Perehen vuosi on virallisešti avattu Karjalašša

Perehen vuosi on virallisešti avattu Karjalašša

05.02.2024
Petroskoissa perehen vuuvven viralliset avajaiset piettih Yhtehmänötalošša.
“Venäjän šyvän” oli juhlallisešti tuotu Petroskoih. Kuva: Karjalan hallitukšen lehistöpalvelu
“Venäjän šyvän” oli juhlallisešti tuotu Petroskoih. Kuva: Karjalan hallitukšen lehistöpalvelu

Perehen vuuvven avajaisih tuli monilapšisie perehie, monie vuosie yheššä eläjät parit, nuoret parit, kumpaset mäntih yhteh vuotena 2024. Perehen vuuvven alun anto Karjalan piämieš Artur Parfenčikov oman naisen Jelenan kera.

Aleksei Butenkon monilapšini pereh toi Petroskoih Venäjän šyvän -perehahjon tulta, kumpani oli šytytetty Pyhän kolminaisuon manasterissa, missä šäilytäh perehšovun šuojelijien pyhien Petrin ta Fevronijan jiännökšet. Lamppu tulen kera tuotih Venäjä-kanšainväliseštä näyttelyštä. Petroskoissa Venäjän šyvän -tuli rupieu šäilymäh Yhtehmänötalošša.

— Pereh, šuvun jatko ta lapšien kašvatuš aina on ollun meijän yhteiskunnan rankana. Meijän pitäy elvyttyä perintehie, kumpaset kannatetah perehien yhteyttä, monilapšutta, vanhempien ihmisien kunnivoittamista, šuuren perehen tärkevyttä. Še on perušta ihmisellä ta valtijolla, korošti Karjalan piämieš.

Juhlallisešša seremonijašša šynty vielä yksi pereh — Jevgenii Marusenko ta Julija Rikalin mäntih yhteh. Seremonijašša kunnivoitettih perehie, kumpasien hiät oltih enšimmäisinä tänä vuotena šekä niitä, ket voitettih Venäjän perehkilpailuissa ta niitä, ket eletäh yheššä monie kymmenie vuosie — 50 ta 70 vuotta. 

Seremonijašša esiinnyttih Petroskoin luovat yhtyvehet šekä lapširyhmät. 

Juhlalliset tilaisuot piettih Karjalan piirilöissäki.

Vuosi 2024 oli ilmotettu Presidentilla Perehen vuuvvekši Omat — armahat -forumissa Moskovašša 23. pakkaiskuuta.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
СМИ: финско-русский класс в Турку будет закрыт в следующем году
Родители учеников считают действия властей политически мотивированными.
Oma Mua
Šuomelais-ugrilaiset kanšat šuahah kannatušta etnokulttuurikehitykšeh
Venäjän hallituš hyväkšy šuomelais-ugrilaisien kanšojen etnokulttuurikehitykšen kannatušmiärien kokomukšen.
Периодика
KniiguMelličču — "Периодика" представила свои книжные новинки
В 2023 году издательство выпустило 16 книг, среди которых как книжные новинки, так и переиздания произведений.
Karjalan Sanomat
Tukea perheille ja nuorille – Venäjällä toteutetaan uusia kansallishankkeita
Perheitä tukevia liittovaltion ohjelmia on jatkettu vuoteen 2030 asti. Linjapuheessaan presidentti Putin esitteli myös uusia kansallishankkeita.
Kodima
”Kirjmel’nic” uziden kirjoiden ezitelend
29. uhokud Karjalan Rahvahiden sebruden kodiš mäni “Kirjmel’nic” – “Periodika”-painišton uziden kirjoiden ezitelend.
Karjalan Sanomat
Höyryvetureiden museo Sortavalaan – Ensimmäinen näyttely avataan kesällä
Sortavala saa uuden nähtävyyden, jossa saa tietoa rautateiden ja höyrykoneiden ja -vetureiden historiasta.
Karjalan Sanomat
Karjala on valmistautumassa ammattikilpailuihin Abylimpics-2024
Osallistujat kilpailevat 19 ammattitaitolajissa 25.–29. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisia kutsutaan osallistumaan hiihtomaratoniin
Perinteinen hiihtotapahtuma järjestetään Petroskoissa 10. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Karjalan Arktinen alue: tasavalta kiinnostaa investoijia
Lähes 25 prosenttia sijoittajista toteuttaa matkailuhankkeita tasavallan arktisella alueella.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль