien kalojen. Esimerkiksi karisiika on monien mielestä maukkaampi kuin kirjolohi. Karisiian hintakin on suunnilleen sama, mutta sitä on myyty paljon pienemmissä määrissä kuin kirjolohta.POJAVAD KIRJUTESED
Karjalan Sanomat
Salaatin tuottaja laajentaa tuotantoa
Uudessa kasvihuoneessa salaattia kasvatetaan ajanmukaisella ympäristöystävällisellä menetelmällä ilman maaperää.
Karjalan Sanomat
Kiviteollisuuden panos talouteen kasvaa
Viitenä viime vuotena Karjalan kiviteollisuuden verotulot ovat melkein kolminkertaistuneet. Viime vuonna veromaksut kasvoivat noin 15 prosenttia vuodentakaisesta.
Karjalan Sanomat
Teollisuustuotanto jälleen kasvussa
Vuoden 2022 laskun jälkeen Karjalan teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna melkein prosentin. Suurinta kasvua oli koneiden ja laitteiden, kemikaalien ja metallituotteiden tuotannossa.
Karjalan Sanomat
Talouden investoinnit kasvussa
Puudosin piirin suurten ja keskisuurten laitosten investoinnit lähes kolminkertaistuivat viime vuonna vuodentakaisesta. Nyt piirissä toteutetaan muutamaa suurta hanketta.
Karjalan Sanomat
Artur Parfentšikov: ”Hakkuita on lisättävä”
Viime vuonna puunhankinta väheni Mujejärven piirissä 16 prosenttia edellisvuodesta. Se on vain 43 prosenttia sallitusta hakkuumäärästä.
Karjalan Sanomat
Parfentšikov: ”Talous kasvaa pakotteista huolimatta"
Venäjä-pakotteista huolimatta Karjalan talouden investoinnit ovat kasvaneet tänä vuonna. Yrittäjät ovat investoineet niin suuriin kuin pieniin hankkeisiin.
Karjalan Sanomat
Talous toipumassa kriisistä
Tammi–syyskuussa 2023 Karjalan talouden pääalojen tuotantoindeksi saavutti melkein viimevuotisen tason. Asukkaiden reaalipalkka kasvoi yli kuusi prosenttia ja vähittäiskaupan liikevaihto noin kahdeksan prosenttia.
Karjalan Sanomat
Vienanmeren ruskolevistä ravintolisiä ja kosmetiikkaa
Loppuvuoteen 2025 mennessä Kontupohjan piirissä käynnistetään tehdas, jossa valmistetaan ravintolisiä ja kosmetiikkaa Vienanmeren ruskolevistä.
Karjalan Sanomat
Matkailualan verotulot kasvoivat yli puolella
Karjalan talousministeriön arvioiden mukaan Karjalassa kävi viime vuonna 1,3 miljoonaa matkailijaa ja niiden määrän odotetaan kasvavan.
Karjalan Sanomat
Marjat tuovat hyötyä tabletteinakin
Karjalassa tuotetaan uusia ravintolisiä. Tabletit sisältävät 65 prosenttia puolukkaa ja mustikkaa.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana