Karjalan lehtimiehet šuatih arvonimet ta kunnivokirjat

Karjalan lehtimiehet šuatih arvonimet ta kunnivokirjat

13.01.2023
Tänäpiänä Venäjän painon päivänä Karjalan lehtimiehet šuatih Karjalan Anšijoitunut lehtimieš -arvonimet ta Karjalan piämiehen kunnivokirjat.
Karjalan piämiehen kunnivokirjan šai Oma Mua -lehen piätoimittaja Marija Spitsina. Kuva: Uljana Tikkanen
Karjalan piämiehen kunnivokirjan šai Oma Mua -lehen piätoimittaja Marija Spitsina. Kuva: Uljana Tikkanen

Tänäpiänä Karjalan kanšojen yštävyškojin salissa Kajalan piämieš tervehti ta onnitteli Karjalan lehtimiehie Venäjän painon päivällä ta myönti arvonimijä ta kunnivokirjoja. Palkitettujen luvettelošša on tašavallan toimistojen ta lehistöpalvelujen toimittajie ta lehtimiehie, ošaštojen johtajie ta spesialistija.

‒ Nykypäivinä ihmiset tarvitah totta. Ihmiset tahotah lukie hyväštä tovešta, kun myö pakajamma šuavutukšista, niitä on äijän ta niise proplemoista, niitäki on. Kun mediaviessintä niin ruttoh kehittyy, on tärkie šäilyttyä paperilehtijäki, kumpasista monet šuahah nykytärkietä tietuo, šano Karjalan piämieš Artur Parfenčikov.

Kanšallisien toimitukšien toimittajat niise oli palkittu. Karjalan TV- ta ratijoyhtyvehen kanšalliskielisien toimitukšen johtajan šijahini Ol’ga Ogneva šai Karjalan Anšijoitunut lehtimieš -arvonimen.

‒ Kiitän teitä ta šanon, jotta meijän ruato antau meilä mahollisuon pityä henkissä meijän muamonkieltä – karjalua, šano seremonijašša Ol’ga Ogneva.

Hänen ammattitaival alko Periodika-kuštantamošša, Oma Mua -leheššä, kumpasešša nytki Ol’ga on työryhmäh kuulumatoin toimittaja.

Oma Mua -lehen piätoimittaja Marija Spitsina monivuotisešta ahkerašta ruavošta ta kanšalliskielisen journalismin šäilyttämiseštä šai Karjalan piämiehen kunnivokirjan.

‒ Ruan leheššä vuuvvešta 2005. Ammattih mie tulin miun muamon peräkkäh. Hänen anšijošta mie tiijän karjalan kieltä ta hänen anšijošta tulen lehteh ruatamah, šano Oma Mua -lehen piätoimittaja Maikki Spitsina.

Karjalan piämiehen kunnivokirjat šuatih niise Kodima-lehen piätoimittaja Irina Sotnikova, Oma Media -portalin vaštuullini sihteeri Margarita Pehkonen, Karjalan Šanomat -lehen toimittaja Anna Sidorova.


Aihiešta voit lukie niise venäjäkši ta vepšäkši.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Karjalan päämies kertoi Kemin ja Belomorskin piirien kehityksestä Venäjä-näyttelyssä
Tasavallan hallitus aikoo kehittää liikenneinfraa. Belomorskin piiriin suunnitellaan satamaa.
Karjalan Sanomat
Laatokan Karjala: vanhasta kartanosta tulee hotelli
Kartanon rakennukset peruskorjataan. Kartanon aluetta kunnostetaan. Investointihankkeen toteuttamiseen on myönnetty 650 miljoonaa ruplaa.
Karjalan Sanomat
Tulipalot Kriitinässä ja Belomorskissa: tasavallan hallitus auttaa asukkaita, joiden asuintalot vaurioituivat
Kriitinässä vaurioitui tulipalossa 12 rakennusta ja Belomorskissa 4 asuintaloa. Tulipalot syttyivät 24. toukokuuta. Ne eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja.
Kipinä
Sarjakuvamaailma: Karjalassa jatkuu Komiksburg-kilpailu
Kilpailu kutsuu tyttöjä ja poikia piirtämään eriaiheisia sarjakuvia.
Karjalan Sanomat
Vodlajärvi: Taidesaarelle syntyvät uudet taideteokset
Elokuussa taiteilijatiimi lähtee taas Velikostrovin saarelle veistämään puusta ja raudasta.
Karjalan Sanomat
VDNH-näyttelykeskus: hyväntekeväisyystempaus järjestetään Belgorodin asukkaiden tueksi
Kerättyä rahaa käytetään Belgorodin loukkaantuneiden asukkaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä vahingoittuneiden talojen kunnostukseen.
Karjalan Sanomat
Kostamuslaiset opiskelevat lisää teknisiä tieteitä – Kaupungin kymnaasissa avataan insinööriluokat
Hankkeen tavoitteena on syventää koululaisten tietämystä teknisistä tieteistä. Hanketta toteuttavat Kostamuksen Karelsky Okatyš -rikastamokombinaatti ja Petroskoin valtionyliopisto.
Oma Mua
Kondieloin eloksen tutkimine jatkuu Karjalas
Vodlajärven kanzallizes puustos  jatkuu Kondiet susiedoinnu -projektan ruado. Projektan tarkoituksennu on tutkie kondieloin elostu da luadie rauhu ristikanzan da kondieloin välil.
Karjalan Sanomat
Kiintopalloja käytetään Venäjän ja Suomen rajan valvonnassa
Kiintopallot voivat pysyä ilmassa useita päiviä, mikä auttaa Karjalan rajavartijoita ylläpitämään järjestystä raja-alueella.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль