KIRJUTESED
KIRJUTESED
Vepsky Kodima Usko sihe, midä teged, i vägi löudase
Jubilejaks: Tetabale Karjalas etnografale, vepsläižele aktivistale Zinaida Strogalščikovale täudui 75 vot.
Galina Baburova
22.11.2023
Babarmkeitoz
Kut živatad ičeze sebranikad Kondjad sündundpäivänke ozateliba.
Andrei Ivanov
16.10.2023
Navedin tehta midä-ni Venäman rahvahiden hüvüdeks
“Penikaine princ” om üks’ kaikid popul’arižembiš kändmižen täht kirjoišpäi mirus. Se om kätud enamb mi 300 kel’he. Nügüd’ nece ...
Galina Baburova
13.10.2023
Rad minai om ezmäižel sijal
14. sügüz’kud Petroskoin Suomalaiž-ugrilaižen školan pämez’ Natalja Barkalova praznuiči ičeze 55-vottušt jubilejad. Kanman necidä znamas...
Galina Baburova
15.09.2023
Hän kandab armastust kodikel’he voziš päliči
Starinoičem teile vepsän kelen opendajas – Ol’ga Mironovan polhe, kudamb radoi Kalagen školas 36 vot.
Irina Sotnikova
17.07.2023
Kondi-mecančapai
Karjalaine sarn.
Vepsäks kändi Maria Mironova
14.07.2023
Heid ühtenzoiti vepsän kelen opendamine
Vepsän kelen gruppan pästnikad jagasoiš ičeze mel’pidol openduses da ičeze planoil tulebaks aigaks.
Maria Košeleva
30.06.2023
Kuspäi pedral oma sarved?
Mansin rahvahan sarn.
Darja Švecova
19.04.2023
Kodima: Ezmäižen paindused vepsän kelel
Täl vodel ”Kodima”-lehtesele täudub 30 vot. Mö pätim johtutada, ked oliba ezmäižin avtoroin i min polhe hö kirjutiba. Tom teile sil’mnäg...
17.04.2023
Äipäivän praznuičendan tradicijoiš
Äipäiväks keittas munid da mujutadas ned. Mikš munid?
Galina Baburova
27.03.2023
tulda südäimehe
vahvištoita peitsana Unohtit-ik peitsanan?
registracii
vahvištoita peitsana
vahvištoita peitsana