Digimarkkinointi tuo lisää matkailijoita

Digimarkkinointi tuo lisää matkailijoita

Julia Veselova
24.05.2021
Venäjän ja Suomen matkailualan yritykset oppivat luomaan tehokasta ja osuvaa sisältöä verkossa matkailijoiden houkuttelemiseksi.
Digimarkkinointi sosiaalisessa mediassa on osa menestynyttä liiketoimintaa matkailualalla. Kuva: sjrs.ru
Digimarkkinointi sosiaalisessa mediassa on osa menestynyttä liiketoimintaa matkailualalla. Kuva: sjrs.ru

Venäjän ja Suomen matkailualan yrittäjät ja asiantuntijat oppivat uutta ajankohtaisista matkailuun liittyvistä aiheista ja rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista. TourSME-hankkeen webinaariin ilmoittautui yli sata osallistujaa molemmin puolin rajaa. Matkailualan yritykset pienistä matkamuistokaupoista hotelleihin ja kuljetusyrityksiin ymmärtävät, että liikkeen menestys riippuu nyt paljon hyvästä digimarkkinoinnista.

— Laadukkaan digitaalisen sisällön aihe on ajankohtainen. Elämme aikaa, jossa potentiaalista asiakasta voi tavoittaa verkossa yhä enemmän. Webinaarin tarkoituksena oli ensinnäkin antaa yrittäjille tietoa digitaalisista työkaluista, asiakaskohtaamisesta verkossa sekä sosiaalisen median käytöstä yrityksen hyödyttämisessä, Oulun ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija Juhani Rusatšenko sanoo.

Yhä useampi yrittäjä mainostaa palveluita verkossa. Tulos riippuu kuitenkin digitaalisen sisällön laadusta.

— Tällä hetkellä kaikki ovat kyllästyneitä mainontaan. Mainontaa on liian paljon. Kuluttajat tarvitsevat korkealaatuista ja hyödyllistä sisältöä, ohjelmoija ja kauppatieteiden maisteri Aleksandr Bernikov sanoo. 

Hyvä markkinointi tulee yrityksen eduksi.

— Jos yrityksellä on hyvä digitaalinen sisältö, niin asiakkaat tulevat kysymään nimenomaan sen palveluita ja tuotteita. Se muodostaa positiivisen kuvan yrityksestä ja lisää sen tunnettuutta, Bernikov sanoo.

Elämme aikaa, jossa potentiaalista asiakasta voi tavoittaa verkossa yhä enemmän.
Juhani Rusatšenko, Oulun ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija

Digitaalista markkinointia toteutetaan yleisesti laadukkaasti suuremmissa yrityksissä sekä Suomessa että Venäjällä. 

— Suomessa myös yhä suurempi joukko PK- ja mikroyrityksiä on alkanut markkinoimaan verkossa ammattitaitoisesti. Digitaalisten kanavien osuus yritysten markkinointibudjeteista kasvaa jatkuvasti ja monet yritykset ovat keskittäneet markkinointinsa vain verkkoon, Oulun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö ja digitaalisen liiketoiminnan lehtori Mika Määttä kertoo.

Määttän mukaan Covid-epidemia on nopeuttanut suomalaisten yritysten siirtymistä verkossa tapahtuvaan markkinointiin.

— Valitettavasti en pysty kommentoimaan Venäjän tilannetta tarkemmin, mutta tiedän että Venäjällä on runsaasti osaavia digimarkkinoijia ja webinaarin puheenvuorojen perusteella voin olettaa kehityksen olevan positiivista myös Venäjällä, Määttä sanoo.

Suomessa on jonkin verran pulaa markkinoijista. Suomessa kuitenkin on havahduttu tähän ongelmaan ja markkinoinnin koulutusta ja valmennusta on lisätty voimakkaasti viime vuosina eri puolilla maata.

— Suurin ongelma yrittäjille on varmaankin digimarkkinoinnin osaamisen ja ajan puute seurata alan nopeaa kehitystä, Määttä sanoo.

Suomessa digitaalisten kanavien osuus yritysten markkinointibudjeteista kasvaa ja monet yritykset ovat keskittäneet markkinointinsa vain verkkoon.
Mika Määttä, Oulun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö ja digitaalisen liiketoiminnan lehtori

Webinaarin puhujan Bernikovin mukaan Venäjällä suosituimmat sosiaaliset mediat ovat VKontakte ja Instagram, jotka tuovat suuria myyntimääriä ja joilla on paljon käyttäjiä. Facebook on kolmannella sijalla, kun puhe on kaupungeista, joiden asukasluku on yli 100 000. Pienemmissä kaupungeissa Facebookia käytetään tosi vähän.

Bernikovilla on 12 vuoden kokemus verkkokaupan asiantuntijana. Hän on ollut luomassa yli 70 verkkosivustoa yksityisille, julkisille ja kansainvälisille tahoille.

Sosiaalinen media kasvaa jatkuvasti ja sen potentiaali markkinointikeinona on valtava. — Yleisin ongelma on siinä, että ihmiset eivät ymmärrä, miten sosiaaliset mediat toimivat, ja miten niissä on mainostettava palveluita, Bernikov sanoo. 

Bernikovin mukaan nyt Venäjällä on aika suosittu sosiaalisen median markkinoijan ammatti. On kuitenkin vaikeaa löytää alan hyvää asiantuntijaa. Työnantajat palkkaavat huonon markkinoijan, jonka työ ei tuo odotettavaa tulosta.

— Kokeneen markkinoijan palvelut eivät ole halpoja. Siinä on suurin este hyvälle digimarkkinoinnille, Bernikov sanoo.

Hyvä mainos vetoaa kuluttajaan tiedon ja tunteen tasolla ja saa tämän toimimaan halutulla tavalla. Toimiakseen tehokkaasti yrityksen on tunnettava mahdollisimman hyvin kohderyhmänsä tarpeet, mielipiteet ja ostokäyttäytyminen. 

— Nykyään digimarkkinoinnista auttaa asiakasdatan keskeinen analysoiminen. Lähes kaikessa liiketoiminnassa voi hyödyntää dataa tuloksellisuuden kehittämiseksi. Tässä tarvitaan kuitenkin riittävästi osaamista ja oikeat työkalut sekä halu kehittää omaa toimintaa jatkuvasti, Määttä sanoo.

Mobile Camp kehittää uusia matkailupalveluita

Matkailualan yrittäjiä kutsutaan osallistumaan TourSME -hankkeen järjestämään Mobile Camp -tapahtumaan, joka aiotaan pitää 21.—23.syyskuussa. Päivämäärä voi vaihtua koronatilanteesta.

— Se on kolmepäiväinen matkailualan yrittäjille suunnattu tapahtuma, jossa suomalaiset ja venäläiset yrittäjät tutustuvat toisiinsa, löytävät yhteistä ja kehittävät uusia matkailupaketteja sekä esittävät tuotoksiaan matkailualan järjestäjille, Oulun ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija Juhani Rusatšenko sanoo.

Osallistujiksi odotetaan asiantuntijoita sekä Suomesta että Venäjältä.

— Ideana on matkustaa yhdessä Kajaanista Kostamuksen kautta Ukkohallaan, ja matkan aikana osallistujille järjestetään yhteistä ohjelmaa sekä tarjotaan monipuolista koulutusta palvelukehittämiseen, Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Nina Patrikka sanoo.

Ohjelmassa on palveluiden tuotteistamistyöpaja ja erilaisia koulutuksia, jotka liittyvät markkinointiin ja palveluiden tuotteistamiseen. Osallistujat saavat myös koulutusta palveluiden myyntiin matkatoimistoille ja suoraan kuluttajille. Koulutus tapahtuu englannin kielellä.POJAVAD KIRJUTESED
Karjalan Sanomat
Suomen kieli Vieljärvellä: kiinnostus ei ole korkealla
Parhaillaan 57 koululaista lukee suomea Vieljärven keskikoulussa. Lapset valitsevat, kumpaa kieltä opiskella: karjalaa tai suomea.
Oma Mua
Yhteisruato tuou enemmän löytöjä musejoilla
Karjalan kanšallini ta Venäjän etnografini musejo allakirjutettih šopimuš yhteisruavošta.
Kodima
Ičeladuine tundmuz
Petroskoin universitetas mäni kvest. Ezmäižen voz’kursan openikad, kudambad opendaba vepsän kel’t tundištihe vepsän kelenke da kodviba jo sadud tedoid.
Karjalan Sanomat
Verkkotunnit yhdistävät oppilaita kieliviikolla
Karjalan suomen kielen viikkoon osallistuvat Kostamuksen 1. koulu ja sen ystävyyskoulut Kuhmosta, Sotkamosta ja Oulusta sekä Kainuun opisto.
Oma Mua
Lumetoin kešä tai matka Karjalan ta Murmanskin alovehella
Pohjosešta kešäštä rikeneh šanotah, jotta še on lyhyt ta vähän lumini. Kešä 2021 oli lumetoin. Näyttäy šiltä, jotta še oli kuumin kešä, min olen muistan. Tänä kešänä ihaššuttavava šeikkailuna oli matka Karjalan ta Murmanskin alovehella.
Karjalan Sanomat
Teriberka häviää katsojien nähden
Petroskoilainen taiteilija Sergei Terentjev kertoo Teriberkan-matkastaan yllättävällä tavalla. Näyttelyssä Vyhod-mediakeskuksessa tekijän tahdosta maalaukset muuttuvat päivä toisensa jälkeen.
Oma Mua
Galina Jevdokimova: puoli vuozisadua školas
Ven’al 5. ligakuudu pietäh Opastajan päivy. Jessoilan školan opastaja Galina F’odorovna Jevdokimova on ruadanuh školas puolen vuozisadua.
Karjalan Sanomat
Kielikurssit edelleen vankassa suosiossa
Periodika-kustantamon karjalaisten, suomalaisten ja vepsäläisten resurssi ja kielikeskuksen järjestämät kansalliskielten kurssit ovat täydessä vauhdissa.
Oma Mua
Työ runoperintehen šäilyttämisekši ei piety
Kieliresurssikeškukšešša vietettih karjalaisella runoperintehellä ta pohjosen kantakanšojen eeppisellä perinnöllä omissettu seminari. Tilaisuš on Karjalaisien runojen vuuvven piätapahtumie.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana