Digimarkkinointi tuo lisää matkailijoita

Digimarkkinointi tuo lisää matkailijoita

Julia Veselova
24.05.2021
Venäjän ja Suomen matkailualan yritykset oppivat luomaan tehokasta ja osuvaa sisältöä verkossa matkailijoiden houkuttelemiseksi.
Digimarkkinointi sosiaalisessa mediassa on osa menestynyttä liiketoimintaa matkailualalla. Kuva: sjrs.ru
Digimarkkinointi sosiaalisessa mediassa on osa menestynyttä liiketoimintaa matkailualalla. Kuva: sjrs.ru

Venäjän ja Suomen matkailualan yrittäjät ja asiantuntijat oppivat uutta ajankohtaisista matkailuun liittyvistä aiheista ja rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista. TourSME-hankkeen webinaariin ilmoittautui yli sata osallistujaa molemmin puolin rajaa. Matkailualan yritykset pienistä matkamuistokaupoista hotelleihin ja kuljetusyrityksiin ymmärtävät, että liikkeen menestys riippuu nyt paljon hyvästä digimarkkinoinnista.

— Laadukkaan digitaalisen sisällön aihe on ajankohtainen. Elämme aikaa, jossa potentiaalista asiakasta voi tavoittaa verkossa yhä enemmän. Webinaarin tarkoituksena oli ensinnäkin antaa yrittäjille tietoa digitaalisista työkaluista, asiakaskohtaamisesta verkossa sekä sosiaalisen median käytöstä yrityksen hyödyttämisessä, Oulun ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija Juhani Rusatšenko sanoo.

Yhä useampi yrittäjä mainostaa palveluita verkossa. Tulos riippuu kuitenkin digitaalisen sisällön laadusta.

— Tällä hetkellä kaikki ovat kyllästyneitä mainontaan. Mainontaa on liian paljon. Kuluttajat tarvitsevat korkealaatuista ja hyödyllistä sisältöä, ohjelmoija ja kauppatieteiden maisteri Aleksandr Bernikov sanoo. 

Hyvä markkinointi tulee yrityksen eduksi.

— Jos yrityksellä on hyvä digitaalinen sisältö, niin asiakkaat tulevat kysymään nimenomaan sen palveluita ja tuotteita. Se muodostaa positiivisen kuvan yrityksestä ja lisää sen tunnettuutta, Bernikov sanoo.

Elämme aikaa, jossa potentiaalista asiakasta voi tavoittaa verkossa yhä enemmän.
Juhani Rusatšenko, Oulun ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija

Digitaalista markkinointia toteutetaan yleisesti laadukkaasti suuremmissa yrityksissä sekä Suomessa että Venäjällä. 

— Suomessa myös yhä suurempi joukko PK- ja mikroyrityksiä on alkanut markkinoimaan verkossa ammattitaitoisesti. Digitaalisten kanavien osuus yritysten markkinointibudjeteista kasvaa jatkuvasti ja monet yritykset ovat keskittäneet markkinointinsa vain verkkoon, Oulun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö ja digitaalisen liiketoiminnan lehtori Mika Määttä kertoo.

Määttän mukaan Covid-epidemia on nopeuttanut suomalaisten yritysten siirtymistä verkossa tapahtuvaan markkinointiin.

— Valitettavasti en pysty kommentoimaan Venäjän tilannetta tarkemmin, mutta tiedän että Venäjällä on runsaasti osaavia digimarkkinoijia ja webinaarin puheenvuorojen perusteella voin olettaa kehityksen olevan positiivista myös Venäjällä, Määttä sanoo.

Suomessa on jonkin verran pulaa markkinoijista. Suomessa kuitenkin on havahduttu tähän ongelmaan ja markkinoinnin koulutusta ja valmennusta on lisätty voimakkaasti viime vuosina eri puolilla maata.

— Suurin ongelma yrittäjille on varmaankin digimarkkinoinnin osaamisen ja ajan puute seurata alan nopeaa kehitystä, Määttä sanoo.

Suomessa digitaalisten kanavien osuus yritysten markkinointibudjeteista kasvaa ja monet yritykset ovat keskittäneet markkinointinsa vain verkkoon.
Mika Määttä, Oulun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö ja digitaalisen liiketoiminnan lehtori

Webinaarin puhujan Bernikovin mukaan Venäjällä suosituimmat sosiaaliset mediat ovat VKontakte ja Instagram, jotka tuovat suuria myyntimääriä ja joilla on paljon käyttäjiä. Facebook on kolmannella sijalla, kun puhe on kaupungeista, joiden asukasluku on yli 100 000. Pienemmissä kaupungeissa Facebookia käytetään tosi vähän.

Bernikovilla on 12 vuoden kokemus verkkokaupan asiantuntijana. Hän on ollut luomassa yli 70 verkkosivustoa yksityisille, julkisille ja kansainvälisille tahoille.

Sosiaalinen media kasvaa jatkuvasti ja sen potentiaali markkinointikeinona on valtava. — Yleisin ongelma on siinä, että ihmiset eivät ymmärrä, miten sosiaaliset mediat toimivat, ja miten niissä on mainostettava palveluita, Bernikov sanoo. 

Bernikovin mukaan nyt Venäjällä on aika suosittu sosiaalisen median markkinoijan ammatti. On kuitenkin vaikeaa löytää alan hyvää asiantuntijaa. Työnantajat palkkaavat huonon markkinoijan, jonka työ ei tuo odotettavaa tulosta.

— Kokeneen markkinoijan palvelut eivät ole halpoja. Siinä on suurin este hyvälle digimarkkinoinnille, Bernikov sanoo.

Hyvä mainos vetoaa kuluttajaan tiedon ja tunteen tasolla ja saa tämän toimimaan halutulla tavalla. Toimiakseen tehokkaasti yrityksen on tunnettava mahdollisimman hyvin kohderyhmänsä tarpeet, mielipiteet ja ostokäyttäytyminen. 

— Nykyään digimarkkinoinnista auttaa asiakasdatan keskeinen analysoiminen. Lähes kaikessa liiketoiminnassa voi hyödyntää dataa tuloksellisuuden kehittämiseksi. Tässä tarvitaan kuitenkin riittävästi osaamista ja oikeat työkalut sekä halu kehittää omaa toimintaa jatkuvasti, Määttä sanoo.

Mobile Camp kehittää uusia matkailupalveluita

Matkailualan yrittäjiä kutsutaan osallistumaan TourSME -hankkeen järjestämään Mobile Camp -tapahtumaan, joka aiotaan pitää 21.—23.syyskuussa. Päivämäärä voi vaihtua koronatilanteesta.

— Se on kolmepäiväinen matkailualan yrittäjille suunnattu tapahtuma, jossa suomalaiset ja venäläiset yrittäjät tutustuvat toisiinsa, löytävät yhteistä ja kehittävät uusia matkailupaketteja sekä esittävät tuotoksiaan matkailualan järjestäjille, Oulun ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija Juhani Rusatšenko sanoo.

Osallistujiksi odotetaan asiantuntijoita sekä Suomesta että Venäjältä.

— Ideana on matkustaa yhdessä Kajaanista Kostamuksen kautta Ukkohallaan, ja matkan aikana osallistujille järjestetään yhteistä ohjelmaa sekä tarjotaan monipuolista koulutusta palvelukehittämiseen, Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Nina Patrikka sanoo.

Ohjelmassa on palveluiden tuotteistamistyöpaja ja erilaisia koulutuksia, jotka liittyvät markkinointiin ja palveluiden tuotteistamiseen. Osallistujat saavat myös koulutusta palveluiden myyntiin matkatoimistoille ja suoraan kuluttajille. Koulutus tapahtuu englannin kielellä.POJAVAD KIRJUTESED
Oma Mua
Pie varavostu: rinnal on vihandua tulokastu!
Karjalan tiedokeskuksen Meččyinstituutan tutkijat käydih Vieljärveh eččimäh vierahii kazvilajiloi.
Karjalan Sanomat
Valamo: matka taittuu entistä sujuvammin
Moskovasta ja Pietarista Sortavalaan aamulla saapuvat matkustajat ehtivät nyt hyvin jatkaa Valamolle kantosiipialuksella.
Oma Mua
Ristitty mieliruavottah, ku lindu siivittäh
Priäžän piirin Ližmih rodivunnuh Vera Ivanova ijän kaiken ruadoi kul’tuurualal oman piirin hyväkse. Eläkkehele lähtiettyy Vera Jakovlevna jatkoi ruadua Priäžän joudoaijan da luomisruavon keskukses, kus johtau Randaine-ansamblii.
Oma Mua
Älä lykkiä rauduvakkastu, pane se uudeh käyttöh!
Vieljärvi on niidy harvoi kylii, kus rahvas opitah erikseh kerätä jättehii da tälleh pidiä omua kyliä puhtahannu. Enzimäzen jättehien eriksehkeriändykohtan avai omas tahtos Nadežda Zaitseva. Uudeh neroh häi harjaittau kyläläzii da vuottau valdivonabuu hyvän ruavon jatkamizekse.
Oma Mua
Meijän opastajale, nygyaigazen livvin kirjukielen «muamale»
L’udmila Markianovan nimi on hyvin tuttu karjalan kielen alal ruadajil. Nygyaigazen livvin kirjukielen perustai, kielenopastai, opastuskniigoin luadii oli roinnuhes pienes karjalazes hieruzes Suarikoskes. 14. heinykuudu Markianova täyttäy 80 vuottu.
Karjalan Sanomat
Mitä Sortavalan kaupunki tarkoittaa sinulle?
Sortavalalaiset kertoivat kaupungistaan valokuvaajille. Esille nousivat erilaiset aiheet kuten lapsuus ja historia, suomalaiset, sota, Valamo, Laatokka sekä matkailu.
Kodima
Hö ei ehtnugoi vojuida…
Šoutjärven muzejas kerazihe äi rahvast. Vastusen sü oli tärged – eloho läksi Viktor Loninan kirj.
Karjalan Sanomat
96 tuntia Karjalaa pitkin
Äänioppaan reittikartta johdattaa matkustajat Karjalan, Leningradin ja Murmanskin alueiden sekä Suomen vanhimpiin ja kiinnostavimpiin paikkoihin ja kertoo vanhasta kauppareitistä ja Karjalan historiasta.
Oma Mua
Nygöi Karjalas on karjalazien perindöllizien eländykohtien luvettelo
Karjalan tazavallan halličus hyväksyi Karjalan tazavallan karjalazien perindöllizien eländykohtien luvettelon. Käskyn sih nähte ualekirjutti Karjalan piämies Artur Parfenčikov.
Karjalan Sanomat
Periodika lujittaa asemaansa
Kustantamo on aloittanut viime vuosina paljon uusia toimintoja, jotka hyödyttävät tasavallan asukkaita. Tavoitteena on tarjota aktiviteetteja leikki-ikäisille lapsille.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana