Paraš karjalaini šuarna on valittu

Paraš karjalaini šuarna on valittu

24.11.2023
Petroskoissa valittih paraš starina karjalan kielellä. Karjalaini šuarna -teatterifestivali on pietty.
Kaššali-šuarnua näytti Miks-teatteri Alavoisen kyläštä ta piäsi piävoittajakši. 0+. Kuva: Karjalaini šuarna -festivalin VK-ryhmäštä
Kaššali-šuarnua näytti Miks-teatteri Alavoisen kyläštä ta piäsi piävoittajakši. 0+. Kuva: Karjalaini šuarna -festivalin VK-ryhmäštä

Lapšien teatteriryhmät keräyvytäh huomena Petroskoissa ta esitetäh šuarnoja karjalan kielellä. 21 teatteriryhmyä ošallistu kilpailuh. Enšin hyö kuvattih video ta työnnettih kilpailun enšimmäiseh ošah, toiseh ošah piäsi šeiččemen parašta ryhmyä. Kaikkieštäh yli 170 lašta liitty kilpailuh.

— Još lapšet šäilytetäh ta kehitetäh omua kieltä, še merkiččöy, jotta hyö rakaššetah omua kulttuurie ta kotimuata. Tiälä hyö voijah esittyä šitä toisilla, šano Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantarahvahien valtijollisen kannatukšen ošašton johtaja Jelena Migunova.

Kilpailun toisešša ošašša esiinnyttih lapšet Jessoilašta, Mujejärveštä, Alavoisešta, Vieljärveštä, Jyškyjärveštä ta Petroskoista. Hyö esitettih spektaklija karjalan kielellä karjalaisien šuarnojen mukah. Kilpailun piälahjan šai Miks-teatteriryhmä Alavoisešta. Še esitti Kaššali-spektaklin.

— Meijän teatteriryhmä on nuori, myö peruštima šen kakši vuotta takaperin. Nyt ryhmäššä on enšimmäisen ta nellännen luokkien opaštujat. Myö käyttimä meijän etupuolie — musiikkie, ryhmäššä lapšet šoitetah ta lauletah. Karjalan kieltä on vähän lisäopaššušohjelmašša ta myö teatterin avulla yritämmä opaštua kieltä lapšilla, šano Miks-teatterin karjalan kielen opaštaja Antonina Rossijeva.

Enšimmäisen paikan diplomin šai Jessoilan koulun 4A-luokan lapšet, toisella paikalla piäsi Jessoilan musiikkiyhtyveh “Värttinä” ta kolmannella — Pohjolan lapšet -ryhmä Mujejärveštä. Kaikki lapšet šuatih muistolahjat festivalin järjestäjiltä ta partn’oriloilta.

Kaikkien teatteriryhmien johtajat koroššettih, kuin tärkie on ošallistuo esityšmatkoih — lapšet nähäh toisie kollektiivie, ohjuajat kekšitäh uušie idejoja, kaikki šuahah kallista työkokemušta. Karjalaini suarna -festivalin rajoissa lapšet ošallissuttih muasteri-oppiloih ta opašretkilöih, kačottih spektakli.

Kilpailušša arvoštelijakunta, kumpaseh kuulu teatteritaijon ta karjalan kielen tietäjät, korošti, kuin mukava oli kuunnella karjalan kieltä lapšilta ta anto kallehie n’euvoja nuorilla artistoilla.

Festivalie pietäh vuuvvešta 2013 kerran kahešša vuuvvešša. Tänä vuotena še oli järješšetty Karjalan Rahvahan liitto -kanšalaisjärješšön Karjalaini etnoklasteri -projektin rajoissa Karjalan piämiehen granttien fondin kannatukšella.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
СМИ: финско-русский класс в Турку будет закрыт в следующем году
Родители учеников считают действия властей политически мотивированными.
Oma Mua
Šuomelais-ugrilaiset kanšat šuahah kannatušta etnokulttuurikehitykšeh
Venäjän hallituš hyväkšy šuomelais-ugrilaisien kanšojen etnokulttuurikehitykšen kannatušmiärien kokomukšen.
Периодика
KniiguMelličču — "Периодика" представила свои книжные новинки
В 2023 году издательство выпустило 16 книг, среди которых как книжные новинки, так и переиздания произведений.
Karjalan Sanomat
Tukea perheille ja nuorille – Venäjällä toteutetaan uusia kansallishankkeita
Perheitä tukevia liittovaltion ohjelmia on jatkettu vuoteen 2030 asti. Linjapuheessaan presidentti Putin esitteli myös uusia kansallishankkeita.
Kodima
”Kirjmel’nic” uziden kirjoiden ezitelend
29. uhokud Karjalan Rahvahiden sebruden kodiš mäni “Kirjmel’nic” – “Periodika”-painišton uziden kirjoiden ezitelend.
Karjalan Sanomat
Höyryvetureiden museo Sortavalaan – Ensimmäinen näyttely avataan kesällä
Sortavala saa uuden nähtävyyden, jossa saa tietoa rautateiden ja höyrykoneiden ja -vetureiden historiasta.
Karjalan Sanomat
Karjala on valmistautumassa ammattikilpailuihin Abylimpics-2024
Osallistujat kilpailevat 19 ammattitaitolajissa 25.–29. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisia kutsutaan osallistumaan hiihtomaratoniin
Perinteinen hiihtotapahtuma järjestetään Petroskoissa 10. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Karjalan Arktinen alue: tasavalta kiinnostaa investoijia
Lähes 25 prosenttia sijoittajista toteuttaa matkailuhankkeita tasavallan arktisella alueella.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль