Kulttuurin ta kielien šäilyttämiskyšymykšie noššettih piämiehen eteh

Kulttuurin ta kielien šäilyttämiskyšymykšie noššettih piämiehen eteh

22.03.2023
Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih Petroskoissa.
Karjalan piämiehen rinnalla toimija karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih Karjalan hallitukšen issuntosalissa. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön Vkontakte-šivu
Karjalan piämiehen rinnalla toimija karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih Karjalan hallitukšen issuntosalissa. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön Vkontakte-šivu

Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon piäteemoina tällä kertua oltih kulttuuriperinnön ta kantakanšojen kielen šäilyttämisen ta digitalisoinnin kyšymyš ta Venäjän kanšojen kulttuuriperinnön vuuvven tulokšet Karjalan tašavallašša.

Issunnošša esiinnyttih Karjalan tietokeškukšen kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin istorijan ošašton johtaja Svetlana Jalovitsina, Etnokulttuurialottehien kannatuš- ta kehityšfondin spesialisti Anna Kalaberda ta Karjalan kulttuuriministeri Aleksei Lesonen.

Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin iänityšarhiivašša on yli 5000 tuntie nauhotukšie. Ne pitäy digitalisoja, ka instituutissa ei riitä tekniillisie mahollisukšie eikä ole riittäväšti kielen kannattajie. Karjalan piämieš vihjasi, jotta pakinat kieli- ta kultturiperinnön digitalisoinnista ta šäilyttämiseštä pietäh federalisella tašolla.

— Pitäy ymmärtyä, jotta Hallitukšen ruavon tärkie šuunta on Karjalan kantakanšojen kulttuuri-, kieli- ta henkillisperinnön šäilyttämini. Še on vaihtumaton tašavallan kehittämisen oša, šano Artur Parfenčikov.

Etnokulttuurialottehien kannatuš- ta kehityšfondin spesialisti Anna Kalaberda esitti TAJU-portalin valmistamisen ta pitämisen tulokšie. Šiinä on esillä materialija kahešša ošaštošša: Karjalan kulttuuriperintö ta Kanšankulttuurin perintehet nykyseššä taijošša.

Karjalan kulttuuriministeri Aleksei Lesonen kerto mimmosie tapahtumie oli pietty Venäjän kanšojen kulttuuriperinnön vuuvven aikana Karjalan tašavallašša.

Issunnon lopušša oli noššettu kyšymyš tašavallan lajista kulttuuriperinnöštä. Karjalan piämieš miäräsi tutkie as’s’a ta još tarveh on ta lakih voipi lisätä šemmosie pykälie, kumpasie ei ole federalisešša lajissa alottua lajin valmissuš.


Aihiešta voit lukie niise vepšäkši.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Vodlajärvi: Taidesaarelle syntyvät uudet taideteokset
Elokuussa taiteilijatiimi lähtee taas Velikostrovin saarelle veistämään puusta ja raudasta.
Karjalan Sanomat
VDNH-näyttelykeskus: hyväntekeväisyystempaus järjestetään Belgorodin asukkaiden tueksi
Kerättyä rahaa käytetään Belgorodin loukkaantuneiden asukkaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä vahingoittuneiden talojen kunnostukseen.
Karjalan Sanomat
Kostamuslaiset opiskelevat lisää teknisiä tieteitä – Kaupungin kymnaasissa avataan insinööriluokat
Hankkeen tavoitteena on syventää koululaisten tietämystä teknisistä tieteistä. Hanketta toteuttavat Kostamuksen Karelsky Okatyš -rikastamokombinaatti ja Petroskoin valtionyliopisto.
Oma Mua
Kondieloin eloksen tutkimine jatkuu Karjalas
Vodlajärven kanzallizes puustos  jatkuu Kondiet susiedoinnu -projektan ruado. Projektan tarkoituksennu on tutkie kondieloin elostu da luadie rauhu ristikanzan da kondieloin välil.
Karjalan Sanomat
Kiintopalloja käytetään Venäjän ja Suomen rajan valvonnassa
Kiintopallot voivat pysyä ilmassa useita päiviä, mikä auttaa Karjalan rajavartijoita ylläpitämään järjestystä raja-alueella.
Oma Media
Финские власти представили законопроект о ”выдворении” – В ООН законодательная инициатива подверглась критике
В управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что новый закон нарушает нормы международного права.
Karjalan Sanomat
Karjalainen yleisurheilija lähtee BRICS-maiden kilpailuihin
Kansainvälinen moniurheilutapahtuma pidetään Kazanissa 12.–23. kesäkuuta.
Karjalan Sanomat
Pitkärannan piiri: Ladožskoje-meijeri on aloittanut tuotannon
Laitos valmistaa maitoa, juustoa, smetanaa ja rahkaa. Lisäksi tänä vuonna laitos on rakentanut uuden vasikkanavetan.
Karjalan Sanomat
Lokki lähti Tšehovin kartanoon — Kansallinen teatteri mukana kansainvälisellä festivaalilla
Karjalan kansallinen teatteri esittää tänään Olenko muuttunut kovasti? Lokki -esityksen Melikhovo-kartanomuseossa.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль