“Vienan virta” juhli 25-vuotispäivyä

“Vienan virta” juhli 25-vuotispäivyä

15.04.2021
Louhen piirin Piäjärven kanšalaisjärještö “Vienan virta” täytti 25 vuotta viime vuotena. Juhlallini ilta ei pietty šilloin koronarajoitukšien tähen.

“Vienan virta” toimiu Louhen piirin karjalaisien kulttuurin šäilyttämisen hyväkši yli 25 vuotta. Juhlimah vuotispäivyä vuuvven piäštä keräyty koko sali paikallisešša etnokulttuuri keškukšešša.

– Tavan mukah meijän luona oltih sohjanankoškelaiset (meijän šeuran jäšenet)  ta kiestinkiläiset. Enšimmäistä kertua oltih vierahat Louhešta – Jakovlevijen pari. Antonina on  IX karjalaisien kerähmön valtuutettu Louhen piirissä, Sergei – uusi karjalaini runoilija, kumpani luki meilä omie kaunehie, šyväntä koškevie, vaikka  yksinkertaisie runoja, šano Anni Vlasova, Vienan virta -kanšalaisjärještön pakinanvetäjä.

Šohjanankošešta tulluot vierahat valmissettih karjalaisilla runoilla omissettuo ohjelmua, kerrottih runonlaulajista ta laulettih runoja. Niise toimenpivošša kerrottih šeuran ruavošta ta myönnettih šen jäšenillä kiitolliskirjasie. Vienan virran” jäšenet ta yštävät šuunnitellah iellähki ruatua oman muamonkielen hyväkši ta šäilyttyä karjalaisie perintehie.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Ympäristö: Karjalassa on siivottu yli 8 kilometriä ranta-alueita
Puhdistamaohjelma toteutetaan kaikissa Karjalan piireissä. Tänä vuonna tasavallassa halutaan siivota yli sata kilometriä ranta-alueita.
Kipinä
“Kipinä” vuottau kešyä ta valmistautuu merkkipäiväkši
Piäsi ilmah karjalankielisen Kipinä-kuvalehen oraškuun numero. Leheššä aina on äijän arvailtavua, luvettavua, leikattavua ta muistih pantavua.
Kodima
Kut kaita rahvahiden oiktuzid?
Ühthižrahvazkund (ÜRK) ezineb ut online-kursad, mitte abutab sada tedoid igähižiden rahvahiden oiktuziden kaičendamižes.
Karjalan Sanomat
Viihtyisä elinympäristö: verkkoäänestys sujuu kovaa vauhtia
Neljän Karjalan kaupungin asukkaat ovat valitsemassa kunnostusalueita Viihtyisä elinympäristö-hankkeen mukaan. Tähän mennessä on äänestänyt yli 24 000 ihmistä.
Oma Mua
Uuvvet kanšalaisprojektit hankitah raha-apuo
Karjalan kanšalaisjärještöjen projektit ošallissutah kilpailuh. Voittajat šuahah rahotušta idejojen toteuttamiseh.
Karjalan Sanomat
Karjala-päivät pidetään Moskovassa
20.—21. toukokuuta Moskovassa esitetään Karjalan investointipotentiaalia sekä allekirjoitetaan vuosien 2020—2025 yhteistyöohjelma.
Karjalan Sanomat
Metsäpalojen torjunta: sovellus on laadittu palomiesten avuksi
Kartta-aineiston avulla voidaan suunnitella etukäteen metsäpalojen rajoittamista Venäjän ja Suomen raja-alueella.
Karjalan Sanomat
Venäjän kirjastokongressi: asiantuntijat kokoontuivat Petroskoihin
Neljässä päivässä Petroskoissa käsitellään Venäjän kirjastojen kehittämisstrategiaa vuoteen 2030 saakka.
Kodima
Petrovskii hor praznuiči ičeze jubilejad
Kondopoga-lidnas Taidehen dvorcas parznuiči ičeze jubilejad Petrovskii hor. Horale täudui 85 vot. Oztelmaha horad tuliba ”Oma pajo”-hor da ”Karjala”-kargansambl’.
Karjalan Sanomat
Hankekilpailu: Valtion tukea tavoittelee 34 projektia
Karjalan kansallisuus- ja aluepolitiikan ministeriön hankekilpailuun saatiin yhteensä 43 projektia kansalaisjärjestöiltä. Niistä 34 kilpailee nyt valtion tuesta.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль