Kulttuurin ta kielien šäilyttämiskyšymykšie noššettih piämiehen eteh

Kulttuurin ta kielien šäilyttämiskyšymykšie noššettih piämiehen eteh

22.03.2023
Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih Petroskoissa.
Karjalan piämiehen rinnalla toimija karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih Karjalan hallitukšen issuntosalissa. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön Vkontakte-šivu
Karjalan piämiehen rinnalla toimija karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih Karjalan hallitukšen issuntosalissa. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön Vkontakte-šivu

Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon piäteemoina tällä kertua oltih kulttuuriperinnön ta kantakanšojen kielen šäilyttämisen ta digitalisoinnin kyšymyš ta Venäjän kanšojen kulttuuriperinnön vuuvven tulokšet Karjalan tašavallašša.

Issunnošša esiinnyttih Karjalan tietokeškukšen kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin istorijan ošašton johtaja Svetlana Jalovitsina, Etnokulttuurialottehien kannatuš- ta kehityšfondin spesialisti Anna Kalaberda ta Karjalan kulttuuriministeri Aleksei Lesonen.

Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin iänityšarhiivašša on yli 5000 tuntie nauhotukšie. Ne pitäy digitalisoja, ka instituutissa ei riitä tekniillisie mahollisukšie eikä ole riittäväšti kielen kannattajie. Karjalan piämieš vihjasi, jotta pakinat kieli- ta kultturiperinnön digitalisoinnista ta šäilyttämiseštä pietäh federalisella tašolla.

— Pitäy ymmärtyä, jotta Hallitukšen ruavon tärkie šuunta on Karjalan kantakanšojen kulttuuri-, kieli- ta henkillisperinnön šäilyttämini. Še on vaihtumaton tašavallan kehittämisen oša, šano Artur Parfenčikov.

Etnokulttuurialottehien kannatuš- ta kehityšfondin spesialisti Anna Kalaberda esitti TAJU-portalin valmistamisen ta pitämisen tulokšie. Šiinä on esillä materialija kahešša ošaštošša: Karjalan kulttuuriperintö ta Kanšankulttuurin perintehet nykyseššä taijošša.

Karjalan kulttuuriministeri Aleksei Lesonen kerto mimmosie tapahtumie oli pietty Venäjän kanšojen kulttuuriperinnön vuuvven aikana Karjalan tašavallašša.

Issunnon lopušša oli noššettu kyšymyš tašavallan lajista kulttuuriperinnöštä. Karjalan piämieš miäräsi tutkie as’s’a ta još tarveh on ta lakih voipi lisätä šemmosie pykälie, kumpasie ei ole federalisešša lajissa alottua lajin valmissuš.


Aihiešta voit lukie niise vepšäkši.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Matkailuala: Karjalasta on tullut suosittu viikonlopun lomakohde
Karjalan lisäksi monet venäläiset aikovat viettää pitkiä vapaapäiviä Kazanissa, Pietarissa, Sotšissa ja Anapassa.
Karjalan Sanomat
Moskovan metrossa tutustuu Karjalaan ja sen helmeen Ruskealaan
Karjalan tasavallan päivänä Moskovan metrossa avattiin Anton Juškon valokuvanäyttely.
Karjalan Sanomat
Tasavallan päivä: Karjala-laulu kuultiin rotundassa venäjäksi ja karjalaksi
Kansallisen teatterin näyttelijät onnittelivat tunnetulla laululla Karjalan tasavaltaa sen syntymäpäivänä.
Oma Mua
Uuši “Taival” on valmissettu painettavakši
Taival-kirjallisušlehti on valmissettu painettavakši.
Karjalan Sanomat
Karjalan kunnostus on fokuksessa – yli 170 aluetta kuntoon tänä vuonna
Karjalassa kunnostetaan vuosittain rantakatuja, puistoja, piha-alueita ja muita julkisia alueita. Vuonna 2024 tasavallassa toteutetaan lisää 176 hanketta.
Karjalan Sanomat
Arktinen alue: 27 Karjalan asutuskeskusta on Venäjän tukiasutuskeskusten luettelossa
Tukiasutuskeskuksissa aiotaan toteuttaa hankkeet, jotka edistävät maan sosiaali- ja talouskehitystä ja takaavat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden.
Kodima
Piteriš pagištas Pohjoižen naižen roliš valdkundan da rahvazkundan elos
Koume päiväd Piteriš mäneb ezmäine Pohjoižen naižiden forum. Sen ühtnikoiden keskes oma vepsän rahvahan ezitajad-ki Karjalaspäi, Piterin da Vologdan agjoišpäi.
Karjalan Sanomat
Maidontuotanto saa valtiolta lisätukea
Venäjän maatalouden kehitysohjelmaan on tulossa neljä uutta alaohjelmaa. Tukea myönnetään maissin, vihannesten ja viljan viljelyyn sekä lypsykarjan hoitoon.
Karjalan Sanomat
Kulttuuritapahtumia taskussa – Petroskoissa on laadittu uusi matkaopas
Kesäisen Petroskoin reitit -matkaopas löytyy Petroskoin museoista, ravintoloista sekä lento- ja rautatieasemilta.
Karjalan Sanomat
Tasavallan päivä Pitkärannassa – Valmistelutyöt ovat täydessä vauhdissa
Parhaillaan Pitkärannassa korjataan katuja ja kunnostetaan julkisia alueita. Tänä vuonna Karjalan tasavalta täyttää 103 vuotta.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль