Perehal’pomin šaloja kerrottih Kiži-musejošša

Perehal’pomin šaloja kerrottih Kiži-musejošša

02.02.2024
Kiži-musejon infokeškukšešša on avattu uuši näyttely “Perehal’pomi”.
Näyttelyn avajaisissa oli pietty opašretki. 6+. Kuva: Uljana Tikkanen
Näyttelyn avajaisissa oli pietty opašretki. 6+. Kuva: Uljana Tikkanen

Kiži-musejo järješti uuvven näyttelyn Piiterin Rosfoto-musejo- ta näyttelykeškukšen kera. Esillä on erähän perehen kolmen šukupolven valokuvie. Niijen piäšankarina on Felitsija Romanskaja. Hiän niise oli valokuvan šuuri harraštaja. Karl-Rudol’f Frants oli Felitsijan tuatto ta hiän niise on šarjan tärkie šankari. Kokoelman valokuvat ollah yli 100-vuotiset. Niitä luajittih studioššaa, atelješša, šamoin on harraštajavalokuvuajien luatimie kuvie. 

Näyttelyn tarkotukšena on näyttyä vierahilla mitein vanhoja valokuvie tutkitah ta mitä ne voijah kertuo perehen jäšenistä. Šamoin še on oša istorijua. Valokuvien avualla voipi tiijuštua mitein elettih ihmiset eri vuosina. Näyttely näyttäy ni valokuvataijon kehityštä.

— Mie toivon, jotta tämä näyttely antau ihmisillä lisyä kiinnoššušta omilla perehillä ta jotta hyö šen jälkeh avatah omat perehal’pomit ta tiijuššetah uutta omašta šuvušta tahi ruvetah kirjuttamah perehistorijua, šano Kiži-musejon johtaja Jelena Bogdanova.

Näyttelyn avajaisih tultih šuvun jälkipolven jäšenet Jelena Grigorenko ta Tatjana Koščejeva. Hyö koroššettih, jotta valokuvakokoelman tutkimuš anto äijän uušie tietoja.

— Myö olemma ylen kiitolliset Rosfoto-keškukšella, jotta hyö niin tarkašti tutkittih meijän šuvun valokuvie ta avattih nnijen šaloja. Myö tiijuštima uušista šuvun jäšenistä ta löysimä toini toisen tämän tutkimukšen anšijošta, šano Lev Romanskin pravopunukka Jelena Grigorenko.

 Näyttely oli järješšetty Perehen vuuvven rajoissa. Šielä pietäh interaktiivisie ohjelmie, kumpasilla näytetäh kuin tutkie vanhoja valokuvie. Näyttely toimiu šulakuun 19. päiväh šuaten.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
СМИ: финско-русский класс в Турку будет закрыт в следующем году
Родители учеников считают действия властей политически мотивированными.
Oma Mua
Šuomelais-ugrilaiset kanšat šuahah kannatušta etnokulttuurikehitykšeh
Venäjän hallituš hyväkšy šuomelais-ugrilaisien kanšojen etnokulttuurikehitykšen kannatušmiärien kokomukšen.
Периодика
KniiguMelličču — "Периодика" представила свои книжные новинки
В 2023 году издательство выпустило 16 книг, среди которых как книжные новинки, так и переиздания произведений.
Karjalan Sanomat
Tukea perheille ja nuorille – Venäjällä toteutetaan uusia kansallishankkeita
Perheitä tukevia liittovaltion ohjelmia on jatkettu vuoteen 2030 asti. Linjapuheessaan presidentti Putin esitteli myös uusia kansallishankkeita.
Kodima
”Kirjmel’nic” uziden kirjoiden ezitelend
29. uhokud Karjalan Rahvahiden sebruden kodiš mäni “Kirjmel’nic” – “Periodika”-painišton uziden kirjoiden ezitelend.
Karjalan Sanomat
Höyryvetureiden museo Sortavalaan – Ensimmäinen näyttely avataan kesällä
Sortavala saa uuden nähtävyyden, jossa saa tietoa rautateiden ja höyrykoneiden ja -vetureiden historiasta.
Karjalan Sanomat
Karjala on valmistautumassa ammattikilpailuihin Abylimpics-2024
Osallistujat kilpailevat 19 ammattitaitolajissa 25.–29. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisia kutsutaan osallistumaan hiihtomaratoniin
Perinteinen hiihtotapahtuma järjestetään Petroskoissa 10. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Karjalan Arktinen alue: tasavalta kiinnostaa investoijia
Lähes 25 prosenttia sijoittajista toteuttaa matkailuhankkeita tasavallan arktisella alueella.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль