Paraš vuuvven kašvattaja on valittu

Paraš vuuvven kašvattaja on valittu

28.04.2023
Muamonkielen opaštamiseh oikeutettu kašvattaja -nominatijošša kilpaili tašavallan päiväkotien kolme ruatajua.
Muamonkielen opaštamiseh oikeutettu kašvattaja -nominatijon ošanottajat L’udmila Blinkova (vaš.), Svetlana Kobeleva ta Natalja Romanova. Kuva: Karjalan opaššukšen kehityšinstituutti
Muamonkielen opaštamiseh oikeutettu kašvattaja -nominatijon ošanottajat L’udmila Blinkova (vaš.), Svetlana Kobeleva ta Natalja Romanova. Kuva: Karjalan opaššukšen kehityšinstituutti

Eklein oli ilmotettu Vuuvven kašvattaja – 2023 -kilpailun tulokšet.

Vuuvven kašvattaja – 2023 -kilpailun Muamonkielen opaštamiseh oikeutettu kašvattaja -nominatijoh otti ošua Karjalan kolme kašvattajua, kumpaset opaššetah lapšilla muamonkielie. Hyö ollah livvinkarjalan opaštajat Natalja Romanova Aunukšen Zv’ozdočka-päiväkojista ta L’udmila Blinkova Aunukšen Raduga-päiväkojista šekä šuomen kielen opaštaja Svetlana Kobeleva Petroskoin Lumikello-päiväkojista.

— Ošallistujien piti piäššä šeiččemen ammattitestaukšen läpi. Esimerkiksi, Internetti-portfolio-tehtäväššä arvoššettih kašvattajien internetti-resurssija, a Mie ole opaštaja -tehtäväššä kačottih kašvattajien valmistamie videota, missä hyö esitettih omua ammattitoimintua, šuavutukšie ta harraššukšie. Šamoin kilpailun aikana kašvattajat kerrottih omista metodisista ta pedagogisista ohjeista, vaššattih arvoštelijien kyšymykših ta ošallissuttih pedagogisih debattiloih, kerto Karjalan opaššukšen kehityšinstituutin metodisti Ol’ga Hramtsova.

Mukavin ta tärkein tehtävä oli “Pedagogini toimenpito lapšien kera”, kumpasen aikana tarkaššettih kašvattajien tuntie muamonkieltä opaštujien lapšien kera. Niitä vietettih Lumikello-päiväkojin tiloissa.

Kilpailu-tehtävien jälkeh arvoštelijat koroššettih, jotta kaikki ošanottajat esitettih korkeita ammattitaitoja. Šiitä hyö ilmotettih kilpailun tulokšet, kumpasien mukah L’udmila Blinkova voitti Etnokulttuurisen perinnön šäilyttämini-nominatijošša.

A Muamonkielen opaštamiseh oikeutettu kašvattaja -nominatijošša voitti Lumikello-päiväkojin musiikkijohtaja Svetlana Kobeleva. Šamoin hiän šai Vuuvven kašvattaja – 2023 -kilpailun II aštehen diplomin.

— Mie kučuin lapšie musiikkimatkah, mi oli täyši šuomelaisie lauluja ta tanššija, kevätmečän iänijä ta kantelen šävelmie. Kašvatit iče ei huomattu, kun opaššuttih šoittamah kantelella šekä matkimah kontien ta kontienpojan liikkehie ta iänijä. A mie autoin lapšie– viritin heijän korvat ta šormet tarvittavah tahtih, ritmih ta mielialah, kerto omašta tunnista lapšien kera Svetlana Kobeleva.

Nyt Svetlana Aleksandrovna rupieu esittämäh Karjalua Venäjän ammattikilpailušša “Paraš muamonkielen ta -kirjallisuon opaštaja 2023” Parahat praktiikat, mit kehitetäh päiväkotien kašvattajien muamonkielen taituo -nominatijošša. Še pietäh tämän vuuvven šyyškuušša Karačajevo-Čerkesijašša.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Matkailuala: Karjalasta on tullut suosittu viikonlopun lomakohde
Karjalan lisäksi monet venäläiset aikovat viettää pitkiä vapaapäiviä Kazanissa, Pietarissa, Sotšissa ja Anapassa.
Karjalan Sanomat
Moskovan metrossa tutustuu Karjalaan ja sen helmeen Ruskealaan
Karjalan tasavallan päivänä Moskovan metrossa avattiin Anton Juškon valokuvanäyttely.
Karjalan Sanomat
Tasavallan päivä: Karjala-laulu kuultiin rotundassa venäjäksi ja karjalaksi
Kansallisen teatterin näyttelijät onnittelivat tunnetulla laululla Karjalan tasavaltaa sen syntymäpäivänä.
Oma Mua
Uuši “Taival” on valmissettu painettavakši
Taival-kirjallisušlehti on valmissettu painettavakši.
Karjalan Sanomat
Karjalan kunnostus on fokuksessa – yli 170 aluetta kuntoon tänä vuonna
Karjalassa kunnostetaan vuosittain rantakatuja, puistoja, piha-alueita ja muita julkisia alueita. Vuonna 2024 tasavallassa toteutetaan lisää 176 hanketta.
Karjalan Sanomat
Arktinen alue: 27 Karjalan asutuskeskusta on Venäjän tukiasutuskeskusten luettelossa
Tukiasutuskeskuksissa aiotaan toteuttaa hankkeet, jotka edistävät maan sosiaali- ja talouskehitystä ja takaavat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden.
Kodima
Piteriš pagištas Pohjoižen naižen roliš valdkundan da rahvazkundan elos
Koume päiväd Piteriš mäneb ezmäine Pohjoižen naižiden forum. Sen ühtnikoiden keskes oma vepsän rahvahan ezitajad-ki Karjalaspäi, Piterin da Vologdan agjoišpäi.
Karjalan Sanomat
Maidontuotanto saa valtiolta lisätukea
Venäjän maatalouden kehitysohjelmaan on tulossa neljä uutta alaohjelmaa. Tukea myönnetään maissin, vihannesten ja viljan viljelyyn sekä lypsykarjan hoitoon.
Karjalan Sanomat
Kulttuuritapahtumia taskussa – Petroskoissa on laadittu uusi matkaopas
Kesäisen Petroskoin reitit -matkaopas löytyy Petroskoin museoista, ravintoloista sekä lento- ja rautatieasemilta.
Karjalan Sanomat
Tasavallan päivä Pitkärannassa – Valmistelutyöt ovat täydessä vauhdissa
Parhaillaan Pitkärannassa korjataan katuja ja kunnostetaan julkisia alueita. Tänä vuonna Karjalan tasavalta täyttää 103 vuotta.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль