Venäjän kanšojen muamonkielien opaštajat piettih I Kerähmö

Venäjän kanšojen muamonkielien opaštajat piettih I Kerähmö

17.12.2022
Muamonkielien opaštajien Kerähmö piettih Moskovašša ta yhisti noin 300 ihmistä.

Opaštajat keräyvyttih, jotta järještyä perušta muamonkielien ta kirjallisuon alan tietomiehien ta opaštajien voimien yhistämisekši šekä jotta parentua kanšalliskielien, kirjallisuon ta kulttuurin opaštamista Venäjällä ta noštua mainittujen oppiainehien statussie.

Kerähmöh ošallistu yli 280 ihmistä 75 alovehelta: koulujen, opistojen ta yliopistojen opaštajat, opaštamisen metodistit, opaššukšen ohjamisen ruatajat ta opaššušlaitokšien johtajat.

Kerähmön aikana hyväkšyttih opaštamisen kehitykšen šuunnitelmie šiitä, jotta pitäy parentua Venäjän lakija opaštamisen alalla, valita keinoja, mitein toteuttua muamon kielen ta kirjallisuon ta muamon kielen ta kotiluku -opaššušohjelmie, miärätä šiäntöjä ta šuuntoja, kumpasien mukah kehittyä opaššušohjelmie ta oppikirjoja, koroštua kanšallisien kielien omaperäisyön ta ainutluatuisuon nykyseššä monikulttuurisešša muailmašša.

‒ Kerähmöššä mie kerroin šiitä, mi on monikulttuurini tila ta mitein luatie šen avulla kielienopaššušympäristyö. Kerähmöššä myö valmistima piätökšet ta olemma yhtä mieltä šiitä, jotta niijen joka pykälä on tärkie, šano šuomelais-ugrilaisen koulun karjalan ta šuomen kielien opaštaja Jelena Pankratjeva.

Kerähmön ošallistujat piätettih, jotta iellähki pitäy ratkaissa opaššušmaterialien miärän ta kunnon kyšymykšie, noštua muamonkielien opaštajan arvuo, ruatua šuamisekši enämpi rahatušta muamonkielellä pitäjillä tilaisukšilla.

Lopušša oli piätetty julkaissa Kerähmöššä luvettuja šeloššukšie tieto-käyttänöllisien artikkelien kokomukšena.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Louvre-museo rajoittaa turistimäärää
Maailman vierailluin museossa voi vierailla enintään 30 000 ihmistä päivässä.
Karjalan Sanomat
Talviurheilufestivaali Karelia SkiFest etsii vapaaehtoisia
Tänä vuonna urheilutapahtuma pidetään 10.–19. maaliskuuta. Kilpailun järjestämiseen aiotaan houkutella tuhat vapaaehtoista.
Karjalan Sanomat
Veistokoulu aloitti toimintansa Äänisen rantakadulla
Koulu tarjoaa jääveistosten tekemisen työpajoja.
Karjalan Sanomat
Projekti: Pitkärannan piirin koulut saavat Kasvupiste-koulutuskeskukset
Vuonna 2022 tasavallan piirien kouluissa avattiin 31 koulutuskeskusta.
Karjalan Sanomat
Verkkokilpailu: nuoret lausuvat Kalevala-runoelman runoja
Kilpailuun osallistuu ensimmäistä kertaa Udmurtian tasavallan asukkaita.
Karjalan Sanomat
Karjalan kansojen satuja — Kirjasarja tutustuttaa lapsia kansojen eroavuuksiin
Sarjan ensimmäinen osa sisältää viisi kansansatua selkokielellä ja opettajan oppaan.
Kodima
Associacijan pätegend – kaita vähäluguižiden rahvahiden kodikelid
Piteriš mäni III konferencii ”Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman igähižiden vähäluguižiden rahvahiden kodikeliden, fol’kloran, literaturan da kul’turan kaičend globalizacijan aigan.
Oma Mua
Georgii Kert – 100: muisselmie tutkijašta kuulu Karjalan tietokeškukšešša
Filologijan tietojen tohtorin, šuomelais-ugrilaisien kielien, erityisešti šaamelaisen kielen tutkijan Georgii Kertin šyntymäštä täytti 100 vuotta.
Karjalan Sanomat
Musiikki yhdistää nuoria – Petroskoissa järjestään Torvi-CAMP-etnoleiri
Musiikkileirin osallistujat tutustuvat tasavallan alkuperäiskansojen perinteisiin soittimiin ja oppivat valmistamaan paimentorven.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль