Vienan henki šäilyy muuttumattomana

Vienan henki šäilyy muuttumattomana

24.07.2022
Ylä-Kuitti-järvellä olijašša Pirttilahen kyläššä piettih kešäpruasniekka. Keškitapahtumana oli Pirttilahen istorijašta kertojan infotaulun avuamini.
Pruasniekan vierahat. Kuva: Uljana Tikkanen
Pruasniekan vierahat. Kuva: Uljana Tikkanen

23. heinäkuuta Vuokkiniemen kylän eläjät, Viena-šeuran jäšenet, Koštamukšelaiset, Vienan Karjalan eläjät ta vierahat šuatih tulla kešäpruasniekkah Pirttilahen kylän Taipale-huutorilla.

Tällä kertua pruasniekan keškitapahtumana oli Pirttilahešta kertojan tietotaulun avuamini. Še oli luajittu Myö karjalaiset -projektin rajoissa. Venäjän kielellä tekstin valmisti ta karjalakši kiänti huutorin isäntä Leonid Gundirev.

— Tämä on kolmaš tietotaulu, kumpasen myö olemma ašettan tänä kešänä. Enšimmäini oli Koynäškošella, toini — Ponkkalahešša ta kolmaš — tiälä. Kaikilla niillä on šama tarkotuš — kertuo paikan istorijašta, šano projektin johtaja Julija Filippova.

Tietotaulun viereššä Taipalen isäntä kerto kylän istorijašta, omašta šuvušta ta Taipalehen nykyiseštä ta tulovaisuošta.

— Nyt myö perehen kera vietämmä tiälä kešyä. Kunnoššamma omua paikkua ta tahomma, jotta šiitä tulis taitopaikka, kunne ihmiset voitais tulla šuamah innoššušta, šelitti Leonid.

Pruasniekan ohjelmašša oli lauluja karjalakši ta šuomekši, Koštamukšešta tullut duetti: akkordenilla šoittaja Oleg Kaliničev ta laulaja Jalmar Paavilainen esitettih vilkkahie ta hitahie karjalaisien ta šuomelaisien šäveläjien šävelmie šekä kanšanlauluja ta Viena-šeuran vanhemman šukupolven jäšenet opaššettih nuorempie tanššimah. Niise oli järješšetty kaikeinmoiset muasteri-opit.ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
Финнам объяснили, на каких условиях будет вводиться принудительное отключение электроэнергии
В Финлядии наращивают объемы производства собственной электроэнергии. При работе на полную мощность АЭС Олкилуото-3 способна превысить объем импортируемой из России электроэнергии.
Karjalan Sanomat
Esteetön ympäristö: uudistetut liikennevalot helpottavat kadun ylittämistä näkövammaisille
Petroskoissa liikkennevaloihin asennettiin ääniavustajia, joita voi ohjata mobiilisovelluksella.
Karjalan Sanomat
Pellettituotanto: tuottajat tarvitsevat valtion tukea
Karjalan hallitus aikoo siirtää puupellettien käyttöön 15 lämpökeskusta, jotka palvelevat sosiaalitiloja.
Karjalan Sanomat
Matkailu: Karjalan ja Suomen rajanylittävä yhteistyöprojekti on keskeytetty
Nyt kansainvälisen projektin toimintaa jatketaan vain Karjalan puolella.
Oma Media
АТОР: большая часть россиян оформляют финский шенген для поездки именно в эту страну
Специалисты Ассоциации оценивают транзитный поток в страны ЕС через Финляндию как незначительный: от трех до пяти процентов от общего числа путешествующих за рубеж.
Karjalan Sanomat
Mestarien saari: Kižillä järjestetään käsityöammattien festivaali
Kižin saarella esitellään 12.—14. elokuuta perinteisiä käsityöammatteja ja järjestetään käsityömarkkinat.
Kipinä
Murginakse laukkupainin, ildazekse - kieliloruloi
On piässyh ilmah karjalankielizen “Kipinän” veres noumeru. Uvves žurnualas on lugiettavua, mustoh pandavua, leikattavua da pastettavua.
Oma Mua
Karjalan nuorison EtnoPRO-issunto jatkuu Petroskoissa
Karjalan eri piirien nuorison etnoissunto jatkuu Petroskoissa. Nuoret spesialistit tuttavuššutah kielen ta kulttuurin eistämiseh mediašša šekä kulttuurin, perinnön ta etnokulttuuriturismin popularisoinnin ta kehittämisen keinoih.
Karjalan Sanomat
Kampanja: Petroskoi keräsi kirjoja Donetskin ja Luhanskin lapsille
Petroskoilaiset ovat keränneet 150 kirjaa yleisvenäläisen Kirjat Donbassille -tempauksen aikana.
Karjalan Sanomat
Jätehuolto: hyönteisten avulla on käsitelty ensimmäiset neljä tonnia biojätettä
Petroskoihin rakennettu jätteenkäsittelylaitos tuottaa proteiinirehua ja lannoitteita.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль