Arktinen alue: yrityksille lisää etuuksia

Arktinen alue: yrityksille lisää etuuksia

Marina Bagajeva
23.10.2020
Karjalan lainsäätäjien hyväksymät veronhuojennukset houkuttelevat lisää yrittäjiä harjoittamaan taloudellista toimintaa arktiseen alueeseen kuuluviin Karjalan piireihin.
Karjalan viranomaiset käsittelivät Petroskoissa pidetyssä istunnossa Venäjän arktiseen alueeseen kuuluvien Karjalan piirien taloudellista kehitystä. Kuva: Karjalan hallitus
Karjalan viranomaiset käsittelivät Petroskoissa pidetyssä istunnossa Venäjän arktiseen alueeseen kuuluvien Karjalan piirien taloudellista kehitystä. Kuva: Karjalan hallitus

Karjalan lainsäätäjät hyväksyivät viime viikolla veronhuojennukset arktisen alueen yrityksille. Siitä kertoi Karjalan varapääministeri Dmitri Rodionov online-istunnossa, jossa käsiteltiin sijoitusmahdollisuuksia Karjalan arktisella alueella.

— Yrittäjät vapautetaan tulo- ja kiinteistöveron maksamisesta tasavallan budjettiin viideksi vuodeksi ja sitten viiden vuoden aikana yrittäjät maksavat viisi prosenttia tuloveroa ja 1,1 prosenttia kiinteistöveroa. Lisäksi yrittäjille vähennetään pankkilainan korkoa ja tasavallan budjettiin maksettavan maaveron korkoa, Rodionov kertoo.

Karjalan mikroluottorahasto tarjoaa yrittäjille enintään puolentoista miljoonan ruplan lainaa ilman vakuuksia. Vuosittainen korko on 3,25 prosenttia. Jos yrittäjä antaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi, hän voi hakea viiden miljoonan ruplan lainaa. Silloin vuosittainen korko on 2,1 prosenttia.

— Tämä lainatuki houkuttelee yrittäjiä arktiselle alueelle. Karjalan yrittäjyyden tukilainsäädäntö on parhaimpia Venäjällä. Se todettiin hiljattain Jaroslavlissa pidetyssä Venäjän yrittäjien kokouksessa, Rodionov sanoo.

— Tärkeänä liiketoiminnan aloittamisen ehtona on tontin olemassaolo. Arktisen alueen yrittäjälle tonttia tarjotaan ilman tarjouskilpailua, jos hänen starttipääoma on vähintään miljoona ruplaa, hän jatkaa.

Tärkeintä on parantaa paikallisten asukkaiden elämän laatua kehittämällä taloutta ja perustamalla uusia työpaikkoja.
Aleksandr Krutikov, Venäjän Kaukoidän ja arktisen alueen varaministeri

Venäjän arktiseen alueeseen kuuluvat Louhen, Kemin, Belomorskin, Kostamuksen, Kalevalan ja Segežan piirit, jotka ovat 38 prosenttia Karjalan alueesta. Venäjän Kaukoidän ja arktisen alueen ministeriön käsittelyssä on 20 hakemusta yrittäjiltä, jotka pyrkivät sijoittamaan tuotantoaan Karjalan arktiselle alueelle.

— Jokaiselle aloitteelle on tarjottava tukea. Arktisella alueella voidaan toteuttaa mielenkiintoisia Venäjän ja Suomen rajat ylittäviä matkailuhankkeita. Tähän tarkoitukseen on parannettava liikenneinfrastruktuuria. Kotškomaan ja Suoperään johtavien teiden kunto on tärkeää, Karjalan päämies Artur Parfentšikov korostaa.

Venäjän Kaukoidän ja arktisen alueen varaministerin Aleksandr Krutikovin mukaan arktiselle alueelle on perustettava lisää työpaikkoja.

— Tärkeintä on parantaa paikallisten asukkaiden elämän laatua kehittämällä taloutta ja perustamalla uusia työpaikkoja, Krutikov sanoo.

Ensi vuodesta alkaen yrittäjät saavat alennuksen vakuutusmaksuista. Yrittäjille myönnetään myös apurahaa infrastruktuurin rakentamiseen puunjalostuksen, maatalouden ja matkailun kehitystä koskevien hankkeiden toteuttamiseksi.

— Haluamme perustaa arktisen alueen säätiön, johon siirretään puolet Venäjän budjettiin arktisen alueen yrittäjien maksamista veroista. Sitten nämä rahat siirretään Venäjän alueiden paikallisiin budjetteihin sosiaalitarpeisiin. Tehtävänä on houkutella arktiselle alueelle yhä enemmän yrittäjiä, joiden veronmaksuilla voitaisiin täyttää paikalliset budjetit, Krutikov sanoo.

Säätiö aloittaa toimintansa ensi vuonna.


POJAVAD KIRJUTESED
Karjalan Sanomat
Kiviteollisuuden panos talouteen kasvaa
Viitenä viime vuotena Karjalan kiviteollisuuden verotulot ovat melkein kolminkertaistuneet. Viime vuonna veromaksut kasvoivat noin 15 prosenttia vuodentakaisesta.
Karjalan Sanomat
Teollisuustuotanto jälleen kasvussa
Vuoden 2022 laskun jälkeen Karjalan teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna melkein prosentin. Suurinta kasvua oli koneiden ja laitteiden, kemikaalien ja metallituotteiden tuotannossa.
Karjalan Sanomat
Talouden investoinnit kasvussa
Puudosin piirin suurten ja keskisuurten laitosten investoinnit lähes kolminkertaistuivat viime vuonna vuodentakaisesta. Nyt piirissä toteutetaan muutamaa suurta hanketta.
Karjalan Sanomat
Artur Parfentšikov: ”Hakkuita on lisättävä”
Viime vuonna puunhankinta väheni Mujejärven piirissä 16 prosenttia edellisvuodesta. Se on vain 43 prosenttia sallitusta hakkuumäärästä.
Karjalan Sanomat
Parfentšikov: ”Talous kasvaa pakotteista huolimatta"
Venäjä-pakotteista huolimatta Karjalan talouden investoinnit ovat kasvaneet tänä vuonna. Yrittäjät ovat investoineet niin suuriin kuin pieniin hankkeisiin.
Karjalan Sanomat
Talous toipumassa kriisistä
Tammi–syyskuussa 2023 Karjalan talouden pääalojen tuotantoindeksi saavutti melkein viimevuotisen tason. Asukkaiden reaalipalkka kasvoi yli kuusi prosenttia ja vähittäiskaupan liikevaihto noin kahdeksan prosenttia.
Karjalan Sanomat
Vienanmeren ruskolevistä ravintolisiä ja kosmetiikkaa
Loppuvuoteen 2025 mennessä Kontupohjan piirissä käynnistetään tehdas, jossa valmistetaan ravintolisiä ja kosmetiikkaa Vienanmeren ruskolevistä.
Karjalan Sanomat
Matkailualan verotulot kasvoivat yli puolella
Karjalan talousministeriön arvioiden mukaan Karjalassa kävi viime vuonna 1,3 miljoonaa matkailijaa ja niiden määrän odotetaan kasvavan.
Karjalan Sanomat
Marjat tuovat hyötyä tabletteinakin
Karjalassa tuotetaan uusia ravintolisiä. Tabletit sisältävät 65 prosenttia puolukkaa ja mustikkaa.
Karjalan Sanomat
Jättiyhtiö jälleen voimiensa tunnossa
Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti lisäsi vientiään viime vuonna muutaman kuukauden kestäneestä lamasta huolimatta.
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana