Sergei Kisel’ov: Kanšallisprojektien kannatukšen varat kašvetah

Sergei Kisel’ov: Kanšallisprojektien kannatukšen varat kašvetah

24.06.2022
Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto vietettih 23. kešäkuuta.
Sergei Kisel’ov kerto sosialikanšalaisjärještöjen Karjalan kantakanšojen etnokulttuurikehitykšeh liittyjien projektien toteuttamisešta. Kuva: Irina Zaitseva
Sergei Kisel’ov kerto sosialikanšalaisjärještöjen Karjalan kantakanšojen etnokulttuurikehitykšeh liittyjien projektien toteuttamisešta. Kuva: Irina Zaitseva

Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto vietettih Karjalan tašavallan halličukšešša. Issunnon piäteemoina oltih kanšallisjärještöjen projektit, Petroskoin Glazunovilla nimitetyn valtijonkonsevatorijan toiminta itämerenšuomelaisien kanšojen musiikkikulttuurin hyväkši ta Karjalan piämiehen rinnalla toimijan šanaštokomiisin toiminta. Tällä kertua issunnon vetäjänä oli Karjalan piäimehen šisäpolitiikan varajohtaja Igor’ Korsakov.

– Etäruavon aikana käsittelimä karjalan ta šuomen kielen opaštamista kouluissa, kielitilannehta Karjalašša ta Kanšainväilisen kieliklubin toimintua. Kaččomatta pandemijah, meilä oli omie tehtävie, korošti Igor’ Jurjevič issuntuo avatešša.

Issunon enšimmäini šeloštaja, Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov kerto sosialikanšalaisjärještöjen Karjalan kantakanšojen etnokulttuurikehitykšeh liittyjien projektien toteuttamisešta.

– Vuosina 2020–2021 66 kanšalaisjärještyö šai rahakannatušta tilaisukšien toteuttamiseh. Yhtehini summa on 46 miljonie rupl’ua. Niistä 27 projektie ta 18,8 miljonie rupl’ua oli šuunnattu karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etnokulttuurikehitykšeh. Šeuruava Karjalan tašavallan piämiehen grantit -kilpailu on šuunniteltu vuuvven 2022 kolmanteh vuosinellänteheh. Kanšallisprojektien kannatukšen varat kašvetah 100 miljonie rupl’ua šuaten, šano Sergei Viktorovič.

– Issunnošša käsittelimä mukavua kokemušta projektien toteuttamisešša, nimitaulujen kiäntämisen kyšymykšie, a valtijon konservatorijan etuštajat kerrottih perintehellisen musiikkikulttuurin šäilyttämiseštä. On iloista, jotta nykyjäh neuvoštuo vietetäh avoinaisešša muuvvošša ta meilä on mahollisuš käsitellä omie idejoja eläväššä dialogissa, kerto omista vaikutelmista Neuvošton jäšen Oksana Jer’uškina.


Lisyä aihiešta voiti lukie Oma Mua -lehen tulijašša numerošša 29.06.2022.ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
Финнам объяснили, на каких условиях будет вводиться принудительное отключение электроэнергии
В Финлядии наращивают объемы производства собственной электроэнергии. При работе на полную мощность АЭС Олкилуото-3 способна превысить объем импортируемой из России электроэнергии.
Karjalan Sanomat
Esteetön ympäristö: uudistetut liikennevalot helpottavat kadun ylittämistä näkövammaisille
Petroskoissa liikkennevaloihin asennettiin ääniavustajia, joita voi ohjata mobiilisovelluksella.
Karjalan Sanomat
Pellettituotanto: tuottajat tarvitsevat valtion tukea
Karjalan hallitus aikoo siirtää puupellettien käyttöön 15 lämpökeskusta, jotka palvelevat sosiaalitiloja.
Karjalan Sanomat
Matkailu: Karjalan ja Suomen rajanylittävä yhteistyöprojekti on keskeytetty
Nyt kansainvälisen projektin toimintaa jatketaan vain Karjalan puolella.
Oma Media
АТОР: большая часть россиян оформляют финский шенген для поездки именно в эту страну
Специалисты Ассоциации оценивают транзитный поток в страны ЕС через Финляндию как незначительный: от трех до пяти процентов от общего числа путешествующих за рубеж.
Karjalan Sanomat
Mestarien saari: Kižillä järjestetään käsityöammattien festivaali
Kižin saarella esitellään 12.—14. elokuuta perinteisiä käsityöammatteja ja järjestetään käsityömarkkinat.
Kipinä
Murginakse laukkupainin, ildazekse - kieliloruloi
On piässyh ilmah karjalankielizen “Kipinän” veres noumeru. Uvves žurnualas on lugiettavua, mustoh pandavua, leikattavua da pastettavua.
Oma Mua
Karjalan nuorison EtnoPRO-issunto jatkuu Petroskoissa
Karjalan eri piirien nuorison etnoissunto jatkuu Petroskoissa. Nuoret spesialistit tuttavuššutah kielen ta kulttuurin eistämiseh mediašša šekä kulttuurin, perinnön ta etnokulttuuriturismin popularisoinnin ta kehittämisen keinoih.
Karjalan Sanomat
Kampanja: Petroskoi keräsi kirjoja Donetskin ja Luhanskin lapsille
Petroskoilaiset ovat keränneet 150 kirjaa yleisvenäläisen Kirjat Donbassille -tempauksen aikana.
Karjalan Sanomat
Jätehuolto: hyönteisten avulla on käsitelty ensimmäiset neljä tonnia biojätettä
Petroskoihin rakennettu jätteenkäsittelylaitos tuottaa proteiinirehua ja lannoitteita.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль