Petrin ta Puavilan pruasniekka: kyly kaikkie parentau

Petrin ta Puavilan pruasniekka: kyly kaikkie parentau

14.07.2023
Akonlahešša piettih perintehellini kyläpäivä – Petrin ta Puavilan pruasniekka. Tänä vuotena še oli omissettu kylyperintehillä.

Heinäkuun 12. päivänä yli 150 ihmistä tuli Akonlahen kyläpruasniekkah. Vuuvvešta 1993 alkuan šitä järještäy Koštamukšen luonnonšuojelualoveh, kumpasen rajoih kylä kuuluu vuuvvešta 1983. 

Joka vuosi pruasniekka omissetah millänih teemalla. Tällä kertua še oli kyly ta kylyperintehet. Kyläpäivän vierahilla näytettih kylyššä piettävie ritualija, opaššettih šitomah vaštoja, esitettih lauluja ta častuškoja kylyštä, kučuttih tanššimah. 

Pruasniekka Kiitehenjärven rannalla alko Rukajärven kruukašta, kummaista vejettih iče rukajärviläiset ontajärviläisien kera.

Ohjelman keškitapahtumana oli Hete-folkloriryhmän esittämä spektakli “Antilaškyly”. Näytelmän ohjuajana on Ol’ga Maksimova.

— Myö näyttimä, mitein neičyt kävi kylyššä tuattol’ašša viimeseh kertah ennein häitä, mimmosie ritualija hänen piti ruatua, mitä šanuo muamolla, tuatolla, omalla perehellä. Kuin ristimuamo häntä kylpi ta mitein hiän šai jakua lempie toisilla neiččysillä-kakrapokoilla, kumpaset niise autettih kylyššä, mimmosie lauluja laulettih ennein häitä, kerto Hete-ryhmän artista Nina Sem’onova.

Vierahat Ontajärveštä ta Rukajärveštä šekä Koštamukšen venäläisien ta ukrainalaisien šeurojen etuštajat laulettih lauluja ta častuškoja kylypäiväštä karjalakši, venäjäkši ta ukrainan kielellä. 

Esitykšien välissä pruasniekan vetäjä Valentina Patsukevič kerto karjalaisešta viisahuošta, kumpaseh ušottih Petrinpäivänä. Še koškou kalaššušta, heinänniittuo, vaštojen varuštamista. 

— Petri on kalan jumala. Šentäh Petrinpäivänä voipi kyšyö kalua ta još še on kyšytty oikein, ni kalua riittäy koko vuuvvekši. Tänä päivänä myö aina keitämmä kalakeittuo, šelitti pruasniekan vetäjä, Koštamukšen luonnonšuojelualovehen ruataja Valentina Patsukevič. 

Pruasniekan lopušša kaikkie vierahie kostitettih makeilla šyömisillä ta šiitä jokahini šai uija Kiitehenjärveššä, uškomukšien mukah šen kirkkahat vejet otetah kaikkie pahua šinä päivänä. 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль