Uuši projekti tutkiu karjalan kielen virkehoppie

Uuši projekti tutkiu karjalan kielen virkehoppie

05.01.2023
Petroskoin yliopiston Itämeren-šuomelaisen filologijan laitokšen johtajan Tatjana Paškovan projekti voitti Venäjän tietošiätijön granttikilpailušša.
Projektin johtaja, istorijallisien tietojen tohtori, itämeren-šuomelaisen filologijan laitokšen johtaja Tatjana Paškova. Kuva: Tatjana Paškovan arhiivašta
Projektin johtaja, istorijallisien tietojen tohtori, itämeren-šuomelaisen filologijan laitokšen johtaja Tatjana Paškova. Kuva: Tatjana Paškovan arhiivašta

Petroskoin yliopiston filologijan instituutin Itämeren-šuomelaisen filologijan laitokšen johtajan Tatjana Paškovan kirjuttama projekti “Karjalan kielen diskursivišanat: tyyppien vertailuaspekti” voitti Venäjän tietošiätijön granttikilpailušša. 

Projektin tarkotukšena on karjalan kielen virkehopin tutkimuš ta diskursivišanojen joukon, merkitykšen ta tehtävien ilmihtuomini, jotta panna ne yhteh tietoperuštah, kumpani šisältäy tietoja karjalan kielen virkehoppiyhteykšistä, šuhtehista ta yhistäjistä šanoista.

Tutkimušeh ošallistuu filologijan instituutin nellä tietomieštä: filologijan tietojen tohtori, venäjän kielen laitokšen johtaja Natalja Patrojeva, filologijan tietojen kandidatti, dosentti Aleksandr Lebedev, vanhin opaštaja aspirantti Jevgenii Karakin.

— Meijän tehtävänä on tutkie jo kerättyö ta arhiivašša šälynyttä materialie, löytyä venäjän ta itämeren-šuomelaisien kielikošetukšien erikoisukšie, kumpaset tapahuttih šamalla kulttuuri-istorijallisella tauštalla. Šiitä myö vertailemma karjalan ta venäjän kielen virkehoppirakentehie, tuomma ilmih niijen šamannäkösie piirtehie ta tutkimma missä niitä käytettih. Analisoimma karjalan kielen partikkelija ta apušanoja, ta šuatujen tietojen mukah luajimma yhtehini tietoresurssi, kerto projektin tehtävistä istorijallisien tietojen tohtori, projektin johtaja Tatjana Paškova. 

Projektin aikana julkaissah tietoartikkelija ta valmissetah monografija. Tutkittavakši otetah karjalan kielen kaikki murtehet. Piätulokšena on šuuri ta monipuolini teeman tutkimini šekä šähköllisen tietoperuštan valmistamini.

— Karjalan kielen virkehoppi on hyvin vähän tutkittu teema. Še, jotta myö luajimma tietoperuštan, auttau meitä šuaha šuuremman yleisön huomijuo, noštua karjalan kielen tašuo ta šäilyttyä katojua kieltä. Projekti tulou mukavakši opaštujilla, opaštajilla, nuorilla tutkijilla ta kaikilla, ketä kiinnoštau karjalan kieli, lisäsi projektin johtaja.

Projektie ruvetah toteuttamah vuosina 2023—2024.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Louvre-museo rajoittaa turistimäärää
Maailman vierailluin museossa voi vierailla enintään 30 000 ihmistä päivässä.
Karjalan Sanomat
Talviurheilufestivaali Karelia SkiFest etsii vapaaehtoisia
Tänä vuonna urheilutapahtuma pidetään 10.–19. maaliskuuta. Kilpailun järjestämiseen aiotaan houkutella tuhat vapaaehtoista.
Karjalan Sanomat
Veistokoulu aloitti toimintansa Äänisen rantakadulla
Koulu tarjoaa jääveistosten tekemisen työpajoja.
Karjalan Sanomat
Projekti: Pitkärannan piirin koulut saavat Kasvupiste-koulutuskeskukset
Vuonna 2022 tasavallan piirien kouluissa avattiin 31 koulutuskeskusta.
Karjalan Sanomat
Verkkokilpailu: nuoret lausuvat Kalevala-runoelman runoja
Kilpailuun osallistuu ensimmäistä kertaa Udmurtian tasavallan asukkaita.
Karjalan Sanomat
Karjalan kansojen satuja — Kirjasarja tutustuttaa lapsia kansojen eroavuuksiin
Sarjan ensimmäinen osa sisältää viisi kansansatua selkokielellä ja opettajan oppaan.
Kodima
Associacijan pätegend – kaita vähäluguižiden rahvahiden kodikelid
Piteriš mäni III konferencii ”Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman igähižiden vähäluguižiden rahvahiden kodikeliden, fol’kloran, literaturan da kul’turan kaičend globalizacijan aigan.
Oma Mua
Georgii Kert – 100: muisselmie tutkijašta kuulu Karjalan tietokeškukšešša
Filologijan tietojen tohtorin, šuomelais-ugrilaisien kielien, erityisešti šaamelaisen kielen tutkijan Georgii Kertin šyntymäštä täytti 100 vuotta.
Karjalan Sanomat
Musiikki yhdistää nuoria – Petroskoissa järjestään Torvi-CAMP-etnoleiri
Musiikkileirin osallistujat tutustuvat tasavallan alkuperäiskansojen perinteisiin soittimiin ja oppivat valmistamaan paimentorven.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль