Venehjärvi: Piätinččä on pešupäivä

Venehjärvi: Piätinččä on pešupäivä

04.09.2023
Venehjärveššä karjalaisen kulttuurin Viena-šeuran jäšenet muisseltih, kuin ennein peštih vuatetta ta kuvattih šitä, šelittyän kaikkie karjalakši.
Pešupäivä piettih Venehjärven kyläššä. Kuva: Uljana Tikkanen
Pešupäivä piettih Venehjärven kyläššä. Kuva: Uljana Tikkanen

Viena-šeuran karjalaisen kulttuurin tietäjät Nina Gerasimova, L’udmila Tihonova ta L’udmila Namestnikova kerrottih ta näytettih, kuin mitä ruattih ta mitein tarvittavie esinehie šanottih.

— Karjalaiset näin šanottih: “Piätinččä on pešupäivä, šuovatta on kylypäivä ta pyhänäpiänä piiraita paissettih”. Konša ruavot männäh pois elämäštä, ni unohutah ni šanat, niin jotta pitäy panna ne videoh, kuni še on vielä mahollista, kuni myö vielä muissamma, kuin mitä šanotah, kerto Viena-šeuran karjalaisen kulttuurin tietäjä L’udmila Tihonova.

Kaikki tapahtumat piettih Venehjärven rannalla. Enšin oli otettu pešuvehkehet: korvot, pešulauta, pešuaštie, korento, šankot, muila, käšnä, šauva.

Enšin tuotih vettä korennolla, pešuašteissa peštih vuattiet käsillä ta pešulauvoilla šekä hierottih livotetulla käšnällä. Šiitä lähettih huuhtomah vuatteita järven rannalla, otettih pitkä šauva ta šillä huuhottih kešällä tai talvella järveššä, jovešša tahi avannošša.

Märät vuattiet nyt kuivatetah nuoralla tahi kuivauškonehissa, ennein ne pantih vičiköllä tahi heinillä, a talvella — kinokšella. A šiitä, još piti šilittyä, ni otettih kataintapualikka tai -lauta, a šiitä ilmeššyttih šilityšrauvat.

Näin pešupäivä loppu.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль