“Oma Mua” tarjuou palštatiloja vaaliagitatijoja varoin

“Oma Mua” tarjuou palštatiloja vaaliagitatijoja varoin

02.07.2022
Ilmani palštatila käsittäy 10 prošenttie lehen palštatilašta ta makšuo vaštah tarittava palštatila käsittäy 20 prošenttie.

Venäjän Federatijon kanšalaisien vaalioikeukšien peruštakuita ta kanšaniäneššykšeh ošallistumista miäryäjän liittovaltijon lajin mukah Oma Mua -lehti tarjuou palštatiloja vaaliagitatijoja varoin Karjalan tašavallan alovehella 11. šyyškuuta 2022 järješšettävien Karjalan tašavallan piämiehen vaalien yhteyveššä.

Vaaliainehiston julkaisomisekši tarittava ilmani palštatila käsittäy 10 prošenttie lehen yhtehiseštä palštatilašta tulijan vaalikampanjan aikana. Makšuo vaštah tarittava palštatila käsittäy 20 prošenttie yhtehiseštä palštatilašta.

Palštatilojen hinta on 60 rupl’ua yheštä nelijöšentistä, još tarittu ainehisto on karjalankielini. Hinnan piällä lisätäh vielä 25% lehtimiehen työštä ili kirjutukšen kirjuttamisešta, 25% kirjutukšen kiäntämiseštä karjalan kielellä tahikka 25% kiirehtarpehešta.

Etukätehmakšu: 100% lašetušta hinnašta. Oma Mua -lehti ilmeštyy joka netäli serotana.

Oma Mua -lehti kuuluu Karjalan tašavallan autonomiseh laitokšeh Periodika-kuštantamoh, min tiijot ollah šeuruavat:

Titovin katu 3, 185035, Petroskoi, Karjalan tašavalta
Tel. (814-2) 78-05-10, 78-29-32, šähköpošti: omamua(at)mail.ru
INN 1001272922
OGRN 1131001009776.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Aleksandr Gutsan: ”Karjala on yksi johtavista Venäjän alueista kansallishankkeiden toteuttamisessa”
Venäjän presidentin täysivaltainen edustaja tarkasti liittovaltion ohjelmien toteuttamista tasavallassa.
Karjalan Sanomat
Petroskoin ohjakset uusiin käsiin – Vladimir Ljubarski erosi virasta omasta tahdostaan
Virkaa toimittavaksi Petroskoin kaupunginjohtajaksi on nimitetty kaupungin varajohtaja Inna Kolyhmatova.
Karjalan Sanomat
Päämiehen vaalit Karjalassa: Parfentšikov sai eniten ääniä
100 prosenttia äänistä on laskettu. Artur Parfentšikov on saanut 69,15 prosenttia.
Karjalan Sanomat
Dmitri Medvedev Karjalassa: ”Voimme puolustaa maamme etuja”
Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Medvedev tutustui tänään Sortavalan piirin rajainfrastruktuuriin.
Karjalan Sanomat
Vierailu: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja saapui Karjalaan
Dmitri Medvedevin vierailun tarkoitus on tutustua Karjalan rajainfrastruktuuriin.
Karjalan Sanomat
Karjalan Sanomat tarjoaa palstatilaa vaaliagitaatiota varten
Ilmaiseksi tarjottava palstatila käsittää 10 prosenttia lehden palstatilasta ja maksua vastaan tarjottava palstatila 20 prosenttia.

Karjalan Sanomat
Lainsäätäjät: Karjalan rajainfrastruktuuri kaipaa modernisointia
Venäjän lainsäätäjien neuvoston toimikunta katsoo tarpeelliseksi laatia maan raja-alueiden sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ohjelma.
Karjalan Sanomat
EU: Laajoja muuttoliikkeitä Afganistanista olisi estettävä
Euroopan unionin jäsenet aikovat antaa sekä Afganistanille että lähimaille humanitääristä apua ja tehostaa rajavalvontaa.
Karjalan Sanomat
Vaalit: Petroskoi on saanut uuden kaupunginjohtajan
Kaupunginjohtajaksi valittu Vladimit Ljubarski on toiminut sisäpolitiikasta vastaavana Karjalan tasavallan varapäämiehenä vuodesta 2017.
Karjalan Sanomat
Etä-äänestys: järjestelmä yleiseen testaukseen
Etä-äänestyksen järjestelmää testataan netissä 12.—14.toukokuuta.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль