Uhut-šeura yhistäy karjalaisie Vienan perinnön šäilytettäväkši

Uhut-šeura yhistäy karjalaisie Vienan perinnön šäilytettäväkši

25.09.2020
Šyykuun 25. päivänä Kalevalan Molbergin taloh keräyty karjalaisie nuapurikylistä ta -piirilöistä. Šielä keškuššeltih, mitä ruatah Vienan Karjalašša karjalan kieltä ta kulttuurie šäilytettämistä varoin.
Piäjärven Vienan Virta -yhteiskunnallini järještön johtaja Anna Vlasova ihaštu Kalevalan piirin karjalaisien ruavošta ta kučču heitä Piäjärveh karjalaisien liikkehen 25 -vuotisjuhlah. Kuva: Aleksandra Lesonen
Piäjärven Vienan Virta -yhteiskunnallini järještön johtaja Anna Vlasova ihaštu Kalevalan piirin karjalaisien ruavošta ta kučču heitä Piäjärveh karjalaisien liikkehen 25 -vuotisjuhlah. Kuva: Aleksandra Lesonen

Šyykuun 25. päivänä, Kalevalan Molbergin taloh keräyty karjalaisie nuapurikylistä ta -piirilöistä. Vuokkiniemen, Jyškyjärven, Kalevalan, Koštamukšen ta Piäjärven karjalan kulttuurie hyväkši toimijien järještöjen jäšenet šekä Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön etuštajat tultih Kalevalah Uhut-šeuran järještämäh konferenšših. Koko päivä hyö keškuššeltih šiitä, mitä on lähistä kaikilla tullehilla ta mitä ei šua kavottua.

– Lämpimäššä ta yštävälliseššä ilmapiirissä myö pitimä tämän vaštautumisen, mielelläh kuuntelima šiitä, mitä ruatah lähikylissä. Hyvä, jotta nyt kanšallisissa piirilöissä on piätetty luatie virallisie asiepaperija ta leimoja kahella kielellä: venäjäkši ta karjalakši. Niise šopima šiitä, jotta pitäy enämpi ruatua piirin lapšien vanhempien kera, jotta enämpi lašta opaštuis karjalua, šano Uhut-šeura -yheiskunnallisen järještön johtaja Valentina Kovalenko.

Konferenššissa näytettih, mitä ruatah karjalan kielen ta kulttuurin hyväkši: paikallini Nadežda Rastriginan johtama Uhtuan-kapšakki -omatoimiteatteri näytti pätkän uuvvešta Alajärven uutiset -näytelmäštä karjalan kielellä.

Viena-šeura toimiu Kalevalan nuapuripiirissä – Koštamukšen kaupunkipiirissä. Šeurah liitty nuorie jäšenie, kumpaset ollah kiinnoštunuita karjalan kulttuurin kehittämiseštä. Piäjärvi, Vuokkiniemi ta Jyškyjärvi niise työnnettih omien kylien etuštajie konferenšših. Kaikilla oli mukava šuaha tietyä kollegojen kokemukšešta tällä alalla.

Uhut-šeura jäjreštö tänä vuotena juhliu merkipäivyäh – 30 vuotta. Viime vuosina še toteuttau projektija, kumpasien piätarkotukšena on šuaha nuorien kiinnoššušta kulttuurin šäilyttämiseh. ”Kantatuattojen kieli ei šua šammuo” on ykši niistä. Projektin rajoissa jo piettih Muisto-nimisie vaštavukšie, missä muisseltih Kalevalan piirin merkittävie ihmisie. Šuunnitelmissa on vielä luovan työpajan järještämini. 


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
kodima
Ozuteluz: Loninan jäl’gestuz meiden elos
Vepsän Šoutjärven etnografižes mezejas radab ”Rürikan kuvaheine”-ozuteluz. Se om omištadud Rürik Loninale i hänen elole.
karjalan sanomat
Karjala tehostamassa maankäytön valvontaa
Viranomaiset aikovat laskea liikkeelle 79 000 hehtaaria käyttämätöntä maatalousmaata. He käsittelevät uudelleen hyväksymättä jääneitä maanvuokraushakemuksia.
Oma Mua
Kanšan ylpeyš on oma kieli
Koštamukšešša keškuššeltih tärkeistä proplemoista kanšallisen musiikin kehittämisalalla. Spesialistit kerrottih omašta työkokemukšešta ta šovittih tulijašta yhteistyöštä.
karjalan sanomat
Livvinkarjalaa opetetaan verkossa
Vasta alkaneet livvinkarjalan kurssit kiinnostavat nuoria ja aikuisia. Joka tunnille osallistuu yli 200 ihmistä.
karjalan sanomat
Karjala on päässyt kolmenkymmenen parhaan joukkoon
Karjala on 21 sijalla Venäjällä teiden korjaukseen myönnettyjen varojen hyödyntämisen osalta. Tasavalta sai 2,2 miljardia ruplaa.
karjalan sanomat
Pyörät ja -potkulaudat laajaan käyttöön
Kaupunkipyörä ja -sähköpotkulauta tulevat julkisen liikenteen vaihtoehdoiksi ensi kesänä. Ajoneuvot voidaan vuokrata kaupungin keskustasta.
Oma Mua
Balagurovin luvennot -konferenšši piettih online Belomorskissa
Belomorskissa Pomorien kulttuurikeškukšešša piettih perintehellini jokavuotini Balagurovin luvennot -konferenšši. Tänä vuotena šen ošanottajat esiinnyttih online.
karjalan sanomat
Koronakartta: verkkosivu on suljettu
Karjalan hallituksen koronakomission mukaan tartuntojen määrän kasvun vuoksi verkkopalvelu menetti merkityksensä.
kodima
Lapsed ozateleba Karjalan eläjid vepsän kelel
Lapsed, kudambad kaiken kezan openzihe tehmaha videos’užetoid vepsän kelel, vaumičiba videorolikan-ozatelusen, mitte om omištadud 100-voččele Karjalan valdkundan jubilejale.
karjalan sanomat
Karjalan 100-vuotisjuhla: konferenssi pidetään verkossa
Kaikki Karjalan historiasta ja nykypäivistä kiinnostuneet ovat tervetulleita verkkokonferenssille.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль