Kuuntele ta pakaja karjalakši

Kuuntele ta pakaja karjalakši

11.10.2022
Venäjän nellän kantakanšan pakinakirjat on pantu verkkoh.
Kymenen teeman šanaštuo on verkkopakinakokomukšešša.0+ Kuva: Uljana Tikkanen
Kymenen teeman šanaštuo on verkkopakinakokomukšešša.0+ Kuva: Uljana Tikkanen

Karjalan, mokšan, nanaitsien ta hantien kielien uuvvet pakinakirjat šuau löytyä internetissä. Eri teemojen šanašton kirjuttamista ta iäntämistä šuau oppie muajilman eri paikoista. Šanakokomukšešša on yli šata šanua ta šanaliittuo, kumpasie on opittava, još tahot paissa valitulla kielellä.

— Myö piättimä luatie pakinakirjan kahella karjalan kielen murtehella: tverin ta vienan karjalakši. Tverinkarjalakši šanoja kiänti ta iänitti Irina Komissarova ta vienakši – Uljana Tikkanen. Ušon, jotta tämä projekti tuou hyötyö kielien opaštujilla, korošti projektin spesialisti Ol’ga Pavlova.

Pakinakokmukšešta löytyy šemmosie teemoja, kuin tuttavuštumini, pereh, šyömini, matkuštamini, internetti ta toisie. Pakinakirjan luatijat yritettih täyventyä šanaštuo nykyaikasilla šanoilla, ilman niitä on vaikie kuvitella pakinoja nykyjäh.

— Šanakirjan lisäkši mie luajin nyt videota, kumpasešša karjalan kieli kuuluu ta halukkahie opaštuo karjalan kieltä näkyy. Kohta še julkaissan projektin medioissa, lisäsi projektin ošallistuja Irina Komissarova. 

Pakinakirja on luajittu Vsjak suščii v nei jazik -projektin rajoissa. Šaman projektin rajoissa oli pietty kantakanšojen kielillä omissettuja online esitykšie, järješšetty pyörie stolie. Venäjän kanšojen kielien opaššuš- ta mediapalvelujen luatimisella omissettu projekti toteutuu Venäjän kanšojen liiton, Kanšallisien šuhtehien resurssikeškukšen ta Korkeimman talouškoulun kielikoulun yhtehisen projektin rajoissa. Šitä rahoittau presidentin granttišiätijö. 

Pakinakirja löytyy täššä.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
СМИ: Балтийский завод требует 5 миллионов евро с финской Wärtsilä
Финская компания получила авансовые платежи, но не выполнила часть взятых на себя обязательств по договору.
Karjalan Sanomat
Talvikunnossapito: Petroskoissa aurataan 15 000 tonnia lunta tänä talvena
Petroskoin teiden kunnossapitoon on myönnetty lisärahoitusta. Poistettavan lumen määrää arvioidaan kaksinkertaiseksi viime vuoteen nähden.
Karjalan Sanomat
Lahjoita jouluiloa sairaille lapsille — Perinteinen tempaus käynnistyi
Karjalan Sanomat kerää joululahjoja syöpäsairaille lapsille. Lehti kutsuu kaikki halukkaat liittymään hyväntekeväisyystempaukseen.
Oma Mua
Karjalašša toimiu opaššušohjelma opaštajilla
Karjalan kielen opaštajat voijah ošallistuo karjalan kielen vienan muretehen kurššiloih.
Karjalan Sanomat
Luovapajan 1/101 palkittiin festivaalilla Murmanskissa
Karjalan draamateatteri sai diplomin Nykyisyyden terävästä tunteesta Arktinen näyttämö -teatterifestivaalilla.
Oma Media
Форум «Российский Север»: Молодежь обсуждает наследие коренных народов
Форум объединил ученых, этно-блогеров, лингвистов и активистов. Карелию представляет студент ПетрГУ Денис Лайдинен.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisen taiteilijan teoksia esillä Erarta-museossa Pietarissa
Aleksandr Trifonovin tauluista näkee taiteilijan olleen huolissaan kotimaansa tulevaisuudesta, sen luonnosta ja kulttuurista.
Karjalan Sanomat
Turistit pakenevat talvea Karjalaan – Tarjolla aktiviteettejä eri makuun
Matkanjärjestäjien liiton tilastojen mukaan tänä vuonna matkailijavirta tasavallassa on kasvanut 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Karjalan Sanomat
Vähälukuiset alkuperäiskansat fokuksessa – Salehardissa käynnissä nuorten foorumi
Venäjän vähälukuisten alkuperäiskansojen nuorten foorumissa Karjalaa edustaa Petroskoin valtionyliopiston opiskelija Denis Laidinen.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль