“Meijän šukupolvi” yhisti muamonkielillä luojie kirjailijie

“Meijän šukupolvi” yhisti muamonkielillä luojie kirjailijie

16.12.2022
Saranskissa ilmotettih šuomelais-ugrilaisilla ta samojedikielillä luotujen runojen ta kertomukšien kilpailun tulokšet šekä piettih Meijän šukupolvi -kokomukšen esittely kilpailun parahien tevokšien kera.
Toimenpivošša kilpailun ošallistujat luvettih omie tevokšie. 12+. Kuva: Venäjän šuomelais-ugrilaisien kanšojen liiton VK-šivu
Toimenpivošša kilpailun ošallistujat luvettih omie tevokšie. 12+. Kuva: Venäjän šuomelais-ugrilaisien kanšojen liiton VK-šivu

Talvikuun alušša Saranskissa ilmotettih šuomelais-ugrilaisilla ta samojedikielillä luotujen runojen ta kertomukšien kilpailun tulokšet šekä piettih Meijän šukupolvi -kokomukšen esittely kilpailun parahien tevokšien kera. Toimenpitoh ošallissuttih Venäjän kirjailijaliiton jäšenet, tunnetut kirjailijat ta dramakirjailijat, kilpailun ošanottajat Venäjän eri alovehilta.

— Meijän šukupolvi -kilpailu piettih 12. šyyškuuta šuaten. Kilpailuh oli työnnetty 153 anomušta luovine tevokšineh 15 šuomelais-ugrilaisella ta samojedikielellä Venäjän 21 alovehelta. Meijän šukupolvi -kokomukšeh kuulutah kilpailun parahat tevokšet muamonkielillä šekä niijen venäjännökšet, šelitti toimenpivošša Mokša-kuvalehen piätoimittaja Marina Anikina.

Kilpailun tulokšie ilmotettih kolmen nominatijon mukah: “Muamonkieli miun elämäššä”, “Miun kanša” ta “Muan kanšat ollah yhtehini pereh”. Yhteheš oli palkittu 12 voittajua. Miun kanša -nominatijošša toisella šijalla piäsi vienankarjalaini runoilija Sergei Jakovlev Louhen piirin Nisašta. Hänen anomuš oli ainut luomistyö työnnetty kilpailuh karjalan kielellä.

— Ošallistumini šemmoseh šuureh kilpailuh oli hyvin vaštuullini miula. Oli vaikieta valita runot, kumpaset esitettäis meijän elämyä ta tuntehie. Šentäh mie työnnin kilpailuh omie runoja nellän alan mukah: rakkahuš, huumori, lapšet ta luonto. Olen ylpie, jotta esitän karjalaisie niin mahtavalla kentällä, kerto vaikutelmieh kilpailun tulokšista Sergei Jakovlev.

Kilpailun kaikki voittajat šuahah hyvie lahjoja ta sertifikattija šekä Meijän šukupolvi -kirjan kappalehie, kumpasie työnnetäh ni Venäjän eri alovehien kirjaštoih.

Tietyšti, muamonkielellä luojat kirjuttajat tarvitah valtijon apuo muun muašša ni omien tevokšien julkaisomisešša. Ideja julkaissa kokomuš kilpailun tulokšien mukah oli ehotettu Venäjän Federatijon šuomelais-ugrilaisien kanšojen intellektualisen luomistyön festivalissa, mi piettih Saranskissa pimiekuun alušša. Nyt Meijän šukupolvi -kokomukšen avulla kirjailijien luomistyöh šuahah tuttavuštuo Venäjän eri alovehilla.

Meijän šukupolvi -kilpailun viettämini ta kirjan julkaisomini tuli mahollisekši Kanšallisukšien aseita hoitajan federalisen toimiston kannatukšella.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Louvre-museo rajoittaa turistimäärää
Maailman vierailluin museossa voi vierailla enintään 30 000 ihmistä päivässä.
Karjalan Sanomat
Talviurheilufestivaali Karelia SkiFest etsii vapaaehtoisia
Tänä vuonna urheilutapahtuma pidetään 10.–19. maaliskuuta. Kilpailun järjestämiseen aiotaan houkutella tuhat vapaaehtoista.
Karjalan Sanomat
Veistokoulu aloitti toimintansa Äänisen rantakadulla
Koulu tarjoaa jääveistosten tekemisen työpajoja.
Karjalan Sanomat
Projekti: Pitkärannan piirin koulut saavat Kasvupiste-koulutuskeskukset
Vuonna 2022 tasavallan piirien kouluissa avattiin 31 koulutuskeskusta.
Karjalan Sanomat
Verkkokilpailu: nuoret lausuvat Kalevala-runoelman runoja
Kilpailuun osallistuu ensimmäistä kertaa Udmurtian tasavallan asukkaita.
Karjalan Sanomat
Karjalan kansojen satuja — Kirjasarja tutustuttaa lapsia kansojen eroavuuksiin
Sarjan ensimmäinen osa sisältää viisi kansansatua selkokielellä ja opettajan oppaan.
Kodima
Associacijan pätegend – kaita vähäluguižiden rahvahiden kodikelid
Piteriš mäni III konferencii ”Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman igähižiden vähäluguižiden rahvahiden kodikeliden, fol’kloran, literaturan da kul’turan kaičend globalizacijan aigan.
Oma Mua
Georgii Kert – 100: muisselmie tutkijašta kuulu Karjalan tietokeškukšešša
Filologijan tietojen tohtorin, šuomelais-ugrilaisien kielien, erityisešti šaamelaisen kielen tutkijan Georgii Kertin šyntymäštä täytti 100 vuotta.
Karjalan Sanomat
Musiikki yhdistää nuoria – Petroskoissa järjestään Torvi-CAMP-etnoleiri
Musiikkileirin osallistujat tutustuvat tasavallan alkuperäiskansojen perinteisiin soittimiin ja oppivat valmistamaan paimentorven.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль