Rahvahaližiden praznikoiden aig vepsän mal jatktase

Rahvahaližiden praznikoiden aig vepsän mal jatktase

08.07.2023
Lebupäivil Änižröunan Šokš- da Šoutjärv-küliš mäneba külälaižed vepsän kul’turan tradicionaližed praznikad.
”Pühä päiväine”-praznikal 2022. Kuva: Irina Sotnikova
”Pühä päiväine”-praznikal 2022. Kuva: Irina Sotnikova

Heinkun 8. päiväl Änižröunan Šoutjärves mäneb jo koumanz’kümnenz’kudenz’ tradicionaline ”Elonpu”-vepsän kul’turan praznik. Praznikan adivoid varastaba teatrozutelused, rahvahaližiden sebroiden ezitused, sportvoibuid da melentartuine programm kanzoiden täht.

— Praznikan aigan radaškandeb karjalaižiden mastariden käzitöiden da eloradoiden ozuteluz, mäneba mastar’-klassad. Adivoil linneb voimuz mujada rahvahališt sömišt da huzaita heboil, sanuba praznikan tegijad Karjalan rahvahaližiden kul’turiden keskusespäi.

Nenil-žo lebupäivil 9. heinkud Šokšus mäneb külän ”Pühä päiväine”-praznik, kus ezitaškaba vepsläižed pajosebrad. Praznikal mäneškab vastoiden konkurs. Molembad azjtegod zavodiše 12. časud.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль