Vuonnisen časoun’a täytti 10 vuotta

Vuonnisen časoun’a täytti 10 vuotta

21.08.2023
Pyhien muokatettujen Makkovei-veikkojen muisson päivänä uuvveštah noššettu časoun’a täytti 10 vuotta.
Tänä vuotena uuvveštah noššettu časoun’a täytti kymmenen vuotta. Kuva: Kalevalan piirin kulttuuritalon VK-šivu
Tänä vuotena uuvveštah noššettu časoun’a täytti kymmenen vuotta. Kuva: Kalevalan piirin kulttuuritalon VK-šivu

Pyhien muokatettujen Makkovei-veikkojen časoun’an kellojen šoitanta jo kymmenen vuotta ilmottau kyläläisillä šuurista pruasniekoista. Elokuušša on kylän piäpruasniekka Makkovei-veikkojen muisson päivä. Šamana päivänä vietetäh mesi- ta marjaspuassuo, šentäh pruasniekan nimi on “Marja-Makovei”. 

Jyrkkilän termä -kylänošašša ennein-muinoin šeiso Pyhän Il’l’an časoun’a. Šen valokuvan otti šuomelaini valokuvuaja Into Konrad Inha vuotena 1894. Monien vuosien piäštä tämä valokuva autto uuvven časoun’an entistämiseššä. 

— Časoun’a rakennettih koko muailman voimin. Karjalan arhitektori Sergei Kulikov keräsi kaikkie mahollisie istorijallisie tietoja, valmisti tulijan časoun’an tarkkoja eskiisijä. Časoun’an šalvoš šalvettih Puanajärveššä, Kalevalan yrittäjä Andrei Timonen autto šiirtyä še Vuonniseh, missä paikallisien kirvešmiehien joukko nošti časoun’an, kerrottih pruasniekan vetäjät.

Vuuvven 2013 14. elokuuta časoun’a oli juhlallisešti annettu kylän omaisuoh, šamana päivänä še oli pyhitetty Pyhien muokatettujen Makkovei-veikkojen kunnivokši. 

Časoun’an 10-vuosijuhlakši valmissettih pieni kirja, missä on valokuvie ta kertomukšie kylän časoun’an rakentamisen ta kirikköväjen istorijašta. Kirja valmissettih Petrin ta Puavilan kirikköväjen avulla, Jevgenii-tuatto anto niitä lahjakši kylän eläjilla ta vierahilla, kumpaset tultih pruasniekkah.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль