Šuomelais-ugrilaiset kanšat ečitäh yhteisruavon mahollisukšie

Šuomelais-ugrilaiset kanšat ečitäh yhteisruavon mahollisukšie

17.08.2023
Näinä päivinä Saranskissa pietäh Venäjän forumi “Venäjän etnokulttuurini moninaisuš: nykyaikaset kuot’t’elut ta kehitykšen perspektiivit”.
Karjalan tašavallan etuštajat Anna Anhimova, Aleksandra Aniskina, Julija Filippova, Aleksanda Rodionova, Anastasija Šestak tai Semjon Babenko. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön lehistöpalvelu
Karjalan tašavallan etuštajat Anna Anhimova, Aleksandra Aniskina, Julija Filippova, Aleksanda Rodionova, Anastasija Šestak tai Semjon Babenko. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön lehistöpalvelu

Näinä päivinä Saranskissa pietäh Venäjän forumi “Venäjän etnokulttuurini moninaisuš: nykyaikaset kuot’t’elut ta kehitykšen perspektiivit”. 

Forumih ošallistuu 35 joukkuo Venäjän eri alovehilta. Ohjelman tarkotukšena on auttua kanšojen välisen yhteisruavon kehityštä tieto-, kulttuuri- , tutkimuš- ta kielialoilla. 

— Karjalan tašavaltua esittäy viisi henkie: Šuomelais-ugrilaisien kanšojen liitto -kanšalaisjärješšön johtaja Anna Anhimova esittäy šeloššukšen nuorisoprojektiloista ta rupieu johtamah Nuorison projektitoiminta: kehityšmahollisukšie -kentän ruatuo, Karjalan kanšallisen teatterin artista Aleksandra Aniskina kertou vepšäläisien ei-ainehellisen perinnön šäilyttämiseštä, tietomieš Aleksandra Rodionova esittäy VepKar-korpussin ruatuo, Viena-etnokulttuurikeškukšen johtaja Julija Filippova kertou nuorisoprojektien toteuttamisešta ta TV-toimittaja Anastasija Šestak kertou kanšalliskielisien TV- ta radiotoimitukšien ruavošta, šelitettih Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijöššä.

Forumin enšimmäisenä päivänä piettih juhlalliset avajaiset ta šiitä ilmotettih parahien nuorisoprojektien kilpailun voittajie. Toisella paikalla piäši Rakaš Karjala -kanšalaisjärješšön projekti “Karjalaini kylä”, kolmannen paikan diplomin šai Karjalaisen kulttuurin Viena-šeuran jäšen Darja Remšu (EtnoYö musejošša on nykyaikani keino kertuo kulttuurista -projekti).

Forumi jatkau elokuun 19. päiväh šuaten. Ošallistujat ruvetah esiintymäh issunnoissa ta ruatamah ryhmissä.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль