Tietoala tuli lähemmäkši lapšilla ta aikuhisilla

Tietoala tuli lähemmäkši lapšilla ta aikuhisilla

11.10.2021
Karjalan tietokeškuš 75-vuotisjuhlan rajoissa vietti tilaisukšie, kumpasih voitih käyvä kaikki tietoalah ta tutkimukših kiinnoštunuot ihmiset.
Avonaisien ovien päivänä tietokeškukšen vierahat käytih kolmešša näyttelyššä, yheššä laboratorijašša ta kuunneltih nellä lyhyttä luventuo.  6+ Kuva: Uljana Tikkanen
Avonaisien ovien päivänä tietokeškukšen vierahat käytih kolmešša näyttelyššä, yheššä laboratorijašša ta kuunneltih nellä lyhyttä luventuo. 6+ Kuva: Uljana Tikkanen

Šajekuun 9. päivänä Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškuš avasi ovet kaikilla halukkahilla. Petroskoilaisie tuttavuššettih keškukšen tietomiehih ta toimintah.

Šuovatan ohjelma alko Karjalan kallivopiirrokšet -näyttelyn avajaisista. Svetlana Georgijevskajan luatimat kallivopiirrokšien kopijot muššalla riissupaperilla ollah esillä Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin aulašša.

– Karjalan kaikki alovehet, missä vielä voitais löytyä kallivopiirrokšet, ei olla tarkkah tutkittu. Moušot myö löyvämmä vielä uušie piirrokšie. Toisena šuurena tehtävänä on tutkie Onegan kallivopiirrokšie, kumpaset ollah vejen alla, kerto arheologi, kallivopiirrokšien tutkija Nadežda Lobanova näyttelyn avajaisissa.

Šen jälkeh vierahie kučuttih Meččäinstituutin laboratorijah. Instituutin himikko Anna Klimova kerto, mitein laboratorijašša tutkitah vejen, muan, kašvien mallija ta mimmosie himija-ainehie niissä on. Tutkimukšien tulokšet voijah kertuo, esimerkiksi, muan ijäštä tahi ympäristön ekologijan tilantehešta.

Niise vierahat kurkissettih näyttelyššä, kumpani kertou mitä ta missä Karjalan ošašša tutkitah nyt ta geologijan instituutin musejošša. Avonaisien päivän ohjelma toisella puolella kaikkie kučuttih kuuntelomah luventoja, niitä šuau nytki nähä internetissä tietokeškukšen Youtube-kanavalla.

Tietomiehet kiitettih kaikkie ošanottajie, jotta hyö löyvettih aikua netälinloppuna tutuštuo tietokeškukšeh lähemmäkši. Tapahtuman vierahat omašta puolešta oltih oikein tyytyväiset, jotta hyö ta heijän lapšet niin hyövyllisešti vietettih šuovattua ta tiijuššetih äijän mukavua Katjalašta. 


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Uz’ kirj: čomad sarnad vepsän kelel ihastoitaba lugijoid
”Vepsläine sarn”-festivalikš om paindud vepsläižen kirjutajan Natalja Silakovan uz’ kirj lapsiden täht. Kirjaha mülüb 13 sarnad vepsän kelel.
Karjalan Sanomat
Koronarajoituksia lievennetään – Urheilutoiminta on mahdollista ulkona
Määräyksen mukaan neljässä Karjalan piirissä voi järjestää urheilutapahtumia ja harjoituksia ulkona.
Karjalan Sanomat
Apua koronasta – Tasavallan tukipaketti luovutetaan yrityksille, joilla on laumasuojapassi
Liittovaltion tukipaketti tarjotaan yrityksille marraskuun alusta. Tähän mennessä laumasuojapassi on luovutettu 300 tasavallan yritykselle.
Karjalan Sanomat
VR-laitteilla kierrokselle Kansalliseen teatteriin
Petroskoilaiset teatterin ystävät pääsevät tutustumaan Kansallisen teatterin arkeen VR- lasien kautta.
Kodima
Karjalan ezinikad – 2021: superfinalaha putui 16 parahimad projektad
”Karjalan ezinikad – 2021”-konkurs jatktase. Superfinalaha putui 16 mest, niiden keskes Anna Anhimova-ki, kudamb ezmäižen kerdan ezitab vepsläižid konkursal.
Karjalan Sanomat
Suomen kielen viikko: kieltä ja kulttuurintuntemusta halukkaille
Meliorativnyin ja Järventakuisen kylän koulut ovat myös mukana Karjalan suomen kielen ja kulttuurin viikolla.
Karjalan Sanomat
Koronapandemia: Venäjällä on kehitetty Sputnik V-nenäsumutekoronarokote
Venäjän Generium-lääkeyhtiö aikoo aloittaa testaus ihmisille. Lääkeyhtiö jätti hakemuksen Venäjän terveysministeriölle kliinisten kokeiden suorittamiseksi.
Karjalan Sanomat
Lämmityskausi: polttoaineet on hankittu tarvittavassa määrin
Karjalan päämies Artur Parfentšikov kertoi Venäjän presidentin täysivaltaiselle edustajalle Luoteis-Venäjällä Aleksandr Gutsanille Karjalan valmiudesta lämmityskauteen.
Karjalan Sanomat
Kansan yhtenäisyyden päivä: juhlatilaisuuksia järjestetään verkossa
Kirjastot, kulttuuritalot, päiväkodit, musiikkikoulut tarjoavat kilpailuja, juhlatilaisuuksia, flashmobeja ja työpajoja kaupunkilaisille.
Kodima
Vepsän eposan henged pagižeškanziba franciaks
Opendai Franciaspäi Gijöm Žiber (Guillaume Gibert) kändi vepsläižen eposan francian kel’he.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль