Vuokkiniemi juhli 403-šyntymäpäivyä

Vuokkiniemi juhli 403-šyntymäpäivyä

07.08.2023
Vuokkiniemen runokylän eläjät ta vierahat juhlittih kylän piäpruasniekkua – Il’l’an päivyä.
Il’l’an päivänä oli vihma, ka še ei häirinnyn viettyä pruasniekkua.  Kuva: Aleksandra Lesonen
Il’l’an päivänä oli vihma, ka še ei häirinnyn viettyä pruasniekkua. Kuva: Aleksandra Lesonen

Vuokkiniemi juhli 403-šyntymäpäivyä. Kyläpruasniekan ohjelmašša oli karjalaisie ta venäläisie lauluja, tanššija, runoja, teatteriesitykšie, muasteri-oppija, kešämökkien kukkavihkojen kilpailu ta toiset kulttuuritapahtumat. Rahvahan kisojen järještäjinä oltih Kulttuurikehitykšen keškuš ta Kylätalo.

— Pruasniekan joka vieraš šai paissa karjalakši kielilaboratorijošša, tiijuštua uušie šanoja, arvata arvotukšie, paissa karjalakši ta šuaha mustolahjoja.

Lavalla esiinty Kylätalon folkloriryhmä “Kataja”, Karjalan kanšanyhtyveh “Hete” šekä artistat Koštamukšešta ta Garmonija-kirjallisušpirtin runolukijat, šanottih pruasniekan järještäjät.

Ončintalon viereššä oli järješšetty karjalaistyylini valokuvapaikka, jarmankka, lapšien leikkikenttä, teltta, missä opaššettih šitomah kukkašeppelehie. Vierahie kostitettih Kala- ja marjapojat -yhtijön tuottehilla ta Viena-šeuran sriäpnillä.

Pruasniekan aikana vierahat šuatih kävellä opašretkellä Vuokkiniemen istorijalliseh ošah ta pelata kyykkä-pelie.

Pruasniekan kaunehimpana tapahtumana tänä vuotena oli kešämökkien kukkavihkojen kilpailu. Šiih šuatih ošallistuo aikuhiset ta lapšetki. Arvoštelijat šuatih erilaisie kukkavihkoja kešämökkikukista, meččäkašviloista ta kuivista heinistä. Arvoštelijat annettih erikoista huomijuo Viena-šeuran kukkakokomukšella, še oli luajittu Jemel’a-kiukualla. Aikuhisien kešen ta lapšien kešen kilpailujen voittajat šuatih kallehet lahjat pruasniekan sponsoriloilta.

Pruasniekašša kunnivoitettih kylän kunnivoeläjie ta päivänšankarie. Koštamukšen kaupunkipiirin sosialikyšymykšien piämiehen šijahini Natalja Korol’ myönti heilä kunnivokirjoja. Muistolahjoja annettih kylän šakkiklubin ošallistujilla.

Illalla Vuokkiniemen eläjillä oli järješšetty tanššijaiset.

Perintehien mukah Il’l’an päivänä oli vihma, ka še ei häirinnyn viettyä pruasniekkua hyvällä mielellä.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль